BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamuda istihdama çekidüzen

Kamuda istihdama çekidüzen

Şirket veya kuruluşlarda özelleştirme, küçülme veya tasfiye gibi sebeplerle ortaya çıkan istihdam fazlası personel, Devlet Personel Başkanlığı’nın yapacağı çalışmayla diğer kamu kuruluşlarına kaydırılacak. Fazla personelin tüm özellikleri de, hazırlanacak ‘manyetik bilgi formları’nda saklanacak.ANKARA- Devlet Personel Başkanlığı, özelleştirme, küçülme, faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatma ve tasfiye nedenleriyle kamuda ortaya çıkan istihdam fazlası personele ait bilgilerin, 1 ay içinde kendilerine bildirilmesini istedi. Devlet Bakanlığı’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4046 Sayılı Kanun Çerçevesinde İstihdam Fazlası Personelin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakledilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında tebliğiyle, istihdam fazlası personelin diğer kuruluşlara yerleştirilmesi, belli usul ve esaslara bağlandı. Buna göre, kuruluşların özelleştirme sonucu sermayelerindeki kamu payının yüzde 50’nin altına düşmesi, bunların müessese, işletme ve birimlerinin satılması veya devredilmesi halinde, satış ve devir sözleşmelerinin imzalanmasının ardından 15 gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, işlem sonucunu ilgili kuruluşa bildirecek. Tercihe göre yerleştirme Küçülme, faaliyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatma, tasfiye sonucu istihdam yapısının değişmesi halinde de, bu durum aynı süre içinde ilgili kuruluşa iletilecek. İlgili kuruluş da, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istihdam fazlası personele ait bilgileri, hazırlanan bilgi formunu manyetik ortamda doldurarak Devlet Personel Başkanlığı’na gönderecek. Bilgi formunda, istihdam fazlası personelin çalışmak istediği il tercihi de yer alacak. Tercih yapmayanlar için de, ‘tercihte bulunmadı’ kaydı konulacak. Kuruluşlara teklif verilecek Devlet Personel Başkanlığı, kendisine bildirilen istihdam fazlası personeli, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarına teklif edecek. Atama teklifleri yapılırken, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve insan gücü ihtiyaçları ile istihdam fazlası personelin il tercihleri dikkate alınacak. Bu illerde münhal kadro veya pozisyon bulunmaması durumunda ise diğer illere atama teklifinde bulunulacak. İl tercihi bildirmeyen personelin atama teklifi, öncelikle görev yaptığı ile olmak üzere yapılacak. Düzenleme uyarınca, istihdam fazlası personele, öğrenim durumu sebebiyle bulunduğu kadro veya pozisyondan unvan itibarıyle yükselme niteliğinde olacak şekilde daha üst kadro ya da pozisyon teklif edilmeyecek. Şef ve daha üst idari kademelerde bulunan personel için kadro veya pozisyon imkanı ve ihtiyaçlar çerçevesinde öğrenim durumuna uygun teklifte bulunulacak. Atamalar öncelikli Devlet Personel Başkanlığı’nın atamaya ilişkin teklifinin kurumlara intikal etmesinin ardından, istihdam fazlası personel ilgili kurumlar tarafından ivedilikle atanacak. Atama teklif edilen yerde münhal kadro bulunmaması durumunda, merkezden taşraya nakil de dahil olmak üzere birimler arası kadro aktarımı yapılarak münhal kadro sağlama yoluna gidilecek. Başkanlık tarafından ataması teklif edilen personelin onayı halinde ve hizmet icapları dikkate alınarak, çalıştırılacağı ilde değişiklik yaparak atama yapmaya kurumlar yetkili olacak. Bu durumda kadro ve pozisyon bilgileri de Başkanlığa gönderilecek. Atamaları yapılan personelin işe başlama süresine uymaması veya işi başlamaması durumunda, Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacak. İlişiği kesilen ve yeni atandığı kurumda göreve başlayan personel, en geç 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT