BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Afet harcamasına düzen

Afet harcamasına düzen

Meydana gelen afetler nedeniyle, yapılacak harcamaların karşılanması, bu amaçla yapılabilecek gider çeşitleri, acil yardım ödemeleri gibi konulara ilişkin esaslar belirlendi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, “Afet Harcamaları Yönetmeliği”ne göre, afet gereği yapılacak harcamaları karşılamak üzere, her yıl iktisadi devlet teşekkülleri ile en az sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olan banka ve müesseselerin yıl sonu bilanço karlarının yüzde 3’ü nispetinde ödeyecekleri hisseler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı hesabına yatırılacak.ANKARA-Meydana gelen afetler nedeniyle, yapılacak harcamaların karşılanması, bu amaçla yapılabilecek gider çeşitleri, acil yardım ödemeleri gibi konulara ilişkin esaslar belirlendi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, “Afet Harcamaları Yönetmeliği”ne göre, afet gereği yapılacak harcamaları karşılamak üzere, her yıl iktisadi devlet teşekkülleri ile en az sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olan banka ve müesseselerin yıl sonu bilanço karlarının yüzde 3’ü nispetinde ödeyecekleri hisseler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı hesabına yatırılacak. Bu gelirler Mayıs ve Kasım ayları içinde iki eşit taksitte ödenecek ve hesaba yatırıldıkları yılın, yıllık beyannamesiyle bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilecek. Harcamaları karşılamak üzere, kanun uyarınca borçlu bulunan hak sahiplerine yatırılacak taksit ve faiz ödemeleri, ihtiyaç fazlası konutların ve arsaların satışından elde edilecek gelirler ile nakdi yardım ve bağışlar yine saymanlık hesabına yatırılacak. Yatırılan bu tutarlar, afet harcamalarında kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığı’nca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diğer yandan Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde açılacak afet tertibine özel ödenek kaydedilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT