BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dış problemler ve Türkiye

Dış problemler ve Türkiye

Yunanistan, AB Savunma ve Güvenlik Gücü için ABD ile İngiltere’nin Türkiye’ye verdiği güvenceye çekince koydu. Hollanda’nın da ABD-İngiltere ile ayni fikri paylaştığı biliniyor. Güvencenin, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve diğer AB üyelerince onayı gerekiyor. Brüksel’de karar alınacak ve bakalım ne olacak?Yunanistan, AB Savunma ve Güvenlik Gücü için ABD ile İngiltere’nin Türkiye’ye verdiği güvenceye çekince koydu. Hollanda’nın da ABD-İngiltere ile ayni fikri paylaştığı biliniyor. Güvencenin, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve diğer AB üyelerince onayı gerekiyor. Brüksel’de karar alınacak ve bakalım ne olacak? Kıbrıs’ta Denktaş’la Klerides’in konuşmaya başlamaları, ABD-İngiltere güvencesini kolaylaştıracak ve perçinliyecektir. Ancak Kıbrıs Rum tarafı o derecede şımartılmış ve Yunanistan, AB üyeliğini o kadar sömürmektedir ki, hemen bir anlaşma zemininin oluşması beklenmiyor. Filistin’de kan gövdeyi götürüyor. İslâm Konferansı bakanları, bizim de katılımımızla, Katar’da toplandı. Arafat gelemedi. İsrail kınandı. Ama kınamakla iş bitmiyor. Kıbrıs ve Bosna konularında başarısız kalan İslâm Konferansı’nın Filistin’de bir mütarekeyi sağlaması bile zordur. Bir ABD diplomatı, müşavirleriyle birlikte, Kuzey Irak’t#dır. Barzani ile Talebani’nin aralarını bulmaya çalışıyor. Washington’da Irak’a savaş açılması eğilimi gittikçe kuvvetleniyor. Molla Ömer’in ve Bin Lâdin’in işi bitti veya bitmek üzere. Şimdi Amerika, terörün başı ve gerçek destekçisi olarak Saddam’ı itham edecektir. Saddam, Ecevit’in öğüdünü tutar, nükleer ve biyolojik silâhlar hazırladığı iddiaları için BM teftişini ve kontrolünü kabul ederse, tansiyon düşecektir. Hattâ dünya kamuoyunda Amerika’nın eli kolu bağlanır. Ama diktatörler, karakter yapıları bakımından, makulü bulmakta çok zorlanırlar. Saddam, üst üste onca ihtara rağmen Kuveyt’i boşaltmadığı içindir ki, Körfez Savaşı’na maruz ve mahkûm kalmıştı. Bütün bunlara Afganistan’ı ekleyiniz. Türkiye, hepsiyle uğraşmak durumunda ve sonuç almak mecburiyetindedir. Dış politikada Türk cumhuriyetleri ile ilişkilerimiz, bunlardan da önemli ve uzun vadelidir. Ama Türkiye’nin geleceğini belirlemek ve sınırlarını tam güvenceye almak bakımından Avrupa Birliği ile münasebetlerimiz, hepsinin başında gelir. Bunun için de tam bir Devlet Reformu gerçekleştirmek cesaretini göstermemizden başka çaremiz yoktur. Kesinlikle yoktur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT