BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Muhammed Hâdimî “rahmetullahi aleyh”

Muhammed Hâdimî “rahmetullahi aleyh”

Müslüman olmıyana, saygıyla selâm vermek, Küfrü mûcip olur ki, bundan sakınmalı pek. Ve bir gayri müslime, saygı ifade eden, Söz, meselâ (Üstâdım) demek de yine aynen, İtikad yönü ile, gayet tehlikelidir, Zîra böyle yapanlar, îmânını yitirir.Müslüman olmıyana, saygıyla selâm vermek, Küfrü mûcip olur ki, bundan sakınmalı pek. Ve bir gayri müslime, saygı ifade eden, Söz, meselâ (Üstâdım) demek de yine aynen, İtikad yönü ile, gayet tehlikelidir, Zîra böyle yapanlar, îmânını yitirir. Başkasının küfrüne kim râzı olur ise, Mâzallah îmânını zâyi eder o kimse. “Kur’ân” kaydı bulunan bantlar ile plâklar, “Mushafı şerif” gibi, hürmete lâyıktırlar. Bunlara saygısızlık, asla caiz değildir, Zîra bu, o kimsenin îmânını giderir. Cinnîlerle tanışan falcı, büyücülere, Yıldıznameye bakıp, söyliyen kimselere, Gidip, bu kişilerin her sözüne inanmak, Bâzan doğru çıksa da, küfür olur muhakkak. Zîra Hak teâlâdan başkası gaybı bilmez, Ve her şeyi yapmağa, insanın gücü yetmez. Yalnız Hak teâlâdır, her şeyi bilen, yapan, Maazallah küfre düşer, başka türlü inanan. Resulün sünnetini, kim ki hafif görerek, Yani hiç ehemmiyet ve kıymet vermiyerek, Terk ederse, bu hâli maazallah çok kötüdür, Bu hâl, o kimselerin îmânını götürür. “Zünnar” denen bir papaz kuşağını bağlamak, Putlara, heykellere tâzim etmek ve tapmak, Ve islâmı anlatan kitaplardan birini, Aşağı, hakir görmek, hem din âlimlerini, Bunlar da, mümin için gayet tehlikelidir, Zîra o kimselere îmânı kaybettirir. (Bir sâhir, sihir ile istediğini yapar,) Diye kim inanırsa, maazallah küfre kayar. Birine (Kâfir) diye seslense biri eğer, Bunu, hemen ânında reddetmek îcab eder. Şayet (Efendim) gibi, kabul mânâsı olan, Bir cevap verir ise, îmânı gider o an. Ve kesin “Haram” olan bir mal ile, bir kimse, Câmi veya başka bir hayır yaptırır ise, Ve bunlara karşılık, sevap beklerse eğer, Maazallah küfre girip, îmânını kaybeder. Biri de “Haram mal”dan, yine sadaka verse, Ve bundan, kendisine sevap, ecir beklerse, Fakir de, onun haram olduğunu bilerek, Dua etse hem “Allah râzı olsun” diyerek, Veren de o duaya “Âmin” der ise eğer, Hem veren, hem de alan, maazallah küfre girer. Çünki bu, “İslâm” ile istihzâ eylemektir, İslâmın her hükmüne, tâzim etmek gerektir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT