BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vergi cezaları %53.2 artırıldı

Vergi cezaları %53.2 artırıldı

Maliye Bakanlığı’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, yeni düzenlemede en az ceza haddi damga vergisinde 2 milyon 600 bin liraya yükseldi. Fatura ve fiş vermeyenlere kesilen ceza miktarı da 53 milyon liraya çıktı. Kullanma zorunluluğu olduğu halde vergi numarasız işlem yapanlar da 65 milyon lira ceza ödeyecek. Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni yılda uygulanacak defter tutma hadleri ile vergi cezaları belirlendi.ANKARA - Yeniden değerleme oranında artırılan tutarlar ile bilanço hesabı esasına göre defter tutma haddinde yıllık alımların tutarı 50 milyar-yıllık satışların tutarı 73 milyar, gayrısafi iş hasılatı 26 milyar, iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı da 50 milyar lira oldu. Muhtarların karne tasdikinden aldığı harç miktarı da 700 bin lira olarak tespit edildi. Yeni düzenlemede en az ceza haddi damga vergisinde 2 milyon 600 bin liraya, diğer vergilerde ise 5 milyon 300 bin liraya yükselirken, fatura ve fiş vermeyenlere kesilen ceza miktarı da 53 milyon liraya çıktı. Tebliğ ile yeni yılda uygulanacak çeşitli cezalar şöyle belirlendi: Usulsüzlük dereceleri ve cezaları: Sermaye şirketleri 30 milyon TL Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 19 milyon TL 2. sınıf tüccarlar 9.9 milyon TL Bunların dışında kalıp beyanname usuluyle gelir vergisine tabi olanlar 4.9 milyon TL Kazancı basit usulde tespit edilenler 2.6 milyon TL Gelir vergisinden muaf esnaf 1.3 milyon TL Sermaye şirketleri 18 milyon TL Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 9.9 milyon TL 2. sınıf tüccarlar 4.9 milyon TL Bunların dışında kalıp beyanname yoluyla gelir vergisine tabi olanlar 2.6 milyon TL Kazancı basit usulde tespit edilenler 1.3 milyon TL Gelir vergisinden muaf esnaf 680 bin TL Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilip, alınmaması 53 milyon TL 1 takvim yılı içinde her 1 belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 26 milyar TL Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk ve taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ve diğer belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması 53 milyon TL Her 1 belgeye ilişkin 1 takvim yılında kesilecek toplam ceza 26 milyar TL Tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti olan defterlerin bulundurulmaması günü gününe kayıt yapılmaması, ibraz edilmemesi, levha asılmaması 53 milyon TL 1. kapatma işlemi için 99 milyon TL 2. kapatma işlemi için 190 milyon TL 3. ve daha sonraki kapatma işlemlerinde her uygulama için 380 milyon TL Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usuller ile muhasebeye yönelik bilgisayar program kurallarına uyulmaması 1.3 milyar TL Vergi numarasısız işlem yapanlara 65 milyon TL Belge basımı ve bildirim görevini tamamen veya kısman yerine getirmeyen matbaacılara 190 milyon TL Vergi numarası kullanma zorunluluğu olan kuruluşlardan bildirimleri zamanında ve standartlarda yerine getirmeyenlere 260 milyon TL Maliyenin özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahiplerine 190 milyon TL 1.sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı 530 milyon TL 2.sınıf tüccarlar, defter tutan çitfçiler ile basit usul mükellefleri 260 milyon TL Bunların dışında kalanlar 130 milyon TL Pulları Kanunun belirlediği şekilde iptal edilmemiş evrakı muameleye koyanlar 53 bin TL Her işlem için her şahıstan alınacak toplam ceza 2.6 milyon TL Pulsuz veya pulu noksan kağıtları tasdik eden veya örneklerini veren noterler adına 260 bin TL
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT