BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yatırım için zorluk bitiyor

Yatırım için zorluk bitiyor

Türkiye’nin bir yatırım ülkesi olmasını hedefleyen ve bürokrasiyi ortadan kaldıran taslak Ecevit’in onayına sunuldu.ANKARA- Kamu ve özel sektörde yapılacak yeni düzenlemelerle Türkiye’nin yerli ve yabancı yatırım ortamının geliştirilmesi için hazırlanan ‘Eylem Planı’ Başbakanlık’a gönderildi. Plan, en kısa sürede “Prensipler Bildirisi” olarak resmileştirilecek. Yeni düzenlemeyle yetkili kamu kurumlarının üst düzey yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin birebir ilişkide olabileceği ‘Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’ oluşturulacak. Bu kurul doğrudan Bakanlar Kurulu’na karşı sorumlu olup, her ay toplanarak yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarını teknik komiteler aracılığıyla izleyecek ve yönlendirecek. Teknik komiteler oluşturulurken, arz edinilmesinden şirket kuruluşuna, alınması gerekli izin ve onaylardan vergi ve teşvik sistemine kadar yatırım sürecinin her safhası dikkate alınıyor. İşte hedefler ¥ Şirket kurma süresinin azaltılması. ¥ Sektörel izin süreçlerinin kolaylaştırılması ve kısaltılması. ¥ Kamu arazisi edinmek ve yatırım yeri haline getirmek prosedürünün kapsamlı bir çalışma ile kolaylaştırılması. ¥ Devlet yardımlarının tek bir elden yürütülmesi, vergisel teşviklerin vergi rejimine dahil edilerek teşvik belgesi düzenlenmeksizin uygulamaya konabilmesi. ¥ Gümrüklerde, diğer kurumlarca yapılan test işlemlerinin daha kısa sürede daha etkin yapılmasının sağlanması. ¥ Fikri ve sınai mülkiyet hakları için hali hazırda yeterli olan mevzuatın etkin uygulanması. ¥ Türkiye’ımı için Promosyon Ajansı kurulması konusunda çalışmaların yapılması.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT