BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Güneydoğu’ya çifte moral

Güneydoğu’ya çifte moral

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yüzünü güldürecek, ekonomisini canlandıracak önemli gelişmelerPetrol ile ödeme Güneydoğulu ihracatçının Irak’tan tahsil edemediği alacaklarına karşılık ham petrol alınması ve bu şekilde alacakların tahsili kararlaştırıldı. Bölgede hem taşımacılık sektörünün canlanması hem de bölge işadamlarına nakit para girişi sağlanacak. Dostça mutabakat Toplam 81 milyon doları bulan alacakların petrol karşılığı tahsili konusundaki mutabakat Irak hükümetinin olumlu yaklaşımı sayesinde gerçekleşti. Irak hükümeti 49 ihracatçı Türk firmasına alacaklarına karşılık 2 milyon ton ham petrol verecek. Kredi desteği başlıyor Hükümet ise Doğu ve Güneydoğu’da yarım kalmış, işletme sermayesi yetersizliği yüzünden işletilemeyen yatırımlara 300 milyar lirayı aşmamak şartı ile düşük faizli kredi verecek. Tebliğ dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Doğu ve Güneydoğu ekonomisi iki önemli konuda sağlanan gelişmelerle büyük ivme kazanacak. Irak, Güneydoğulu ihracatçıların uzun süreden beri problem olan alacaklarını ham petrolle ödemeyi kabul etti. Bu mutabakat ile bölgeye 81 milyon dolar nakit girişi sağlanacak ve taşımacılık sektöründe büyük bir canlanma başlayacak. Hükümet ise Doğu ve Güneydoğu için vereceği uygun faiz ve vadeli teşvik kredilerinin tebliğini Resmi Gazete’de yayınladı. Bölgede yarım kalmış ve işletme sermayesi yokluu çeken çok sayıda tesis ekonomiye kazandırılacak. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Aslan, 49 ihracatçının Irak’tan 81 milyon dolar alacağına karşılık, bu ülkeden hampetrol alınmasına yönelik sözleşmenin imzalandığını bildirdi. Aslan, Başbakan Bülent Ecevit’in bilgisi kapsamında Irak’ta bir ayı aşkın süredir yürüttüğü resmi nitelikli görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi. Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Taha Yasin Ramazan’a Başbakan Bülent Ecevit’in mektubunu da götürdüğünü belirten Aslan, “Başbakan Ecevit’in kararlı tutumu sayesinde bölgemiz için yıllardır kanayan yara olan bu soruna kalıcı bir çözüm bulundu” dedi. Alacaklı firmalar tarafından kurulan Güneydoğu Umut Petrol A.Ş.’ye 81 milyon dolar alacak karşılığında 2 milyon ton hampetrol verilecek. Şirket TÜPRAŞ ile görüşüp, hampetrolün satışına ilişkin anlaşma imzalayacak. Doğu ve Güneydoğu’da yarım kalmış, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçirilememiş veya kısmen işletmeye geçmiş yatırımların ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, her bir firma için 300 milyar lirayı aşmamak şartıyla düşük faizli kredi verilecek. Bakanlar Kurulu’nca daha önceden belirlenen ve ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan toplam 26 ildeki yarım kalmış imalat sanayi, tarımsal sanayi, sağlık, eğitim ve turizm yatırımlarının teşviki, desteklenmesi ve dolayısıyla da ekonomiye kazandırılması, üretim ve istihdamın arttırılması için kullandırılacak düşük faizli kredilerle ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ dün Resmi Gazete’te yayınlandı. Kredi için aranacak şartlar - Bir yatırımın krediden faydalandırılabilmesi için öncelikle, Bakanlar Kurulu’nca daha evvel belirlenmiş 26 ilde bulunması ve yatırımın, imalat sanayi, tarımsal sanayi, sağlık, eğitim ve turizm sektörlerine ilişkin konularda olması gerekiyor. - Sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığı’ndan izin belgesi, eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin belgesi, turizm yatırımlarında ise Turizm Bakanlığı’ndan turizm yatırım belgesi veya işletme belgesi alınmış olması şartı aranacak. - Yatırımların inceleme tarihi itibariyle Banka’ca hesaplanacak toplam yatırımın fiziki gerçekleşme oranının asgari yüzde 50 olması şartı aranacak. Krediden yararlanabilmek için yatırımcının 6 Eylül 1999 tarihine kadar bankaya başvuruda bulunması gerekiyor. - Söz konusu şartları taşıyan yatırımlara Yatırımları Teşvik Fonu’ndan her bir firma itibariyle toplam 300 milyar lirayı geçmemek üzere, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından (işletmeye geçtiği tespit edilen turizm tesislerinin işletme kredileri hariç), yatırım veya işletme kredisi tahsis edilebilecek. Bu yatırımlarda, yatırım kredisi ve işletme kredisi ayrı ayrı kullandırılacağı gibi birlikte de kullandırılabilecek. - Daha önce KOBİ finansmanından yararlanan işletmeler ile Fon kaynaklı kredi, kaynak kullanımını destekleme pirimi, kaynak kullanımını destekleme kredisi kapsamında kredi tahsis edilen firmalar da talep etmeleri halinde yatırım veya işletme kredisinden yararlanabilecekler. Ancak, söz konusu destek unsurlarından yararlandırılan miktar ile bu krediden yararlandırılacak miktarların toplamı 300 milyar lirayı geçemeyecek. Geri ödeme - Kredinin geri ödemesi ise yatırım kredilerinde 2 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olup 7 eşit taksit halinde, işletme kredileri de 1 yıl ödemesiz toplam 3 yıl vadeli olup 5 eşit taksitte ödenecek. - Yatırım kredilerinin yıllık faiz oranı yüzde 20, işletme kredilerinin ise yüzde 30 olacak. Faiz, ödemesiz dönem dahil her altı ayda bir tahakkuk ettirilerek tahsil edilecek. Kredi anapara ve faiz geri ödemeleri Fon’a yapılacak. Bölgeye büyük katkı - Irak’tan alacakların tahsili konusunda başlatılan çalışma, Halkbank’a aktarılan 10 trilyon lira kaynak sonrasında ivme kazandı. Bu kaynak, Güneydoğu Umut Petrol A.Ş’ye, Irak’tan alacakları oranında ortak olan firmalara dağıtılacak. Böylece şirketlerin acil finansman ihtiyacının bir bölümü karşılanacak. - Firmalar Irak’tan alacakları karşılığında alacakları hampetrolü TÜPRAŞ’a devredecek, buradan sağlanan gelir, firmalara ödenecek. Bu prosedür çalışmaya başladığında, Irak’tan yaklaşık 2 yıl boyunca günde 200-300 tanker hampetrol getirilecek. - Irak’tan alacakların bu şekilde tahsili, bölgede 1990 yılından beri atıl durumda olan taşımacılık sektörünün canlanmasını sağlayacak. Bu yöntem sayesinde en az 200 bin kişi doğrudan ya da dolaylı istihdam edilmiş ve yararlanmış olacak. - Tahsilat, bölgede yıllardır yerinde sayan birçok işkolunun ayağa kalkmasını ve potansiyellerin harekete geçmesini sağlayacağı gibi, yörede işsizlik ve terörün yokedilmesine dönük çok önemli bir adım olacak. - İhracatçıların alacaklarını tahsili, bölgeye, hükümetin, en az Acil Yardım Paketi uygulamasıyla öngördüğü getiri kadar ekonomik getiri sağlayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT