BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eylem plânı imzaya açıldı

Eylem plânı imzaya açıldı

Kamuda yönetimin geliştirilmesi ve şeffaflığın artırılmasına yönelik eylem planı kararnamesi, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı.ANKARA- Kamuda yönetimin geliştirilmesi ve şeffaflığın artırılmasına yönelik eylem planı kararnamesi, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Eylem planı, her alanda yeniden yapılanmayı hedefliyor. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş’in Washington’daki açıklamalarında da işaret ettiği “Türkiye’de Şeffaflığın Arttırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı” kararname olarak Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. IMF’ye taahhütler arasında bulunan kapsamlı eylem planı 30 sayfa ve 5 ana başlıktan oluşuyor. Plan, her alanda yeniden yapılanmayı öngörüyor. Eylem planında, yolsuzluğu besleyen örgütsel yapının ve hizmet sunum şeklinin değiştirilmesi gerektiği gerçeği gözönünde tutularak 5 başlık altında sorun ve önerilerin tespitine yer verildi. Kampanyalara mercek Siyasal sistem, yargı sistemi, kamu yönetimi, sivil toplum ve rekabetçi özel sektöre ilişkin stratejiler sıralanırken, kamuoyu desteği için “Şeffaf ve temiz Türkiye, hep birlikte el ele” sloganın belirlendiği kaydedildi. Plana göre, siyasal sistemdeki sıkıntıların en başta geleni, seçim kampanyalarının finansmanı konusunda harcamalar ile gelirlere ilişkin yeterli ve etkin yasal düzenlemenin bulunmaması. Seçim kampanyaları ile ilgili denetimin kamuya açık yapılması için yasal düzenleme, bağış sisteminin yasal alt yapısının oluşturulması, milletvekili dokunulmazlığının sınırlı tutulması öneriler arasında bulunuyor. Yargı alanında yapılması gereken düzenlemeler ise, adalet hizmetlerine bütçeden ayrılan payın arttırılması, ulusal yargı ağı projesinin tamamlanması, adli kolluk teşkilatının kurulması, sık aralıklarla af kanunun çıkarılmaması, yolsuzluklarla ilgili davalardan hızlı sonuç alınabilmesi için mahkemelerin ihtisaslaştırılması olarak sıralandı. Ayrıca plana göre, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim eksiliğinin giderilmesi için de çalışmalar yapılacak. KDV’de indirim yok Öte yandan, ABD’deki temaslarını sürdüren Devlet Bakanı Kemal Derviş yaptığı açıklamada, Katma Değer Vergisi oranlarında indirim yapılmasının sözkonusu olmadığını söyledi. IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun Şubat ayının ilk haftasında toplanacağını umduğunu belirten Derviş, “Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız bu iyiye gidişin sonuçlarını, Türkiye büyümeye geçince görecektir” diye konuştu. Derviş, “2002 yılına çok daha güçlü giriyoruz. ABD’li dostlarımız da bunlardan memnun” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT