BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türbanı alet etmeyin

Türbanı alet etmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, öğrencilerin başörtüsü ile okuma isteklerini siyasi kulvara çekmek isteyen bir takım çevrelerin bulunduğu söyledi.Bahçeli, yasalarda, yükseköğretimdeki öğrencilerin kılık kıyafeti konusunda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konuda 2547 sayılı Kanun’un kendisine verdiği yetkilere dayanarak geçmiş yıllarda bazı kararlar aldığını belirten Bahçeli, bu nedenle YÖK’ün aldığı kararların tüm üniversitelere yönelik olduğunu ve aksi belirtilmedikçe bu konuda istisna uygulanmadığını kaydetti. YÖK’ün kılık-kıyafet konusunda almış olduğu kararların, yüksekokul veya fakültenin öğretim alanına bakılmaksızın bütün yükseköğretim kurumlarına şamil kılındığına dikkati çeken Bahçeli, “Mesele bu çerçevede mütalaa edildiğinde, kılık-kıyafetle ilgili kararların bütün fakülte ve bölümlerde yürürlüğe konulmasının temel gerekçesi olarak ortaya çıkmaktadır” görüşünü ifade etti. Ne ilahiyat ne de başka fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin okuma haklarından mahrum kalmalarının istenir ve arzulanır bir durum olmadığına işaret eden Bahçeli, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğu ve bu devletin tabiyetinde bulunan bütün vatandaşların hukuk kurallarına uyma mecburiyeti bulunduğu için, yürürlükte olan kurallara göre hareket etmeyen öğrencilerin hukuk dışı hareket ediyor pozisyona düşecekleri açıktır. Bu itibarla öğrencilerin hak arayacakları birincil platformun hukuki zemin olduğunu ve haklarını cari hukuk normları çerçevesinde aramak durumunda bulunduklarını unutmamaları gerekmektedir.” “TARTIŞMA TEHLİKELİ MECRAYA SÜRÜKLENİYOR” Başbakan Yardımcısı Bahçeli, şunları kaydetti: “Türkiye’de öğrencilerin başörtüsü ile okuma isteklerini siyasi kulvara çeken bir takım çevrelerin olduğu doğrudur, ancak bu tek yanlı değil iki boyutlu bir tavırdır. Mevcut durum göstermektedir ki, birinci görüşte olanlar her başörtüsü takanı mürteci olarak görme ve değerlendirme yanlışlığına düşerken, ikinci görüşün sahipleri de başörtüsü ve türbanla ilgili tartışmalardan kendilerine siyasi menfaat sağlamaya çalışmaktadırlar. İnanç gibi son derece önemli ve nazik bir konuda takınılan bun iki tavrın da demokrasinin özüne aykırı olduğu, demokratik ruhu yozlaştırdığı ve tartışmayı tehlikeli olabilecek bir mecraya sürüklediği açıktır. Bu birbirine zıt ama temelde konunun vuzuha kavuşmasını aynı derecede engelleyen iki tutumdan da vazgeçilmesi, meselinin hukuki zeminde sağlıklı bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT