BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Faiz tuzağı sona eriyor

Faiz tuzağı sona eriyor

Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Tüketici Yasa Tasarısı, kredi kartları ve tüketici kredilerinin temerrüt faizine sınırlama getiriyorANKARA- Mevcut Tüketici Yasası’nın aksayan yönleri ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum dikkate alınarak hazırlanan yeni taslakla, tüketici kredisi ve kredi kartlarının temerrüt faizlerine sınırlama getiriliyor. Kredi kartlarının tüketici kredisi kapsamında değerlendirildiği tasarıda, hem tüketici kredisi hem de kredi kartı borçlarının ödenmemesi halinde uygulanacak temerrüt faizi sözleşme faizinin yüzde 50’siyle sınırlandırılıyor. Yani sözleşme faizi yüzde 80 olan tüketici kredisi ya da kredi kartı borcu için en fazla yüzde 120 oranında gecikme cezası uygulanabilecek. Halen bu oran yüzde 300- 375 seviyelerinde uygulanıyor. Tasarıda kredi borcunun temerrüde düşme kuralları da yeniden tanımlanıyor. Sözgelimi alacaklı olan bir banka tüketici üst üste iki kez borç taksidi ödememişse ve sözkonusu tutar toplam kredinin yüzde 10’una tekabül ediyorsa borcun tamamını istemeye hak kazanıyor. Herşey kayıtlara bağlı Taslağa konan hükümle kredili satış işlemleri tüketici kredilerinde olduğu gibi sıkı kayıtlara bağlandı ve nakit kredi kullanımında kredi verenin sorumluluğu esası düzenlendi. Düzenleme ile kredi veren faiz artırımını 30 gün önceden tüketiciye bildirmek zorunda olacak. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamayacak. Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, satıcı, tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyecek. Tüketici kredileri konusunun da düzenlendiği taslağa göre, tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu olacak. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. İnternet de yasaya dahil İlk Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda imzaya açılması beklenen taslakla, konut ve tatil amaçlı taşınmazlar ve elektronik ortamda hazırlanan yazılım, ses, görüntü gibi gayri maddi mallar da yasa kapsamına alındı. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı ölüm ve yaralanmalar meydana geldiği durumlarda veya kullanımdaki diğer mallarda hasar oluşması durumunda, tüketicinin tazminat talep etme hakkı sağlanarak, mevcut dört seçimlik hak beşe çıkarıldı. Promosyonlara sınırlama Taslağa göre süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş gibi yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda, kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT