BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ermeniler hakkında

Ermeniler hakkında

Avrupa Parlamentosu’na sunulan ve bir İsveçli üyenin kalem ve karîhasından çıkan Kafkasya Raporu, geçen hafta oylanıp onaylandı. Türkler’in 1915 Ermeni soykırımından bahsedildiği gibi, bugün Ermenistan Cumhuriyeti aleyhindeki tutumumuz dahi vurgulanmış!Avrupa Parlamentosu’na sunulan ve bir İsveçli üyenin kalem ve karîhasından çıkan Kafkasya Raporu, geçen hafta oylanıp onaylandı. Türkler’in 1915 Ermeni soykırımından bahsedildiği gibi, bugün Ermenistan Cumhuriyeti aleyhindeki tutumumuz dahi vurgulanmış! Ermeni soykırımı, Türkiye’yi mahcup durumda bırakacaklarını sanan her devletin moda sloganı hâline geldi. Koskoca Avrupa Parlamentosunda 1915 olaylarını bilen 10 parlamanter bulunmadığından eminiz. Kulaktan dolma pestenkerânî bilgiler, Ermeni propaganda yayınları, Türk düşmanı arkadaşlarının telkini, günün modasından geri kalmamak kompleksi ile bir şeyler söyleniyor, oylanıyor, kararlar alınıyor ki, dünün de, günümüzün de gerçekleri ile ilgileri yoktur. Anti-türk, ırkçı, barış bozucu, ilme aykırı bir davranıştır. Bütün bu maskaralığın arkasında ABD ve Fransa’daki Osmanlı göçmeni güçlü Ermeni diasporasının asırlık çabası var. Ama minimini komşumuz genç Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye ve Türkler’le aramızı bozuyorsunuz, vazgeçin dediği anda bu kepazelik sona erer. Demirel, Özal, Türkeş gibi en etkili Devlet adamlarımız Ermeniler’i kendilerine zarar veren bu tutumdan caydırmak istediler, komiteci ve terörist Taşnak kafası ve taassubu engelledi. Osmanlı Devleti, Ermeniler’in de imparatorluğu idi. Osmanlı hâkanı, Roma imparatoru ve Ermeniler’in de hükümdarı idi. Ermeni bakanlarımız, vezir pâyesinde nişan ve rütbelere boğulmuş devlet adamlarımız, elçilerimiz, yargıçlarımız, profesörlerimiz, senatör ve milletvekillerimiz vardı. Ermeniler, müreffeh bir toplumdu. Banker ve iş adamı idiler. Ortodoks Gregoryen, Katolik, Protestan kiliseleri ve rahipleri, okulları, basını ve yayını, bugün bile imrenilecek bir hürriyet içinde idiler. Osmanlı’nın millet-i sâdıka dediği, musikisinden mutfağına kadar Türk kültürünü benimsemiş böyle bir kavim, Rusya’nın, sonra İngiltere ile Fransa’nın kuyruğuna takılıp, nimetleriyle perverde oldukları, hiçbir şeylerinin eksik bulunmadığı, hiçbir yöresinde önemli bir azınlık bile oluşturmadıkları devletlerine karşı ayaklandılar. Çok Türk ve Müslüman kanı döktüler. Türkler ve Müslümanlar da elbette mukabele etti. Biz başlatmadık, onlar başlattılar. Ziya Gökalp’in mukaatele dediği müessif olaylar vuku buldu. Ermeni Cumhuriyeti, Azerbaycan topraklarını geri verecek, soykırım iddialarını tarihçilere bırakacaktır. Biz de Ermeniler’i, bütün dünyaya açacağız. Çalışkan, sanatkâr, fakat akıllarını kullanmasını bilmeyen Ermeniler’in çok yoksul küçük cumhuriyetleri, birkaç yıl içinde, zengin devletlerden biri olacak. Başka çareleri yoktur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT