BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Reislik de bitti

Reislik de bitti

Yeni şekli ile yürürlüğe giren Medeni Kanun’nda kadın kızlık soyadını kullanabilecek, erkek ise boşanma sırasında maddi durumuna göre eşinden nafaka isteyebilecek.ANKARA- Aile Hukuku’nda önemli değişiklikler yapan Türk Medeni Kanunu bugün yürürlüğe girdi. Yeni Türk Medeni Kanunu, 1030 maddeden oluşuyor. Yasa’nın bazı önemli düzenlemeleri şöyle: Cinsiyetini değiştirmek isteyen bir kimse, mahkemeye şahsen başvurarak “cinsiyet değiştirme izni” verilmesini isteyebilecek. Cinsiyet değiştirme izninin verilebilmesi için talep sahibinin 18 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması, fiziksel durumunun resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu aranacak. Kızlık soyadı “Kocanın evin reisi” olması hükmü değiştirildi, evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanındı. Eşler evlilik birliğini temsil etme yetkisine sahip olacaklar. Evlenen kadın, isterse kocasının soyadının yanı sıra kızlık soyadını da kullanabilecek. Boşanan kadın, evlenmeden önceki soyadını kullanabilecek. Bu soyadı, kadının tanındığı soyadı da olabilecek. 18 yaş şartı... Erkeklerde 17, kadınlarda 15 olan evlenme yaşı her ikisi için 17 yaşın doldurulması, 18 yaşından gün alma şartına bağlandı. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemeyecekler. Aile cüzdanı olmadan, dini nikah yapılamayacak. Kocanın, “kadın ve çocukların bakımından sorumlu olduğu” ilkesi kaldırıldı, yerine “eşit mali sorumluluk” getirildi. Evin giderlerine katılmada eşlerin mali güçleri, emek ve malvarlıkları esas alınacak. Evlilik dışı çocuklar da evlilik içi çocuklar gibi mirasta eşit hakka sahip olacaklar. Evlatlıkla evlenmek, kesin olarak yasaklandı. Erkeğe nafaka “Onur kırıcı davranışlar” da boşanma nedenleri arasında yer alacak. Boşanma nedenlerinden “terk”te süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Boşanma davalarında, taraflardan birinin isteği doğrultusunda hakim davanın gizli olarak sürmesi kararını verebilecek. Boşanma durumunda eşler aile konutu ve ev eşyasını kimin kullanacağı konusunda anlaşamazlarsa hakim, eş ve çocukların geleceğini göz önüne alarak adil bir karar verecek. Yoksulluk nafakasını sadece kadın isteyemeyecek; kadın ve erkekler, refah düzeyi iyiyse her ikisi de nafaka isteme talebinde bulunabilecek. Zina veya cana kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilecek. Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacak; alacaklar takas edilebilecek. Evlat edinme yaşı 30 Evlat edinme kolaylaşacak. Evlat edinmede çocuksuz olma veya altsoyun olmaması şartı aranmayacak. Evlat edinme yaşı 35’ten 30’a indirilirken, çocuğu olan da diğer şartlar uygunsa evlat edinebilecek. “Edinilmiş mallara katılma rejimi”, yasal mal rejimi olacak. Eşler isterlerse yasal mal rejimi dışındaki 3 mal rejiminden birini de seçebilecekler. Yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce evlenen eşler, 1 yıl içinde sözleşme yapmaları halinde, yasal mal rejimi, evliliğin başlangıcından itibaren geçerli olacak. Eşler, 1 yıl içinde yasal mal rejimi dışındaki mal rejimlerinden birini seçmezse yasal rejimini kabul etmiş sayılacaklar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100042
  % 0.37
 • 5.3018
  % -0.56
 • 6.0276
  % -0.48
 • 6.9162
  % -0.03
 • 219.185
  % -0.62
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT