BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bankacıların Boğaz zirvesi

Bankacıların Boğaz zirvesi

BANKACILIK kesimine mali yardım yapılmasına yönelik tasarının Meclis’ten geçmesi üzerine Merkez Bankası ve Hazine yetkilileri, dün İstanbul’da bankacılarla bir araya geldi. Bankacılara yeni uygulama ve 2002 hedefleri anlatıldı.ANKARA- TBMM Genel Kurulunda, mali sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun tasarısının, bankalara kaynak aktarılmasını öngören maddesi kabul edildi. Ancak bu konuda net bir açıklama yapılamadı. Türkiye Gazetesi Ekonomi Servisi, Türkiye’deki bankacılık tarihinin en büyük operasyonunun ayrıntılarını ele geçirdi. İşte yasayla gelen değişikliklerin özeti: TMSF, Sermaye Yeterlilik Oranı (SYO)’su 0-5 arasında olan bankalarda, yüzde 5’e ulaşılması için sermaye arttırımına katılacak. Bu bankalarda, toplam aktif büyüklük içindeki payının, 30 Eylül 2001 bilançosuna göre, en az yüzde 1 olması şartı aranacak. TMSF bankanın yüzde 5 sermaye yeterlik oranına ulaşması için yapacağı sermaye katılımı karşılığında ‘rehin’ yoluna gidecek. Rehinli hisseleri, haczedilemeyecek, tedbir konulamayacak. Sermaye katkısından önce bankalar üçlü denetimden geçecek. Bağımsız denetim için esas alınacak tarih, 31 Aralık 2001 olarak belirlendi. BDDK’nın denetiminden sonra banka, 15 gün içinde genel kurula gidip sermaye artıracak. TMSF ortak olacak TMSF, BDDK’nın kuracağı Varlık Yönetim Şirketi (VYŞ)’ne yüzde 20 sermaye ile ortak olacak. Bunun ‘en az 500 milyon dolarlık’ kaynağı harekete geçirilmesi bekleniyor. Bankalara, bu yasadan önce açtıkları kredileri yasaya uygun hale getirmeleri için 4 yıl süre tanınıyor. Kamu Bankalarınının yönetim denetim ve tasfiye kurulu üyeleri, kredileri yeniden yapılandırırken ve diğer görevleri sırasında yaptıkları işlemler açısından ‘özel hukuk hükümleri’ne tabi olacaklar. Ziraat Bankası ile Halk Bankası, bu yıl sonuna kadar çiftçiye, esnafa, ihracatçıya, Küçük ve Orta Boy İşletmelere, 1.5 katrilyon lira tutarında, mevcut kaynaklara ‘ek’ kredi kullandıracak. TMSF tarafından, özel bankalara yapılacak sermaye katılımının ‘en az yüzde 60’ oranındaki kısmı reel sektöre kullandırılacak. Borçlar yapılandırılacak Hükümet’in verdiği önergeyle, kamu bankaları ile Fon bankalarının, kredileri yeniden yapılandırırken, uygulayacağı yöntemlere sınır getirildi. Bankalar, kredi borçlarını iştirake çeviremeyecek. Banka ve mali kurumlardan kredi alarak finansal darboğaz yaşayan reel sektör kuruluşlarının kredi borçları yeniden yapılandırılabilecek. TMSF ile ve tasfiye halindeki Emlakbank alacakları üç yıl içinde rehabilite edilecek. Sorunlu krediler, Finansal Yeniden Yapılandırma Programı Çerçeve Anlaşması kapsamında yeniden düzenlenecek. Çerçeve anlaşmaları hükümlerindeki işlemlerde bazı vergiler uygulanmayacak. KKDF kesilmeyecek. Kamu bankalarında bu yıl sonundan itibaren, devlet memuru çalıştırmayacak. Önerge ile yapılan önemli bir değişikle de Sayıştay’ın, özel kurullar üzerindeki denetimi kaldırıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT