BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özel sayılar

Özel sayılar

Hece, Yedi İklim ve Taşra Edebiyat dergileri, Ocak sayılarında edebiyatımızın üç önemli ismiyle ilgili birer dosya yayımladı. “Hece” Ahmet Hamdi Tanpınar; “Yedi İklim” Ebubekir Eroğlu; “Taşra Edebiyat” ise Metin Önal Mengüşoğlu’nu tanıtıyor.Ankara’da yayımlanan ve Türkiye’nin hemen bütün bölgesindeki edebiyat meraklısı okurlara ulaşan önemli dergilerimizden “Hece” yeni sayısında, Türk edebiyatının mihenk taşlarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ı işliyor. “Bütüncül bir bakış açısıyla” hazırlandığı belirtilen Tanpınar dosyasında, “hangi Tanpınar?” sorusuna cevaplar aranıyor. Konuyla ilgili olarak M.Orhan Okay’ın “Kaderin Eşiğinde Tanpınar”, Köksal Alver’in “Edebiyat ve İdeoloji: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında İdeolojik Örgü”, Nurullah Çetin’in “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Alim Kahraman’ın “Tanpınar’ın Denemeciliği Üzerine”, Abdurrahim Karadeniz’in “Mektuplardaki Tanpınar: O Kadar Az Kendimiz Oluyoruz ki!”, Ömer Lekesiz’in “Tanpınar Nereden ve Nasıl Bakar?”, İnci Enginün’ün “Tanpınar’ı Düşünürken”, Mustafa Armağan’ın “Tanpınar’ın Tılsımlı Aynasındaki Şehirler”, Hayrettin Orhanoğlu’nun “Eserin Macerası Yahut Mağarının Eşiğindeki Tanpınar” başlıklı yazıları ilgiyle okunuyor. (0 312 419 69 13) Eroğlu’nun şiiri Edebiyatımızın önemli şairlerinden olan ancak kendini fazla ön planda tutmayı sevmeyen Ebubekir Eroğlu da Yedi İklim’in özel dosyasına konu oldu. 1950 doğumlu olan şair, daha çocuk yaşlarından itibaren yoğunlaştığı şiirlerini dokuz kitapta topladı ve bu arada Türk şiirinin önemli isimleri üzerine yazılar kaleme aldı. Çağdaş Türk şiirinin önemli burçlarından olan Eroğlu için Ali Günvar, Ali Haydar Haksal, Dr. Hasan Aktaş, Muhsin Macit, Ali Barskanmay, Uğur Soldan, Selçuk Çıkla, Ertuğrul Aydın, Ahmet Edip Başaran, Cemile Sümeyye ve Sedat Umran’ın yazıları dergide okuyucularını bekliyor. Yedi İklim, Eroğlu özel sayısının yanısıra Ali Haydar Haksal’ın bir öyküsü ile Gönül Yonar Utku, Erol Çatal, Şaban Abak ve Mustafa Özçelik’in şiirlerine, Hasan Aycın’ın da bir karikatürüne yer veriyor. (0 216 346 65 78) Mengüşoğlu denemesi Şiirimizin yaşayan burçlarından olan Metin Önal Mengüşoğlu için de Taşra Edebiyat özel bir sayı yayımladı. Nurullah Ulutaş’ın kaleme aldığı “Acılarını Sırtında Taşıyan Muhacir: Mengüşoğlu” başlıklı yazı, şairin eksik olarak anlatma amacını taşıyan önemli bir biyografi denemesi. Mustafa Özçelik “M.Önal Mengüşoğlu İçin Bir Kimlik Denemesi”, Cevat Akkanat “Metin Önal Mengüşoğlu Şiirinin Düşünsel Yönü”; M.Atilla Maraş “Melal Neslinden Sahici Bir Şair: Metin Önal Mengüşoğlu”; Ramazan Seydaoğlu “Yitik Bir Şehirde Asil Bir Duruşun Portresi” başlıklı yazılarıyla dosyaya katkıda bulunan isimlerden sadece birkaçı... (P.K. 162, Gebze) Türk şiirinin kendi kuşakları, şiir anlayışları ve estetikleriyle farklı noktalarında duran bu üç önemli ismini daha iyi tanımak isteyenler için bulunmaz üç kaynak “eser” bayilerde okuyucularını bekliyor. Mercanî tanıtılıyor Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından yayımlanan Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, Kazan’ın tarihçi ve önemli milliyetçilerinden olan Şehabeddin Mercani hakkında özel bir dosya yayımlıyor. Yard.Doç.Dr. Füsun Kara’nın kaleme aldığı yazıda, Tatar medreselerinde eğitim gören ve döneminin Tatar dünyasındaki yenileşme, uyanma hareketlerine ön ayak olan Mercani biyografik bir anlayışla tanıtılıyor. Volga Bulgarları ve Tatarları tarihi hakkında önemli eserler yazarak Tatarların geçmişlerine karşı ilgilerini uyandırmak ve onların milli şuurlanmalarının oluşmasına yardımcı olmak amacıyla önemli çalışmalar yapan Mercani hakkında geniş bir kaynakça da sunuluyor. Dergide ayrıca Refet Körüklü’nün “Bayrağımızdan Gelen Sese Kulak Verin”, H.Ahmet Schmiede’nin “Berlin’de Bir Osmanlı Deniz Atlası”, Prof.Dr. Orhan Türkdoğan’ın “Eğitim Politikaları ve Kültürel Şartlandırma” başlıklı yazıları da ilgiyle okunuyor. (0 212 511 18 33)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT