BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Akrabaya yardım

Akrabaya yardım

Herkese iyilik etmek, ödünç veya sadaka vermek çok sevaptır. Akrabaya yapılan iyilik daha sevaptır. Bir kadın, Resulullaha, (Fakir kocama yardımda bulunsam, sadaka yerine geçer mi?) diye suâl ettirdiğinde Peygamber efendimiz, (İki sevap vardır. Biri sadaka, diğeri de sıla-i rahim sevabı) buyurdu.Herkese iyilik etmek, ödünç veya sadaka vermek çok sevaptır. Akrabaya yapılan iyilik daha sevaptır. Bir kadın, Resulullaha, (Fakir kocama yardımda bulunsam, sadaka yerine geçer mi?) diye suâl ettirdiğinde Peygamber efendimiz, (İki sevap vardır. Biri sadaka, diğeri de sıla-i rahim sevabı) buyurdu. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyledir: (Senden yüz çeviren akrabana verilen sadaka daha faziletlidir.) [Taberânî] (Yakın akraba ve komşuya verilen sadakanın sevabı iki misli fazladır.) [Taberânî] (Paranızı önce kendi ihtiyaçlarınıza, artarsa çoluk çocuğunuzun ihtiyaçlarına sarf edin! Bundan da artarsa akrabalarınıza yardım edin!) [Müslim] (Bir kimseden amcasının oğlu yardım ister de, o da gücü yettiği hâlde, vermezse, kıyamet günü Allahın fazlından mahrum kalır.) [Taberânî] (Bir müslümana ödünç veren iki misli sadaka sevabı kazanır.) [İbni Mace] Günahkârın ibadeti Haram yiyenin namazı ve diğer ibâdetleri kabul olur mu diye soruluyor. Sahih olmakla kabul olmak ayrı şeydir. Her çeşit günahı işleyen kimsenin kıldığı namaz sahihtir, fakat kabul olmaz. Yani ahirette ona “Niçin namaz kılmadın?” diye suâl edilmez. Namaz borcundan kurtulur. Namaz kılmamak gibi büyük günahtan kurtulur. Fakat namazdan hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Bir lokma haram yiyenin kırk günlük güzel ameli kabul olmaz.) [Taberânî], (On dirhemlik bir elbisenin bir dirhemlik kısmı haram kazançtan gelse, o elbise ile kıldığı namaz kabul olmaz.) [İ. Ahmed], (Şarap içenin namazı kırk gün kabul olmaz.) [Hakim] Tekrar edelim, (Namazı kabul olmaz) demek, namazı boşa gider demek değildir. Namaz borcundan kurtulur, ancak namaza ait büyük sevaplardan mahrum kalır. Namaza devam ederse, günahları bırakması kolaylaşır. Şu hâlde içki içen de, başka günahları işleyen de namaza devam etmelidir. İbadetin başı sabır Sabır çok kıymetli bir hazinedir. İbadet yapmak için de, günah işlememek için de sabra ihtiyaç vardır. Sabrın önemi hakkında Peygamber efendimiz buyuruyor ki: (İbadetin başı sabırdır.) [Hakim], (Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.) [Deylemî], (Hak teâlâ, sabırlı ve ihlaslı olanı, sorguya çekmeden Cennete koyar.) [Taberânî], (En hayırlı vasıta sabırdır.) [Hakim-i Tirmizî], (Allahın yardımı, kulun sabrı ile beraberdir.) [Ebu Nuaym] Ansızın ölmek İyi kimseler için ani ölüm iyidir. Hadis-i şerifte, (Ani ölüm, mümine rahmet, facire [kötülere] pişmanlıktır.) buyurulmuştur. Süfyan-ı Sevri hazretleri, (ani ölümü istemezdim. Ama fitnelerden korktuğum için ani ölümü istiyorum.) buyurdu. Orada bulunan Yusüf bin Esbat hazretleri, (Hayır ben ani ölümü istemiyorum. Hatta fazla yaşamayı istiyorum. Belki günahlarıma tövbe eder, salih ameller işlerim) buyurdu. Orada bulunan Hz. Vüheyb de, (Ben her ikisini de istemem. Çünkü hangisinin hakkımda hayırlı olduğunu bilemem. Allahü teâlâ hakkımda neyi takdir etti ise, onu sever, onu kabul ederim) buyurdu. Süfyan-ı Sevri hazretleri bu sözü duyunca, (Allaha yemin ederim ki, bu Allah adamıdır. Doğruyu bu söyledi) diyerek onu alnından öptü. Bayezid-i Bistami hazretleri de (Ya Rabbi senin güzel gördüğün şeyi senden isterim) diye duâ ederdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT