BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Reel sektör nefes alacak

Reel sektör nefes alacak

Tasarı kanunlaşırsa, finansal darboğaz içinde bulunan reel sektör firmalarının kamu bankaları ile Fon’daki bankalara olan borçları yeniden yapılandırılacak. Özel finans kurumları ile diğer mali kurumların alacakları amacıyla özel bir şirket kurulacak.ANKARA- Reel sektörün içinde bulunduğu finansal sıkıntıların çözümü amacıyla hazırlanan, ‘Mali sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması ve bazı yasalarda değişiklik’ öngören tasarı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı kanunlaşırsa, finansal darboğaz içinde bulunan reel sektör firmalarının kamu bankaları ile Fon’daki bankalara olan borçları yeniden yapılandırılabilecek. Tasarı, özel finans kurumları ile diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla varlık yönetim şirketleri kurulmasını öngörüyor. Tasarıda, öngörülen yeni düzenlemenin amacı, “Türkiye’de faaliyette bulunan banka ve özel finans kurumları ile özel muvzuat uyarınca faaliyet gösteren mali kurumlardan kredi alarak finansal darboğaz yaşayan reel sektör kuruluşlarının borçlarının yeniden yapılandırılması” şeklinde belirtildi. BBDK’nın onayı gerekiyor Buna göre, bankalar ve özel finans kurumları ile diğer mali kurumlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile tasfiye halindeki Emlak Bankası’nın alacakları konusunda “Finansal yeniden yapılandırma programı çerçeve anlaşması” kapsamında düzenlenecek. Bu çerçeve anlaşma uyarınca yapılacak sözleşmelerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylanmasından itibaren 3 yıl içinde, yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla gerektiğinde ilave finansman sağlanarak borçlar yeniden yapılandırılabilecek veya yeni ödeme planına bağlanabilecek. Ziraat Bankası ve Halkbank ile Fon’daki bankalar da yeniden yapılandırma sözleşmelerine taraf olabilecek. Tasarı ile finansal yeniden yapılandırma programı çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında düzenlenecek sözleşmelere göre yapılacak işlemler için bazı vergi istisnaları da getiriliyor. Buna göre, sözleşme kapsamındaki işlemlerden damga, harç, banka ve sigorta vergileri alınmayacak. Varlık Yönetim Şirketi Tasarı, bankalar, özel finans kurumları ile diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla “Varlık Yönetim Şirketi” kurulmasına imkan sağlıyor. Bu şirketlerin kuruluş ve faaliyet esasları BDDK tarafından belirlenecek. Tasarı, yeniden yapılandırma sürecindeki Ziraat Bankası ve Halkbank ile tasfiye halindeki Emlakbank’ta 31 Aralık 2002 tarihinden itibaren ‘Özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamayacağı’ hükmünü getiriyor. Bu çerçevede, kamu bankalarındaki devlet memuru statüsünden ayrılmak istemeyen personel Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilecek. Bu personel, özelleştirme kapsamında olmayan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek. Yer değiştiren personelin bankadan ilişkisi kesilecek. Emekliliğe teşvik Tasarıyla kamu bankalarında emeklilik süresi dolmuş çalışanlara, yeni düzenlemenin yürürlüğünden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde emeklilik ikramiyesinin yüzde 20 fazla ödenmesi olanağı sağlanıyor. Tasarı, ayrıca bir başka kamu kurumundan BDDK’ya atanan görevlilerden, öngörülen koşulları taşıyanların yeterlilik sınavını kazanmaları halinde “bankacılık uzmanı” olarak atanmasını da öngörüyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT