BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Borçlanmaya çekidüzen

Borçlanmaya çekidüzen

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmesi beklenen “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi” hakkındaki kanun tasarısı, borç yönetiminde tam bir eşgüdümü sağlayacak yeni bir örgütlenme yapısı getiriyor.ANKARA- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmesi beklenen “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi” hakkındaki kanun tasarısı, borç yönetiminde tam bir eşgüdümü sağlayacak yeni bir örgütlenme yapısı getiriyor. Tasarıyla, iç ve dış borçlanmanın daha sıkı bir koordinasyon içerisinde yapılması da dahil olmak üzere, risk ve borç yönetimini geliştirmek amacıyla, daha önce ayrı ayrı birimler tarafından yürütülen iç ve dış borçlanma stratejisi, bundan böyle iç ve dış borçlanmadan sorumlu birimler arasında tam bir koordinasyon halinde yürütülecek. Koordinasyonun sağlanacağı ve ‘ofisler’ şeklinde olacağı belirtilen yeni organizasyonun yapısının, Hazine tarafından daha sonra kesinleştirileceği kaydediliyor. Hazine, yeni tasarıyla, TCMB ile eşgüdümlü hareket ederek, nakit yönetim operasyonlarını da geliştirecek. Yeni ilke ve limitler Nakit akışlarının yönetiminin gerektirdiği anapara ve faiz ödemeleri ile borç risk ve yönetimi kapsamındaki finansal tekniklerin kullanılmasından kaynaklanan ödemeler, Hazine bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerden karşılanacak. Devlet borcunun muhasebesiyle ilgili esas ve usuller, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından birlikte belirlenecek. Yeni tasarı, devletin borçlanma yoluyla kaynak oluşturmasında belirli ilke ve limitler getiriyor. Çıkarılacak devlet iç borçlanma senetlerinin çeşit ve şartları ile devlet dış borcu sağlama ve mali şartlarını belirleme yetkisi, Hazine’den sorumlu Bakan’da olacak. Tasarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının Hazine garantisi olmadan yurt dışından sağlayacağı finansman, Hazine Müsteşarlığı’nın ön iznine tabi olacak. İç ve dış borçlanmalar çerçevesinde vadesinde ödenmeyen Hazine alacaklarına, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT