BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kritik kanun onaylandı

Kritik kanun onaylandı

CumhurbaŞkanI Sezer, özellikle İstanbul ve Ankara belediyelerinin gelir paylarını yüzde 5’ten 3’e çekmesiyle kamuoyunun gündemine gelen kanunu onayladı. Gürtuna ve Gökçek’in Köşk’e çıkmasına sebep olan kanun ayrıca emlak vergilerini de yüzde 100 artırıyor.ANKARA- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ‘Büyükşehir belediyelerinin vergiden aldıkları payın düşürülmesi’yle ilgili yasayı onayladı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının veto edilmesini istediği ancak, diğer belediyelerin destekledikleri yasa, büyükşehir belediye gelirlerinin önemli ölçüde düşmesine yol açacak. Cumhurbaşkanı Sezer’in onayladığı 4736 sayılı kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı mal ve hizmetlerindeki ücretsiz veya indirimli tarifelerin kaldırılması ile yeni gelir kaynakları oluşturulmasına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Kanun, büyükşehir belediyeleri ile il özel idarelerine verilecek emlak ve arazi vergi paylarını yeniden belirlerken, Bağ-Kur sağlık sigortası primini yüzde 5 oranında artırıyor. Nüfusa göre pay Yeni düzenlemeyle büyükşehir belediyelerinin genel bütçeden alacakları payın nüfuslara göre dağıtımının sağlanmasına olanak sağlandı. Buna göre, o il merkezindeki genel bütçe vergi tahsilatlarından büyükşehir belediyelerine ayrılacak payın yüzde 40’ı ilgili belediye hesabına yatırılacak. Kalan yüzde 60’lık pay ise İller Bankası’ndaki büyükşehir belediyeleri hesabına aktarılarak, büyükşehirbelediyelerine nüfusları oranında dağıtılacak. Doğalgaz ATV kapsamında Tasarıyla doğalgaz ve nafta da Akaryakıt Tüketim Vergisi (ATV) kapsamına alınıyor. Buna göre, doğalgazda her metreküp için 5 bin lira ATV alınacak, uygulanacak ATV’de mükellef, doğalgaz üretim şirketleri olacak. Bu uygulama 1 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe girecek. Yurtdışına çıkış TL’yle Yasayla yurt dışına çıkan her Türk vatandaşının çıkış başına ödediği 50 dolar yerine, 70 milyon Türk Lirası harç ödemesi hükmü getirildi. Bu harçtan, KKTC’ye gidenler muaf tutulacak. Bakanlar Kurulu, bu harç miktarını üç katına kadar artırma veya kanuni hadlere indirme konusunda yetkili olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT