BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uyum zirvesi

Uyum zirvesi

Liderler, bugün AB’ye geçiş için hazırlanan ‘Demokrasi Paketi’ne son şeklini verecek Koalisyonu oluşturan partilerin genel başkanları, Anayasa’da yapılan son değişiklikler doğrultusunda bazı yasalarda değişiklik öngören tasarıyı görüşmek üzere bugün biraraya gelecekler. MHP karşı çıkıyor Toplantıda, Başbakanlık AB Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı’nca son şekli verilen “Demokrasi Paketi” ele alınacak. Değişiklik paketinde yer alan bazı maddelere MHP’nin itirazı var. Neler yapılacak Hükümet ortaklarının ele alacağı yasa değişilikleri arasında, düşünce ve ifade özgürlüğü için Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu, gözaltı süreleri konusunda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun da yer alıyor.ANKARA (İHA)- Koalisyonu oluşturan partilerin genel başkanları, Anayasa’da yapılan son değişiklikler doğrultusunda bazı yasalarda değişiklik öngören tasarıyı görüşmek üzere bugün biraraya gelecekler. DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, MHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, ANAP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz’ın Başbakanlık Merkez Binası’nda gerçekleştirecekleri toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan da katılacak. Toplantıda, Başbakanlık AB Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı’nca son şekli verilen “Demokrasi Paketi” ele alınacak. “Demokrasi Paketi”, düşünce ve ifade özgürlüğü için Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu, gözaltı süreleri konusunda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunda değişiklik öngörüyor. MHP’nin 312. madde çekincesi Avrupa Birliği’nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz’a bağlı AB Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı’nın son şeklini verdiği uyum yasaları konusunda, hükümet ortakları uyumsuz bir tablo çiziyor. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde Başbakanlık’a gönderilen uyum yasaları paketi ile ilgili özellikle hükümetin MHP kanadında çatlak sesler duyuluyor. Uyum yasalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile ilgili düzenlemelerini tepkiyle karşılayan MHP, ulusal hukukun uluslararası hukuka tercih edilemeyeceği görüşünü belirtiyor. Türk mahkemelerinin verdiği herhangi bir kararın, AİHM tarafından; insan hakları ve hürriyetleri kısıtlayıcı olarak değerlendirilmesi durumunda yargılamanın iadesi talebinin söz konusu olması MHP kanadında olumsuz karşılanıyor. MHP düzenleme ile uluslararası hukukun, Türk hukuk sistemi üzerindeki etkinliğini önemli ölçüde arttıracağını ve bu durumun ise son derece sakıncalı olduğunu savunuyor. Hukukçular ise, uyum yasaları paketinin zorunluluktan kaynaklanan bir düzenleme olduğu görüşünde. Anayasa değişikliklerinin gerçek anlamda nasıl uygulanabileceği konusunda çekince koyan hukuk çevresi, uyum yasaları konusunda liderler zirvesinden çıkacak metnin esas kabul edilebileceğini ifade ediyor. Değişikliklerin daha demokratik ve çağdaş bir görüntü verdiğini kaydeden hukukçular, uygulamanın nasıl gerçekleşeceğinin çok daha önemli olduğunu savunuyor. Özellikle TCK’nın 312. maddesinde yapılan değişikliğin yerinde olduğu görüşünde birleşen hukuk çevreleri, bu yasa maddesinin uygulaması sırasında geçmişte pekçok hukuk dışı kararlara yol açtığını belirtiyor. İşte tartışılan ‘Uyum yasaları’ Adalet Bakanlığı tarafından son şekli verilen ‘Uyum Yasaları’ paketinde tartışmalara neden olan maddeler şunlar: Madde 2- “TCK’nın 312. maddesi: Bir cürmü alenen öven veya iyi gördüğünü söyleyen veya kişileri kanuna uymamaya tahrik eden kimseye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Madde 6- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair sözleşme’nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiği saptandığında, ihlalin niteliği ve ağırlığı bakımından Sözleşmenin 41. maddesine göre hükmedilmiş tazminatla giderilmeyecek sonuçlar doğurduğunun anlaşılması. Adalet Bakanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, AİHM’ye başvuruda bulunan yasal temsilci, Yargıtay birinci Başkanlığı’ndan muhakemenin iadesi talebinde bulunabilirler. Madde 1- “TCK’nın 159. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Türklüğü, Türk Milletini, Türkiye Devletini, TBMM, Bakanlar Kurulu’nu, bakanlıkları, adliyeyi, devletin askeri veya emniyet ve muhafaza kuvvetlerini veya bunları temsil eden bir kısmını alenen tahkir ve tezyif eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT