BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş Dünyamız (Hayati İnanç)

İş Dünyamız (Hayati İnanç)

“Gerek ürün gerekse hizmette kalite, tüm çalışanların; her atılan adımda tüketicinin onları izlediği hissini verecek bir sorumluluk düzeyine ulaşana kadar eğitilmesini gerektiriyor.”Müşteri gerçek işverendir İyi yönetim için; ulaşılabilir doğru hedefler göstermek ve bunlara ulaşmakta kullanılacak doğru materyali sağlamak ve eğitmek, sağlıklı bir iletişim, motivasyonu üst düzeyde tutacak önlemler, yapıcı eleştiriler yanında takdiri eksik etmemek ve en önemlisi insana sevgi ile yaklaşmak çok önemli. Tabii istenmeyen durumların önlenmesi ve belli kuralların uygulanmasını sağlamak için ödün vermemek ya da tekrarını önlemek için bazen acımasız kararlar almak durumunda kalmak da yönetimin kaçınılmaz parçaları. Başarı için... Başarıyı belli kişisel özelliklere bağlamak zor. Bir vizyon sahibi girişimci için başarı, doğru zamanda doğru yerde olabilmek ve doğru seçimler yapabilmekle yakından ilişkili. Belli riskleri almadan ilerlemek mümkün değil; bilgili olmak, geleceği iyi görebilmek ve sonuçlara katlanabilme kabiliyeti önemli olduğu gibi, olumlu düşünce ve yaptığınız işi her yönü ile sevmek de çok büyük önem taşıyor. Yönetirken... Doğru insanlarla çalışmak şansına sahip olmuş girişimcilere hep gıpta ile bakılır ise de, bunun karşılıklı ilişkinin bir sonucu olduğu unutulmamalıdır. Benim iş dünyasındaki 20 yıllık deneyimim -tabii personelde aranan önkoşulların sağlandığı varsayımı ile- çoğunlukla “Ne ekersen onu biçersin” deyimini doğruluyor. Bilindiği gibi günümüz organizasyon anlayışında dikey yapılar yerini herkesin birbiri ile iletişim içinde olduğu yatay yapılara bıraktı. Ben tüm çalışma yaşamımda ve özellikle Doğa’da bunu dürüstçe uyguladığımı düşünüyorum. İyi yönetim için; ulaşılabilir doğru hedefler göstermek ve bunlara ulaşmakta kullanılacak doğru materyali sağlamak ve eğitmek, sağlıklı bir iletişim, motivasyonu üst düzeyde tutacak önlemler, yapıcı eleştiriler yanında takdiri eksik etmemek ve en önemlisi insana sevgi ile yaklaşmak çok önemli. Tabii istenmeyen durumların önlenmesi ve belli kuralların uygulanmasını sağlamak için, ödün vermemek ya da tekrarını önlemek için bazen acımasız kararlar almak durumunda kalmak da yönetimin kaçınılmaz parçaları. Müşteri... Doğa Bitkisel ürünler San. ve Tic. A.Ş.’nin kuruluş amacı, doğal ve kimyasal katkılar içermeyen bitkisel kökenli ürünlerle insan sağlığına katkıda bulunmaktır. Yani ilgi alanı “doğa” ve “insan”dır. Bunun yanısıra bugüne kadar ürettiği ürünler çoğunlukla yeni ya da Türk tüketicisine yabancı sayılabilecek ürünler olduğundan, Doğa her zaman tüketicisini bilgilendirmek, beslenmesi ve onun olumlu, olumsuz etkileri ile ilgili olarak bilinçlendirmek yolu ile tüketicisini Doğa ürünleri almaya ikna etmiş bir kuruluştur ve onlara karşı dürüst olmakla ilgili bir sözü vardır ve bu, misyonunun bir parçasıdır. Bu ağır bir sorumluluk bence. Bu nedenle bizim için müşteri, bir başkası yerine bizim ürünlerimizi tercih edip alarak, ailesine tüm sevdiklerine onları yedirip içirecek kadar bize güven duyan kimsedir. Hal böyle olunca tüketicinin tarifi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bence müşteri ya da tüketici gerçek işverendir. Kalite... Kalite öncelikle bir yaşam tarzı ve yeni ekonomik düzen içinde, bu yaklaşımı yönetim tarzına ve ürününe yansıtmayan işletmelerin pek yaşam şansı olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle yeniden yapılanma süreci içinde olan birçok kurum toplam kalite yönetimini kurumsal değişimin anahtarı olarak kullanmak çabasında. Tabii bunların yalnızca lafta kalmaması için yapılması gerekenler var ve bu yoğunlukla işletmenin tüm fertlerinin eğitimine dayalı olduğu için gerçekten zor ve meşakkatli bir süreç. Gerek ürün gerekse hizmette kalite, tüm çalışanların; her atılan adımda tüketicinin onları izlediği hissini verecek bir sorumluluk düzeyine ulaşana kadar eğitilmesini gerektiriyor. ISO 9001 Kalite Belgesi sahibi bir kuruluş olarak Doğa Bitkisel Ürünler San. ve Tic. A.Ş’de bu sistemin hayata geçirilmesi sürecinde verilen mücadeleyi hatırladığımda, bu amaca ulaşmanın, öncelikle ciddi bir eğitim süreci gerektirdiğini görüyorum. Ayrıca personel sirkülasyonunun asgari düzeyde tutulmasının, çalışanları doğru hedeflere yönlendirmenin ve takım ruhu oluşturmanın faydalarını da gözardı etmemeli. İşe gönülden katılım... Doğa, gerçekten çalışanlarının gönülden katılımı ve özverili çabaları ile bu günlere gelmiş bir kurumdur. Sevginin olmadığı bir yerde hiçbir maddi tatmin insanları bu ölçüde bir arada tutup belli hedeflere kilitleyemez. Eğer bir takım ruhu içinde elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza inanıyor, iyi ve kötü günde sonuçlara herkesin katlanmasını istiyorsanız; lider ve yönetici olarak, harcadığınız mesaiden tutun, kendinize sağladığınız görünen ya da görünmeyen maddi imkanlara kadar, bu küçük topluluk içinde aynı yazgıyı paylaşıyor olmanın gereklerini yerine getirmek önemlidir. Eğer şeffaf bir yönetim tarzınız da varsa bu, çalışanların bir dahaki sefere daha iyisini yapmak için uğraşmaları ve bunu gönülden yapmaları için bir itici güç olacaktır. Yönetici ve lider... Bu iki kavram “doğru işleri yapmak”la, “işleri doğru yapmak” arasındaki nüans ile birbirinden ayrılır. Galiba liderlerde görülen iki temel özellik var. Birincisi bir hedefleri olması yani bir yere gidiyor olmaları, ikincisi ise başkalarını da kendileri ile birlikte gelmeye ikna etme yeteneği. Birinci özellik vizyon sahibi olmayı ifade ederken, ikincisi inanılır, güvenilir, sözünü ettiği yere gidebileceği konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmayan bir kişilik gerektirir. Tabii bütün bunlardan liderlerin hiçbir zaman yenilmeyen, hiçbir şeyden korkmayan insanlar olduğu sonucunu da çıkarmamak gerekir. Öyle görünmeye çalışsalar bile onların da korku, sıkıntı ve kusurları vardır. Güçlü olunması gereken zamanlar olacağı gibi yardıma ihtiyaç duyulan zamanlar da olacaktır. Hatta bazen bu zaafların ortaya konulması insanların lidere daha da çok güvenmesini sağlar. Lider konumundaki kimselerin bu insani yönleri dışında dürüstlük, entellektüel enerji ve merak, geniş düşünmek ve gelişime açık olmak, tutarlılık gibi yanları da yapılarında barındırdıklarına inanılan özellikler galiba. Özetle lider, güçlü bir amaç duygusu ile birlikte bunları açık bir biçimde dile getirme yeteneğine sahip kişi olarak tanımlanabilir bence... Tek kelime ile... Başarı Tatmin Yönetim Örgütlenme Değişim Gelecek İşletme Öğrenen organizasyon Gelişim Dinamizm Lider Vizyon Eğitim Kalite Takım Motivasyon Kalite Değerler Motivasyon Takdir Öğrenme Deneyim Müşteri Hedef Küreselleşme Fırsat Sorumluluk Lider Verimlilik Zaman yönetimi Hizmet Kalite Performans İlerleme Çalışan Katılımcılık İletişim Takım ruhu Gelecek Güven Kalp Sevgi Bilgi Farkındalık
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT