BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ya Ambarlı patlasaydı?

Ya Ambarlı patlasaydı?

Ambarlı’ya kanunsuz olarak yapılmak istenen LPG depolama tankları, stratejik ve ekonomik öneme haiz 3 büyük tesisi tehdit ediyor. Bu tesisler, Ambarlı Limanı, BOTAŞ’ın Rusya - Türkiye Doğalgaz Ana İletim Hattı ve Elektrik Santrali.İSTANBUL- Kağıthane’de küçük bir LPG tankının patlaması İstanbul’da adeta yöresel bir deprem yaşattı. Ancak, yasa ve planlara aykırı olarak stratejik tesislerin bulunduğu Avcılar- Ambarlı’da birçok LPG dolum tesisi yapılmak isteniyor. Rusya- Türkiye bağlantılı Doğalgaz Ana İletim Hattı ve Avrupa’ya açılan tek kapısı, Anadolu’ya doğalgazın ulaştırılmasını sağlayan enerji koridoru Ambarlı’da, LPG tanklarının patlaması halinde, İstanbul felç olur, ülke enerjisiz kalır, Ambarlı’daki elektrik santralı yok olur. Stratejik önemi olan Ambarlı Limanı ortadan kalkar. İstanbul ve Türkiye hem doğalgazsız ve hem de elektriksiz kalır. Muhtemel bir depremde İstanbul’da bu LPG tanklarından dolayı büyük hasar olacağı ve bir facia yaşanacağı uzmanlar tarafından bildiriliyor. Bu tesislerle ilgili olarak uzmanlar uyarılarını sürdürüyor. Atom etkisi yapar Prof. Dr. Ahmet Ercan, “İstanbul’un kaybedecek vakti yok, depreme her gün biraz daha yaklaşıyoruz” derken, İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Avukat Tunay Gürsel ise, “Kağıthane’de faciaya sebep olan LPG’nin 10 bin katı Ambarlı’da yapılmak isteniyor. Bunun patlaması demek, atom bombası düşmesi anlamına geliyor” şeklinde konuştu. Heyelan bölgesi Deprem Uzmanı ve Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ambarlı’daki LPG dolum tesislerinin bir an önce taşınması gerektiğine dikkat çekerek şöyle dedi: “Ambarlı’nın yeri yıllar önce yanlış seçilmiştir. Bu kesimler aktif heyelan sahasıdır. Ve buralardaki kaymaları 1975’li yıllardan beri izliyorum. O kesimlerin her tarafı değil, ama bazı kesimler özellikle Gürpınar ve Güngören formasyonlarının bulunduğu kesimler kayma alanlarıdır. Kayma alanları depremden çok etkilenirler. 1894 depreminden elde ettiğimiz bildirimlere baktığımızda, denizde oluşan büyük bir çukurdan dolayı, Ambarlı kıyı şeridinde ve Avcılar’da büyük bir kayma meydana gelmiştir. İşte aynı yerlerde deprem 99’da büyük hasar verdi. Depremlerin kimlikleri değişmez, 1894’te nerelerde hasar olmuşsa, 2002’den sonra olacak depremlerde de aynı yerler hasar görecektir.” Mutlaka taşınmalı “Dolum tesislerinin olduğu yer, özellikle aktif heyelan sahasıdır ve biz deprem sırasında bunun etkileneceğini tahmin ediyoruz. Çünkü deprem olmadan önce de 2 metrelik bir dirsek verdiğini biliyoruz. Ama heyelan sahasına inşaat yapılması Dünya Afet Yasas’ına aykırıdır. Dolayısıyla bir bölge afete uğramışsa, o bölgeyi kısmen veya tamamen inşaata açamazsınız. Bana göre buradaki tesisler taşınmalı, yenilerinin de yapılmasına kesinlikle izin verilmemelidir.” ‘Kente karşı suç işleniyor’ İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Avukat Tunay Gürsel, Ambarlı’daki LPG depolarının İstanbul için ne kadar tehlikeli olduğuna şöyle dikkat çekti; “Kente karşı işlenen suçlar mutlaka cezalandırılmalı. Bir belediye meclisi bir konuda karar veriyor. Ama yanlış, doğru hiçbir cezai müeyyide yok. İkinci dönemde orada belki seçimi kazanamıyor ama cezasını çekmiyor. Mutlaka cezalandırma sistemi olmalı ve mücavir alan kavramı kaldırılarak, sınırlar büyükşehir kapsamına alınmalı. Aksi halde Yakuplu’da olduğu gibi, bu belediye 1/100.000 ve 1/50.000’lik planların aleyhine kendi bölgesinde 1/1000’lik plan tasdik etmek suretiyle orada, yakıcı, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı gaz depolama alanlarının yapılmasına müsaade ediyor. Daha sonra ÇED raporları ve Çevre Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde bu tesisin izni iptal ediliyor. Hal böyleyken deprem olan, aktif heyelanın bulunduğu bir alanda bu tür bir depolamanın yapılması fevkalede zararlı oluyor.” İstanbul felç olur Kağıthane’deki olaya dikkat çeken Tunay Gürsel, “Tam detaylarını öğrenemedik. Ama diğer taraftan Ambarlı Limanı’nda yapılması planlanan 10 bin tonluk LPG depoları, dünkü patlayan deponun onbinlerce katıdır. Bunların patlamasını bir atom bombası şeklinde yorumlarsak; sonuç facia olur. Orada Botaş tesisleri, elektrik üreten santral ve Ambarlı Limanı yok olacak. O zaman ne olacak biliyor musunuz? İstanbul’a gelen doğalgaz ve elektrik kesilecek. Eğer bunu gözönüne alıyorlarsa buyursun yapsınlar. Onun için, yasaların mutlaka bu şekilde değerlendirilmesi ve değiştirilmesi lazım” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT