BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bayramı yaşamak

Bayramı yaşamak

Bayramı yaşamadan büyüyen çocuklara acımak lazım. Onların yarınları tehlikededir. Çocuklarıyla birlikte bir bayram namazına olsun gitmeyen, çocuklarıyla birlikte büyüklerinin elini öpmeyen, çocuklarıyla birlikte büyük annelerin, büyük babaların mezarları önünde bir yasin, bir fatiha okumayan babalar, evlatlarına yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmaktalar.Bayramı yaşamadan büyüyen çocuklara acımak lazım. Onların yarınları tehlikededir. Çocuklarıyla birlikte bir bayram namazına olsun gitmeyen, çocuklarıyla birlikte büyüklerinin elini öpmeyen, çocuklarıyla birlikte büyük annelerin, büyük babaların mezarları önünde bir yasin, bir fatiha okumayan babalar, evlatlarına yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmaktalar. Yuva, mânevi temeller üzerine kurulur, devamlılığı da mânevi unsurlarla temin edilir. Bir çocuğun babasının annesinin, amcasının dayısının, teyzesinin halasının, dedesinin ninesinin...elini değil de sadece yüzünü öpmesini hiç sevmiyoruz. İğreti, yapmacık zoraki bir hürmet ve sevgi. Bu sıradan gibi görünen hareket, aynı zamanda geleneklerimizden bir sütunu da devirmekte. Sanki el öpenler muhafazakâr, yüz öpenler daha modern. Hava bu. Batılılaşmanın yine sadece şekil tarafıyla kabulü. Ah şu batılılaşmak derken kaybettiklerimiz. Neredeyse Avrupa Birliği’ne gireceğiz. Hâlâ batılılaşmanın ne olduğunu tarif edemedik. Eğer kuvvetli inanç, kültür ve sağlam aile gelenekleriyle onların arasına katılmazsak bir-iki asır sonra silinir gideriz. Hasanlarımız Hans, Meryemlerimiz Meri...olur. Bu bir bayram namazına veya kabristana gitmemekle veya el yerine yüz öpmekle mi olur? Tek başına bunlarla değil. Bunlar ve daha binlerce bize has olanlardan uzaklaşmakla. Bayramlar ruha dönüştür. Sanki dünyayı terk ederek daha temiz, daha yüce bir âlemde yaşamaktır. 3 gün, 4 gün, madde ötesiyle münasebet kurmaktır. Dünya, onun tasaları, kötülükler arkada kalır. Bütün bunlardan dolayı çocukları bizi biz yapan, ayakta tutan yüksek hasletlerden haberdar etmek lazım. Bizim mezhep imamlarımız var. Amelde İmam-ı Âzam Ebu Hanife Numan bin Sabit/doğru yolda olanların babası büyük önder. İtikadda İmam-ı Maturidi. İlimde İmam-ı Gazali, İmamı Birgivi, Erzurumlu İbrahim Hakkı. Tasavvufta İmamı Rabbani, Ahmedi Yesevi, Hacı Bayramı Veli, Hacı Bektaşı Veli, Aziz Mahmud Hüdayi...gibi yüzlerce binlerce on binlerce yıldız. Bizim Balkanlar’dan Çin Seddi’ne, Kırım’dan Yemen’e uzanan topraklardaki nüfusun alimi de şairi de mutasavvıfı da bellidir. Onun için ne Türkiye’de ne Mısır’da, ne İran’da ve ne de bir Arap ülkesinde ortalığa dökülmüş, şöhret ve para düşkünü nevzuhur bozgunculara ihtiyacımız yok. İşte bunlardan dolayı ebeveynin çocuğa, gence dinini, tarihini, din ve tarih ulularını öğretip sevdirmesi lazım. Bayram çocuklara, gençlere kıyafet almaktan ibaret değildir. Mailen pahalı otellere gitmek hiç değil. Hatıra geçmişte kalmış hadiselerdir. Eğer bugün güzellikler yaşanabilirse yarın onlar, yeni nesillere nakledilir. Nakledilecek, aktarılacak ilmi, an’anesi, hatırası olmayan nesillerle toplumlar, suyu kesilmiş ırmaklara dönerler. Bu akıbete uğrayalım diye bir gün namaz düşmanlığı yapılmakta, bir gün baş örtüsü, bir gün kurban, bir gün türbe, bir gün tarih, bir gün edebiyat. Bayramlarınıza sahip çıkarsanız çocuklarınıza sahip çıkmış olursunuz.. Bayramı yaşayınız. O bir haldir. Parayla olmaz. Kalb işidir, gönül zenginliği.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT