BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’nin bu yaptığı dostluğa sığmaz

AB’nin bu yaptığı dostluğa sığmaz

Avrupa Parlamentosu, dün Ermeni iddialarını kabul etti. Ayrıca ‘Türkiye’de İnsan Hakları’ noktasından hareketle HADEP’in de kapatılmamasını tavsiye etti. HADEP’in kapatılıp kapatılmamasını mahkeme bilir. Türkiye’de hukuk olduğuna göre davalar hakkında söz, mahkemelere aittir.Avrupa Parlamentosu, dün Ermeni iddialarını kabul etti. Ayrıca ‘Türkiye’de İnsan Hakları’ noktasından hareketle HADEP’in de kapatılmamasını tavsiye etti. HADEP’in kapatılıp kapatılmamasını mahkeme bilir. Türkiye’de hukuk olduğuna göre davalar hakkında söz, mahkemelere aittir. Teröre bulaşmamış partilerin eğilimi ne olursa olsun kapatılmaması Türk aydının ortak görüşüdür. Zaten pratikte de fazlaca bir faydası olmuyor. HADEP’in kendini aşması, bir ırkın partisi olmak yerine Türkiye’nin siyasi bir partisi olması görüşü de aydınların teklifidir. Bunu Kürt asıllı aydınlar da böylece kabul etmekteler. HADEP meselesi bu mahiyette ama bu kadar değil. Nedense AB Parlamentosu çifte standat sergiliyor. Bir başka eğilimdeki partiler yargılanırken onları görmezden geliyor. Yanlış. Her ikisini de görmezden gelmeyecek. Ancak her ikisine de müdahale etmeyecek. Hukukla siyaset, birbirine karıştırılamaz. Bunlar Türkiye’nin iç problemleri. Asıl konuya gelince. O son derecede rahatsızlık verici. Birlik parlamentosu Türkiye’de AB aleyhtarı akımların kuvvet bulmasını mı istemekte? Tarihi kurcalamaktan bıkmayan bir takım Ermeni ırkçıları, malum ve meşhur iddiayı Avnrupa Parlamentosuna getirdiler diye koskoca Türkiyeyi gücendirmek mi lazım? AB’nin yasama organına düşen tarihe malolmuş olayları, şu veya bu tarafın iddialarına kapılarak tekrar ortalığa mı sürmek, yoksa itidal ve barışı desteklemek mi? Böyle bir kararın ileriye dönük gizli bir maksadı yoksa kime ne faydası olacaktır? Sadece kinleri biler. Bir kısım Hınçak, Taşnak militanları kan dökebilir Bu da Türkiye’de haliyle öfkelere yol açar. Oysa bahsedilen tarihin üzerinden neredeyse bir asır geçmektedir. Rejim değişmiştir. Kimse her ne şekilde olursa olsun, kim yaparsa yapsın soykırımı tasvip etmemektedir. Bunu Türk milleti, dün de tasvip etmiyordu. Yarın da tasvip etmeyecektir. Hakikat bu iken. Koca AB parlamentosu Türkiye’ye dair Kürt ve Ermeni kartlarıyla karşımıza çıkmakta. Bunu başka türlü nasıl anlayalım? Türkiye Türklerinin ne Kürt asıllılarla ve ne de Ermeni vatandaşlarımızla hiçbir meselesi yoktur. Yüzyıllardır aynı toprakları paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşacağız. Hariçten karışılması fevkalade kötü. Ve hiç de iyi niyetli değil. Türkiye’nin başı hep ağrısın isteniyor. O zaman insan sormadan edemiyor. AB Türkiye’yi samimiyetle istemekte mi istememekte mi? Cevap müsbetse bir soru daha. Samimiyet şu kararın neresinde. Müeyyidesi ister olsun ister olmasın. Türkiye aleyhine bir koz oluyor mu olmuyor mu siz ona bakınız. AB’nin veya bir AB organının yaptığını kat’iyyen kendisine yakıştıramadık. Kınıyoruz. Ve telafisini istiyoruz. Bir ülkenin bu kadar üstüne gelinmez.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT