BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vergi iadesi için son hafta

Vergi iadesi için son hafta

Bu yıl son kez vergi iadesi telaşı yaşayacak olan ücretlilerin, yıl boyunca biriktirdikleri fiş, fatura gibi harcama belgelerini, 20 Ocak’a kadar işyerlerine vermeleri gerekiyor. Vergi iadesi uygulamasının IMF’ye verilen niyet mektubu çerçevesinde 2003 yılından itibaren kaldırılması planlanıyor.ANKARA - “Özel Gider Uygulaması” kapsamında ücretlilerin, 1 Ocak-31 Aralık 2001 döneminde yaptıkları mal ve hizmet alımları karşılığında aldıkları fiş ve fatura gibi harcama belgelerini, bir beyannameyle işyerlerine teslim etmeleri gerekiyor. Bu harcama belgeleri üzerinden hesaplanacak vergi farkı, şubattan itibaren her ay ödenmesi gereken aylık gelir vergisinden mahsup yoluyla ücretlilere iade edilecek. Beyan tutarı İlgili mevzuata göre ücretlilerin beyan edecekleri harcama belgelerinin üçte biri vergi iadesinde esas alınacak. Belge tutarının üçte birlik bölümünün ücretlinin o yıla ait vergi matrahının yüzde 35’inden fazla olmaması gerekiyor. Buna göre ücretliler yıllık matrahlarının yüzde 105’ine kadar harcama belgesi beyan edebiliyor. Bunun üçte birinin vergi matrahından düşülmesi yoluyla ortaya çıkan tutar, ücretlinin yeni vergi matrahını oluşturuyor. Net matraha göre hesaplanan vergi ile ücretlinin yıl boyunca ödediği vergi arasındaki fark, ücretliye iade ediliyor. İade, her ay ödenmesi gereken gelir vergisinden mahsup yoluyla gerçekleştiriliyor. Neler geçerli? Ücretlilerin yıl boyunca yaptıkları mal ve hizmet alımlarından yalnızca eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarına ait belgeler vergi iadesine konu olabiliyor. Ücretliler yıl boyunca yaptıkları tüm harcamaları beyan ederek bunun üzerinden vergi iadesi alamıyor. Temizlik maddeleri ve yakıt giderlerine ait harcama belgeleri vergi iadesi kapsamında bulunmuyor. Kim ne alacak? 2001 yılındaki matrahı 2.8 milyar lira olan bir ücretli, her ay yapılan yüzde 15’lik gelir vergisi tevkifatı yoluyla yıl boyunca toplam 420 milyon lira vergi ödedi. Bu ücretli 2001 yılına ilişkin olarak matrahının yüzde 5 daha fazlası olmak üzere 2 milyar 940 milyon liraya kadar harcama belgesi beyan edebilecek. Bu tutarın üçte biri olan 980 milyon liranın yıllık matrahtan düşülmesi durumunda, net matrah 1 milyar 820 milyon lira; buna göre ödenmesi gereken vergi de 273 milyon lira olarak bulunacak. Yıl boyunca 420 milyon lira gelir vergisi ödemiş olan bu ücretliye aradaki 147 milyon liralık fark iade edilecek. Son kez veriliyor IMF’ye verilen niyet mektubu çerçevesinde vergi iadelerinin son kez verilmesi öngörülüyor. Bunun yerine ücretler için özel bir vergi indirimi getirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede vergi yasalarında gerekli düzenlemelerin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT