BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHP neden böyle oldu?

CHP neden böyle oldu?

Basındaki aceleci ve yüzeysel yorumlara bakıldığında, CHP’nin, 18 Nisan seçimlerinde sonuç alamayıp baraja takılmasında, birinci derecede, yönetimin ve liderliğin kusuru vardır.Basındaki aceleci ve yüzeysel yorumlara bakıldığında, CHP’nin, 18 Nisan seçimlerinde sonuç alamayıp baraja takılmasında, birinci derecede, yönetimin ve liderliğin kusuru vardır. Genel Başkan Sayın Baykal da, gerekeni yaparak, istifa edip ayrılmıştır. Halbuki, unutulan çok önemli bir gerçek var. Neredeyse, 1950’den bu yana, iktidara gelmek için, sözde değişim rüzgarları estiren siyasi partilerin çoğu, Türk halkına yakıştırdıkları muhafazakarlık, mukaddesatçılık adına, bilerek veya bilmeyerek, Türk toplumunu, çağa ve ileri uygarlığa yaklaştıracak yerde, yerelleştirmişlerdir. Yarış, yıllardan bu yana, hep bu ana tema üzerinde cereyan etmiştir. Böyle olunca da, Cumhuriyetle yönelinmiş bulunan ana istikametten tavizler biribirini kovalamış ve bugüne gelinmiştir. CHP, bir bakıma, adeta tek başına, suyun akışını geriye çevirmek gibi, bir misyonla baş başa kalmıştır. Sürekli devrim olan Cumhuriyeti, sulandırılmamış gerçek tarifiyle, şartlar ne olursa olsun, savunmayı temel şiar edinen CHP’nin, üzerine oturduğu zemin kaymış ve doku tamamen değişmiştir. Buna, bir de, ekonomik patlama eklenince, Sayın Enis Berberoğlu’nun, 26 Nisan günkü “Hürriyet”teki makalesinde işaret ettiği gibi, “teşhirci kapitalizm” moda haline gelince, CHP’nin savunduğu ilkeler, makes bulacağı bir ortamdan yoksun hale gelmiştir. Bugünlerde, uluslararası basında sık sık kullanıldığı gibi, elverişli ortam “permissive environment” tamamen ortadan kalkmış, buna karşılık, üstü örtülü karşı bir ortam “hostile environment” teşekkül etmiştir. Toplum, çıktığı raya tekrar oturtulmadan, bu ortamda mücadele etmek kolay değildir. Belki yapılacak şey, siyasi platformu, ekonomiyle takviye etmek olabilirdi. Ekonomi, göz ardı edilemeyecek bir realite. İngiltere’de Tony Blair ve Almanya’da Gerhard Schröder, partilerinde, yirmi yıla varan bir evrim sürecinden sonra, bugün, Avrupa Birliği bünyesinde serbest piyasa ekonomisinin öncülüğünü yapmaktalar ve Alman Sosyal Demokratlar bir de ayrıca, Avrupa para birliği koşusunda flamayı taşıyorlar. İdealist CHP kendisini artık uzun bir yürüyüşe hazırlamalıdır. Gündelik olayların içine fazla girilmesi, uzun vadede çok şey kazandırmıyor. Aksine, partinin, sanki fırsatlar peşinde koşuyormuş gibi, yanlış anlaşılmasına neden oluyor. Toplumun değer yargılarındaki yozlaşma, CHP’yi umutsuzluğa ve dolayısiyle yeni yol arayışlarına sevketmemelidir. Cumhuriyeti kuran parti, örnek ve pilot olma vasfını korumalıdır. Toplum, elli yılı aşan denemelerden sonra, eninde sonunda, yerelleşme ile çok zaman kaybettiğini görecek ve bu defa yarışa sadece çağdaş partileri kabul edecektir. Halkımızın eğitimi ve ekonomisi yaygınlaştıkça, iyi kötü, yanlış doğru, daha isabetle ayırd edilecek ve ancak Cumhuriyetle gelinebilen bugünkü varlığımızın kadri daha iyi bilinecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT