BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ücretlilerin vergi iadesi

Ücretlilerin vergi iadesi

Bilindiği gibi bu yıl çalışanların vergi iadesi dolayısıyla fatura ve fişlerin en geç yarına kadar vermeleri gerekiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vergi iadesi konusunda sizleri bilgilendirmek ve bazı noktalarda uyarmak istiyorum.Bilindiği gibi bu yıl çalışanların vergi iadesi dolayısıyla fatura ve fişlerin en geç yarına kadar vermeleri gerekiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vergi iadesi konusunda sizleri bilgilendirmek ve bazı noktalarda uyarmak istiyorum. Sahte fatura işten atılma sebebidir Vergi iadesinden yararlanacak olanlara öncelikle naylon fatura kullanımından kaçınmalarını öneriyoruz. Sahte fiş ve fatura kullanan işçiyi işveren tazminatsız işten çıkarabilmektedir. Bu konuda emsal oluşturabilecek Yargıtay kararı var. Sahte fiş ve fatura kullanımı Maliye tarafından tespit edilirse, ödemenin 3 kat cezalı olarak geriye alınmaktadır. Ayrıca bu tür yanıltıcı belge kullananlar veya düzenleyenler Cumhuriyet Savcılıklarına sevk ediliyor ve haklarında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Vergi iadesine konu belgeler G.V.K.’nun 63. maddesinin 5 numaralı bendinde; “mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları özel gider indiriminin kapsamına girmektedir. Şu kadar ki, indirim konusu harcamaların Türkiye’de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi şarttır. Bu suretle hesaplanan indirim tutarı, harcamanın yapıldığı yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının %35’ini geçemez. Vergi iadesinden yararlanacak olan ücretliler 01.01.2001-31.12.2001 tarihleri arasında kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili olarak özel gider indirimine esas olan özel harcamalarını 20.01.2002 tarihine kadar işverenlerine ibraz etmek durumundadır. (20 Ocak Pazar’a geldiği için 21 Ocak 2001 son gün) a) Eğitim Giderleri: Eğitim ve öğretim kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile kurs ücretleri kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, özel gider indirimine esas alınacaktır. b) Sağlık Giderleri: Ücretlilerin yaptığı ilaç ve masrafı, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, fizik tedavi ve diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi sağlık harcamaları özel gider indirimine konu teşkil edecektir. Ücretlilerin yaptığı bu harcamaların bir kısmının işverence karşılanması halinde, ücretlinin kendisinin karşıladığı harcama tutarı özel gider indirimine konu olacaktır. c) Gıda Giderleri: Gıda giderlerinden, her türlü yiyecek ve içecek için yapılan harcamaların anlaşılması gerekir. Ancak, içecek giderlerinden; sigara, alkollü içkiler ve bira bu kapsamda değerlendirilemeyecektir. Ayrıca, evlerde beslenen kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar ile diğer hayvanların tüketimi için alınan yem, mama ve sair gıda maddelerine dahil harcamalar gıda giderleri kapsamına girmeyecek ve özel gider indirimine konu teşkil etmeyecektir. d) Giyim Giderleri: Giyim giderlerinden kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, çorap, kemer gibi giyime müteallik her türlü malların satın alınması için yapılan harcamalar ile bunlara ilişkin dikim, tamir, onarım gibi harcamaların anlaşılması gerekmektedir. e) Kira Giderleri: İkamet edilen konut için yapılan kira ödemesinin tamamının anlaşılması gerekir. Bu uygulamada, kiranın defaten veya bir kaç aylık veya aylık dönemler itibariyle ödenmesinin önemi bulunmamaktadır. Ancak, kira ödemesinin kapsadığı dönem belgede belirtilecektir. Özel gider indirimine girmeyen harcamalar Vergi iadesinde; vekalet ücretleri, yolcu ve yük taşıma giderleri, otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri, tiyatro, sineme, konser salonu, plaj, yüzme havuzu gibi yerlere yapılan giriş ücreti ödemeleri, ziynet ve süs eşyası alımları, temizlik madde ve malzemesi alımları, her türlü kadın ve erkek tuvalet ve itriyat ve malzemesi alımları, kozmetik maddelerin alımları, çiçek alımları, kuaför ve berberlere ödenen ücretler, fotoğraf filmi ve tab ücreti, fotokopi ücreti, ampul, floresan ampul ve pil alımları, plak, teyp ve video kaset alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen ücretler konutların boya ve badana giderleri ile duvar kağıdı giderleri, elektrik ve su tesisatı için yapılan ödemeler, billuriye, züccaciye alımları, çocuk oyuncakları, havlu, çarşaf nevresim alımları, plastik eşya alımları, çanta ve valiz alımları, noter giderleri, şehir şebekesi su giderleri, sigara, alkollü içkiler ve bira için yapılan giderler, sıhhi tesisat malzemeleri, askeri ve okul kantinlerine yapılan harcamalar, yurtdışı eğitim ve öğretim harcamaları, kol ve duvar saati, her türlü hırdavat malzemesi, tüp gaz giderleri, genel bütçeye giren dairelere ait lojman giderleri İşyerinin Kapanması 31 Aralık ve daha önceki tarihlerde mükellefiyeti sona eren işverenler yanında çalışmakta iken, işverenin mükellefiyetinin sona ermesi nedeniyle işverenleri vasıtasıyla özel gider indiriminden yararlanmayan ücretlilerin özel gider indirimi; “Özel Gider İndirimine Ait Bildirimi” Nisan ayı içerisinde eski işverenin muhtasar ve gelir vergisi beyannamesi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verecektir. Bu bildirime ayrıca işverence tasdikli ücret bordrosu eklenecektir. İşveren değişikliği 2001 yılı içerisinde işinden ayrılıp bir başka işyerinde çalışmaya başlayan ücretliler, 2001 yılına ilişkin “Özel Gider İndirimini” en son çalıştığı işverene 21.01.2002 tarihine kadar daha önce çalıştığı işvereni tarafından kendilerine ödenen ücretlerin vergi matrahını, bu matrahtan kesilen gelir vergisini, kesilen vergilerin vergi dairesine yatırılmış olduğunu gösterir belgeyi en son çalıştıkları işverenlerine teslim edeceklerdir. 01.01.2002 tarihinden sonra işveren değiştiren veya işten ayrılan ücretliler 2001 yılı özel gider indirimine konu olan harcamalarına ait belgelerini 01.01.2002 tarihinden önce çalıştığı işverenlerine 21.01.2002 tarihine kadar vereceklerdir. Söz konusu bildirimi işverenlerine verdikten sonra, başka bir işveren yanında çalışan ücretliler ise, özel gider indirimine ait bildirimi işverenlerine verdiklerinden ve iade işlemi de bu işverence yapılacağından ikinci işverenlerce ayrıca herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Emeklilik yüzünden işten ayrılan ücretliler; 01.01.2001 tarihinden itibaren emekli oldukları tarihe kadar, özel gider indirimine konu olan harcama belgelerini, 21.01.2002 tarihine kadar işverenlerine vereceklerdir. Ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin varislerinden bir tanesi 01.01.2001 tarihinden, ölüm tarihine kadar olan harcama belgelerini 21.01.2002 tarihine kadar işverenine ibraz edeceklerdir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT