BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Washington dönüşünden sonra

Washington dönüşünden sonra

Merkezi Washington’da bulunan Dünya Bankası, hâlâ krizi yaşayan Arjantin’e mukabil Türkiye’nin, köşeyi dönerek krizi atlattığını, büyük çaptaki hasar ve zararı telâfi dönemine girdiğini bildirdi.Merkezi Washington’da bulunan Dünya Bankası, hâlâ krizi yaşayan Arjantin’e mukabil Türkiye’nin, köşeyi dönerek krizi atlattığını, büyük çaptaki hasar ve zararı telâfi dönemine girdiğini bildirdi. Aynı günlerde, New York’ta çıkan Wall Street Journal ise, IMF’nin para politikasının, el attığı ülkelerde sakatlık ve sakarlıklarla malûl bulunduğu hakkında açık ve ciddi şekilde Türkiye’yi uyardı. Adı geçen gazetenin, Dünya ve Amerika ekonomisi üzerinde en etkili yayın organı olduğu malûmdur. Zaten büyük finans krizinden yalnız koalisyon hükûmeti ve onun atadığı gafil ve ehliyetsiz bürokratlar değil, IMF de sorumludur. Şahsına çok güvendiğimiz, hattâ ırkına has sempatik kişiliği dolayısıyle sevmeye başladığımız Cottarelli, birinci kriz patlar patlamaz, yerini Finlandiyalı bir meslektaşına bırakarak kayıplara karıştı. Devlet hayatında politikacının bir anlık gafletine yer yoktur. Kararlar ânında ve isabetli olarak alınmalıdır. Şu günlerde, Başbakanımız’ın gösterişli Amerika ziyareti ve Başkan Bush’la olumlu görüşmesinin iyimser havası içindeyiz. Bu iyimserliğin gerçeğe dönüşebilmesi epey gayrete bağlıdır. İcradan özel sektöre kadar uzanan verimli ve dikkatli çalışmalarla sonuç alınabilir. Washington Post, Ecevit’in elleri boş döndüğü yorumunu yapmıştır. Dikkatimiz dağılırsa, teati edilen güzel temenniler, verilen ağırlıklı sözler, havada kalır, uçar gider, zamanla unutulur. Amerika gezisinde edinilen bilgiler, realist süzgeçlerden geçirilmelidir. Kıbrıs, Afganistan, Irak, Ermenistan gibi dış sorunlar, çabuk davranabilmeyi gerektiriyor. Artık Avrupa ölçütlerinde çağdaş bir devlet olmak için kararlılığımızı açık irade ile sergilemeliyiz. En hayatî meselemiz budur. Nice zaman oldu bu problemi çözemediğimiz içindir ki, nice olumsuzluklara maruz kaldık, kaç nesil mahrumiyet ve mahcubiyet içinde harcanıp gitti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT