BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş Dünyamız

İş Dünyamız

Ülkemizin saygın sivil toplum kuruluşlarından UND’nin ve kurucusu olduğu TIRSAN’ın başarılı lideri Nuhoğlu, değişim hamleleriyle ümit ve cesaret veriyor.Sıradışı değişim lideri Kurucusu olduğu grubun başarılarıyla tanınan, ayrıca sektörün lokomotifi durumundaki sivil toplum kuruluşunun başkanlığını da başarıyla yürüten; değişimin iyi anlaşılması, yönetilmesi ve uygulanmasında güzel bir örnek teşkil eden TIRSAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Çetin Nuhoğlu ile birlikteyiz bu hafta. Varlığı ülkemiz adına umut verici olan örnek bir liderin değerli düşünceleriyle sizi başbaşa bırakıyoruz sevgili okuyucularımız. Başarınız nelere bağlı? Ülkemizde başarılı olabilmek için; hızlı düşünmek, hızlı harekete geçmek ve hızlı değişmek önemli faktörler. Başarılı olmamızda bu üç önemli faktörün yanında müşteriye göre şekillenmek, ürün çeşidi ve üretim tarzını müşteri beklentilerine göre belirlemiş olmak da büyük önem taşıyor. Rekabeti uluslararası çapta yaşayan sektörümüzde; rakipleri izleyerek hareket tarzının belirlenmesini esas alan reaktif yaklaşım yerine, kendi önceliklerimiz ve stratejilerimizi esas alan proaktif yaklaşımı benimsemiş olmamızın, TIRSAN Treyler olarak “dünya markası” olma çabalarımıza önemli katkıları olmuştur. Yönetim anlayışınız.. İnsanları yönetirken “etkinlik” sorgulaması en çok beklediğim özelliktir. Çalışanlarımdan, hangi faaliyet olursa olsun, sonuca odaklanmış olmalarını ve her faaliyetin sonunda hedeflenen sonucu dikkate alarak “etkin” çalışıp çalışmadıklarını sorgulamalarını beklerim. Müşteriye bakışınız.. Müşteri, ticari şirketler olarak varlığımızın temel nedenidir. Müşteri anlayışımız, en gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak müşteri beklentilerinin tümünün karşılanmasıdır. Bu anlayışın bir sonucu olarak, standart ürün yerine müşteriye özel ürünler geliştirmek temel üretim stratejimiz olmuştur. Pazarı dünya olarak belirlediğimizden, bizi zorlayacak ve yönlendirecek bir müşteri kitlesi oluşturabilmek için, sektörel bilgilendirme toplantıları ile müşterilerimizin beklentileri yükseltilmektedir. Kalite deyince.. Ürünlerimizin uluslararası alanda kullanılıyor ve rekabet ediyor olması sebebiyle uluslararası standartlara uygunluk boyutu ön plana çıkmaktadır. Kalite genel anlamda “beklentilere uygunluktur”; çok farklı şekillerde ifade edilen beklentileri ürüne yansıtabilmek, müşteriye özel olarak gerçekleştirilen bu özel üretim tecrübesini dokümante etmek ve müşteriden 3-5 yıl sonra gelebilecek benzer bir siparişi aynı özelliklerde sunabilmektir. Ya eğitim!.. Günümüzde artık “Öğrenen Organizasyon” kavramı oldukça sık konuşulur olmuştur. Kuruluşların öğrenme kapasitesi de tüm bireylerin öğrenme kapasitelerinin toplamına eşit olmaktadır. Kuruluşlar olarak, hemen her alanda çok hızlı bir şekilde yaşanmakta olan değişim ve gelişime ayak uydurabilmek, kuruluşu oluşturan tüm bireylerin ihtiyaç duyulan konularda eğitim almaları ve uygulamaya yansıtmalarına bağlıdır. Doğru yöntemlerle tespit edilmiş olan ihtiyacı karşılamak üzere etkin bir şekilde gerçekleştirilmiş olan eğitimlerin şirketlere katkıları çok önemlidir ve günümüz şartlarında başarılı olmak, hatta ayakta kalabilmek için kesinlikle gereklidir. İşe gönülden katılım.. İşe gönülden katılımın sağlanması, öncelikli olarak kişileri doğru yerlerde istihdam etmekle mümkündür. Sevdikleri işi yapmakta olan insanların objektif kriterlerle belirlenmiş bir performans değerlendirme ve buna bağlı olarak atama, terfi ve ceza gibi uygulamalarda objektifliğin korunması ile işe gönülden katılım sağlanabilmektedir. Şirketimizde uyguladığımız öneri geliştirme sistemlerine katılım, mesai devam durumu, izinli gün oranları gibi sonuçlar bu konuda önemli mesafeler kat edildiğinin göstergeleridir. Yönetici/lider.. Lider hedefi belirleyen ve ekibin hedefe adanmışlığını sağlayan en önemli faktördür. Liderlik kişisel gelişime, yenilikçiliğe imkan veren ortamları hazırlamaktır. Böyle ortamlarda liderin özellikle sergilemesi gereken yaklaşım, tüm ekibin liderlik becerilerini sergileyebilecekleri ve geliştirebilecekleri uygun ortamları hazırlamış olmasıdır. Kâr amaçlı kuruluşlar ve STK’larda her seviye yöneticide liderlik becerilerinin geliştirilmesi, tek adamda toplanacak olan liderlik sorumluluğunun azaltılmasını ve yeri doldurulabilir liderlik anlayışını mümkün kılacaktır. Motivasyon için.. Çalışanların motivasyonu, doğru bilgilendirme ve etkin iletişim ile başarıların anında paylaşılması ve takdir edilmesine bağlıdır. Objektif değerlendirme kriterleri ile performansın değerlendirilmesi ve sonrasında yapılacak ödüllendirme ile motivasyon sağlanabilecektir. Motivasyon sağlayıcı ödüllerin belirlenmesinde, çalışan kitlenin özellikleri ve beklentileri dikkate alınmalıdır. Ödüllendirmede evrensel modeller yanında kuruluşa has özelliklerin de dikkate alınması motivasyon etkisini arttıracaktır. Aile şirketleri.. Aile şirketlerinde profesyonelleşme, ülkemizde ikinci kuşağın henüz yeni devreye giriyor olması sebebiyle üzerinde daha uzun yıllar boyunca çalışılacak bir konudur. Bu tür şirketlerde kişisel fikir, öngörü ve değerlendirmelere dayalı olan kişisel inisiyatifin yoğun olması, belirleyen kişinin beklentilerine odaklanmış davranış biçimleri meydana getirmektedir. Bu sebeplerle, kurumsallaşma bu yapının omurgası olan insan kaynakları ile başlamalıdır. Yönetim öncelikle personel seçimi, performans değerlendirme, atama, tayin, terfi, ceza gibi yetkilerini devretmelidir. Bu yetki devri sonucunda şirket hedefleri dikkate alınarak tespit edilecek eleman kriterleri ve kariyer planlamaları ile kurumsal davranış biçimi, şirket vizyonu ve misyonu üzerine inşa edilebilecektir. Oluşturulacak sistemlerin Kalite Güvence Sistemleri model alınarak dokümante edilmesi ile kurumsallaşma tamamlanacak ve tecrübe devredilebilir hale gelecektir. Nuhoğlu kimdir? Trabzon/1955 doğumlu olan Ö. Çetin Nuhoğlu, İ. Ü. İktisat Fakültesi’nden ‘76’da mezun olmuş. Ondört yaşında iken İstanbul Nakliyat firması ile uluslararası taşımacılık sektörüne giren Nuhoğlu, ‘77’de kurulan Ulak Nakliyat’ın kurucu ortağı; aynı yıl kurulan TIRSAN A.Ş Şirketler Grubu’nun kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı. Sektördeki başarılarının yanında, Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini de sürdürmekte olan Nuhoğlu aynı zamanda, ülkemizin örnek ve saygın kuruluşlarından Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) başarılı Yönetim Kurulu Başkanı. Çağrışımlar... Başarı Sonuç Yönetim Koordinasyon Değişim Kaçınılmaz İşletme Sistem Gelişim Doğal sorumluluk Lider Hedef Eğitim Ömür boyu Takım İşbirliği Kalite Beklenti Motivasyon Enerji Öğrenme Sürekli Müşteri Her şey Küreselleşme Esneklik Sorumluluk Olmazsa olmaz Verimlilik Yeni kâr yolu Hizmet İnsan Performans Etkinlik Çalışan Yeni Sermaye İletişim Empati Gelecek Tasarım Kalp Tempo Bilgi Sermaye
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT