BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enerji savaşı

Enerji savaşı

ABD hükûmeti, terörle savaş hâli gerekçesiyle, savunma bütçesi için fazladan 20 milyar dolar talep etti. Kongre, bu isteğe uyacaktır. Başkanlık sisteminde malûm, hükûmetin başı (başbakan) aynı zamanda cumhurbaşkanı olan kişidir. Yani George Bush...ABD hükûmeti, terörle savaş hâli gerekçesiyle, savunma bütçesi için fazladan 20 milyar dolar talep etti. Kongre, bu isteğe uyacaktır. Başkanlık sisteminde malûm, hükûmetin başı (başbakan) aynı zamanda cumhurbaşkanı olan kişidir. Yani George Bush... Afganistan’a atılan bazı bombaların tanesi 1 milyon dolar. Ya kocaman uçak gemilerinin okyanuslar arasında gidip gelişi? Her gün yüzlerce uçağın ülkeler aşan sorti’leri?.. Hâsılı savaş, tarihin her devrinde para işiydi. Bugün büsbütün böyledir. Nitekim 19. asrın en büyük askeri sayılan Napolyon’un, harbi kazanmanın 3 şartını soran muhatabına para para para cevabı meşhurdur. Terörle savaş bize 100 milyar dolara patladı. Birleşik Amerika bu işi cihanşümûl ölçekte yapacağı için trilyonlarca dolar harcıyacağı bellidir. Amerikan silâh sanayii taze can ve epey işsiz iş alanı bulacaktır. Amerika’nın Afganistan’ı bırakmıyacağı âşikârdır. Şu veya bu şekilde ülkede sözünü geçirecektir. Harcadığı parayı Afgan dağlarına gömüp gitmiyecek, fazlasıyla çıkaracaktır. Hazar Ötesi dediğimiz Orta Asya sahasında en kısa enerji akış yolunu elinde tutacaktır: Belûcistan üzerinden Hind Okyanusu... Bu projeden Pakistan gibi, Türk Cumhuriyetleri ve Afganistan da faydalanacak. Ancak Basra Körfezi ile birlikte Arz’ın en önemli iki enerji yatağından birisini oluşturan Hazar bölgesinin bir de batısı vardır. Kafkasya yolundan Türkiye istifade edecektir. Hazar kuzeyinden Rusya... Binaenaleyh her ülke, coğrafya konumu dışında, yöneticilerinin yeteneği ve dirayeti nisbetinde istifade eder. Aklını kullanmasını bilen her millete açık bir sofradır. Washington hepsi bana demiyecek kadar tecrübelidir. Gene de bu paylaşmanın epey kanlı safhaları olacağından eminim...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT