BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İlköğretimde dev adım

İlköğretimde dev adım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Öğrencilere ilgi, yetenek ve başarı durumları doğrultusunda eğitim verilmesi” amacıyla “Yöneltme” adı altında yeni bir sistemi uygulamaya hazırlanıyor.ANKARA- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Öğrencilere ilgi, yetenek ve başarı durumları doğrultusunda eğitim verilmesi” amacıyla “Yöneltme” adı altında yeni bir sistemi uygulamaya hazırlanıyor. Alınan bilgiye göre, İlköğretim Genel Müdürlüğü, “İlköğretimde Yöneltme” başlıklı yönerge taslağı hazırladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda incelemeye alınan taslağa göre, anasınıfından itibaren her öğrenci için “öğrenci dosyası” tutulacak. Sınıf ve branş öğretmenleri öğrencileri “gözleyerek” özelliklerini, bu amaçla hazırlanan “sınıf gözlem formu”na yazacaklar. Gözlem formları ve öğrenci dosyalarındaki bilgiler doğrultusunda her öğrencinin yönelebileceği alanlar puanlarla belirlenecek. Gözlem formu Öğrenciler, bu puanlara göre, velilerinin de görüşü alınarak, akademik, mesleki ve teknik, güzel sanatlar veya çıraklık eğitimine yöneltilecekler. Mezun olacak her öğrenciye diplomasının yanında, bir “yöneltme öneri formu” da verilecek. Taslakta, yöneltmenin ilkeleri sıralanırken, “Herkesin başarılı ve mutlu olabileceği bir programa girmesinin” amaçlandığı belirtilerek, yöneltmenin zorlayıcı olmayacağı, öğrencinin kendi geleceğini planlama ve geleceği hakkında karar vermesinin hedeflendiği kaydedildi. Bu çerçevede, sınıf gözlem formu, gözlem raporu ve eğitim programı önerisi formu standart olarak hazırlandı. Gözlem formlarını 1-5. sınıflarda sınıf öğretmeni, 6, 7 ve 8. sınıflarda da branş öğretmenleri dolduracak. Gözlem formlarında, öğrencilerin sözel/dilbilimsel, sosyal, sayısal, şekil-uzay, mekanik, drama-tiyatro, müzik, resim, spor ve kişisel özelliklerine ilişkin bölümler ve her bölümün karşısında öğrencinin o alana yönelik ilgi ve yeteneklerini belirten ölçütler yer alıyor. Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarına ilişkin gözlemlerini formda belirtilen yerlere işaretlemeleri isteniyor. Öğrencinin “taklit ve rol yapabilme yeteneği, gösteri ve oyunlara katılmaya ilgisi” varsa “Drama-tiyatro” bölümü, “İzlediklerini, dinlediklerini ve okuduklarını tam ve doğru anlayabiliyorsa, dili kurallarına uygun kullanabiliyorsa, belli bir konuyu anlaşılır biçimde jest, mimik, ses tonu ile içerek arasında uyum sağlayarak sunabiliyorsa, duygu ve düşüncelerini yazıyla ifade edebiliyorsa, yabancı dil öğrenmekten ve konuşmaktan zevk alıyorsa, “Sözel-dilbilimsel” bölümü işaretlenecek. Daha sonra bu formlar doğrultusunda gözlem raporları hazırlanacak. Bu formda öğrencilerin ilgi ve yetenek alanları değerlendirilirken, “Geliştirilebilir”, “Yeterli”, “Belirgin” ve “Çok belirgin” ifadelerine karşılık gelen, sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 puan verilecek. Yöneltme öneri kurulu Okullarda her bir sınıf için birer “Yöneltme Öneri Kurulu” oluşturulacak. Yöneltme Öneri Kurulu, yapacağı toplantılarda öğrencilerin gözlem raporları ile öğrenci dosyalarındaki bilgileri baz alınarak, diplomaya hak kazanan öğrencileri akademik eğitime, mesleki ve teknik eğitime, güzel sanatlar eğitimine veya mesleki eğitim merkezine yöneltmek amacıyla yöneltme öneri formu düzenlenip öğrenciye verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT