BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emlakta beyanname zorunluluğu kalkıyor

Emlakta beyanname zorunluluğu kalkıyor

Emlak vergisinde beyan esasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Vergi Usul Yasası ve Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı ile emlak vergisi mükelleflerinin büyük bir bölümünün asgari beyan değeri üzerinden vergi ödemelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.ANKARA- Emlak vergisinde beyan esasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Vergi Usul Yasası ve Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı ile emlak vergisi mükelleflerinin büyük bir bölümünün asgari beyan değeri üzerinden vergi ödemelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tasarı, aynı zamanda emlak vergisinde beyan esasının kaldırılmasını öngörüyor. Tasarıya göre emlak vergisi mükellefleri beyanname vermeyecekler. Ancak, mükellefler beyanname yerine bildirim verecekler. Geçici ve daimi muafiyetten yararlanan mükelleflerin bu bildirimi vermeleri zorunlu olacak. Tasarının gerekçesinde, 1972 yılından buyana uygulanmakta olan emlak vergisinde beyan sisteminde mükelleflerin gayrimenkullerin değerini rayiç bedeline nazaran düşük göstermelerinin vergi hasılatını azalttığı belirtildi. ‘Basitlik’ dönemi Vergilendirmede basitliği öngören yasa tasarısında gayrimenkullerde rayiç bedel yerine taktir komisyonlarınca belirlenecek arsa ve araziye ilişkin birim değerleri ile binalarda metrekare normal inşaat maliyeti bedelleri esas alınmak suretiyle bulunacak vergi değerinin emlak vergisi tarhına esas alınmasını sağlayacak düzenlemeler getiriyor. Bildirmeyenlere ceza Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören yasa tasarısı ile emlak vergisinde beyan esası kaldırılırken mükelleflerin bildirimde bulunma zorunluğu getiriliyor. Yapılan düzenlemeye göre emlak vergisi bildiriminin verilmemesi birinci derece usulsüzlük kapsamında değerlendiriliyor.. Mükelleflerin bildirimde bulunmaması halinde birinci derece usulsüzlük cezasının kesilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre, dört yılda bir olmak üzere arsa ve arazilerin birim değerlerinin taktir komisyonlarınca belirlenmesi gerekiyor. Arsa veya araziye ilişkin birim değerleri ile Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilen bina inşaat maliyet bedelleri esas alınarak belediyelerce hesaplanan bina vergi değeri üzerinden tarh olunacak. Ne zaman ödenecek? Tasarıya göre, vergi mükellefleri 2001 yılı bina, arsa ve arazi vergisi tarhına esas olan vergi matrahlarının aynı yıla ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 53.2 oranında artırılması sonucu bulunacak tutarlar üzerinden hesaplanan miktarın yarısı kadar tahakkuk ettirilecek vergiyi, Emlak Vergisi’nin ilk taksidi olarak Mart-Mayıs dönemi içinde ödeyecek. 2001 yılı genel beyan dönemi için takdir komisyonlarınca geçen yıl belirlenen arsa ve arazi birim metrekare değerleri, yasanın yürürlülük tarihinden itibaren 30 gün içinde yeniden tespit edilecek. Kasım’da ikinci taksit Bu yıla ait Emlak Vergisi, mükellefler tarafından belediyelere en son verilen beyannamelerde yeralan bilgiler ile 2002 yılı genel beyan dönemi için takdir komisyonlarınca tespit edilerek kesinleşen arsa ve arazi birim metrekare değerleri ve bu yıla ait normal inşaat maliyet bedelleri dikkate alınarak bulunacak. Bu vergi değeri üzerinden, ilgili belediyelerce bu yılın Kasım ayı içinde hesaplanan vergiden birinci taksit olarak ödenen vergi düşülerek kalan kısım, 2002 yılı Kasım ayı içinde ikinci taksit olarak ödenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT