BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Meclis’te “gensoru” haftası

Meclis’te “gensoru” haftası

DYP’nin, “Tütün üreticisinin dışa bağımlı hale getirildiği ve tarımın tasfiye edildiği” iddiasıyla Hükümet hakkında verdiği gensoru önergesi yarın görüşülecek.ANKARA- DYP’nin, “Tütün üreticisinin dışa bağımlı hale getirildiği ve tarımın tasfiye edildiği” iddiasıyla Hükümet hakkında verdiği gensoru önergesi yarın görüşülecek. TBMM Genel Kurulu’nda yarın, DYP’nin, tütün tarımının “57. Hükümet’in uyguladığı IMF’ye bağımlı politikalar sonucunda bitme noktasına geldiği, tütün üreticisinin yabancı tekellerin insafına terk edildiği” iddia edilen önergesinin gündeme alınıp alınmaması oylanarak karara bağlanacak. Ayrıca; Plan ve Bütçe Komisyonu da, zorunlu deprem sigortası yaptırılmasını öngören tasarıyı da yarın ele alacak. Genel Kurul’da Çarşamba günü de görüşülmesine daha önce başlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ve Personeli Eğitim Merkezleri kurulmasını öngören tasarı ele alınacak. Bu tasarının kabul edilmesi durumunda TCK ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Yasa’da değişiklik öngören tasarının görüşmelerine geçilecek. Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulan soruşturma komisyonunun raporu, Komisyon Başkanı İbrahim Yavuz Bildik tarafından yarın TBMM Başkanlığı’na sunulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT