BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF: Program yolunda gidiyor

IMF: Program yolunda gidiyor

Niyet mektubu üzerinde mutabık kalındığını belirten Juha Kahkonen, 1.1 milyar $’lık kredinin Nisan’a kadar serbest bırakılacağını söylediANKARA- Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Juha Kahkonen, IMF ile yapılan yeni stand-by kapsamında, yeni ekonomik programın 1. gözden geçirmesinin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Kahkonen, buna göre İcra Direktörleri Kurulu’nun Nisan ayı başlarında toplanıp, 1.1 milyar dolarlık krediyi serbest bırakmasının beklendiğini vurguladı. Kahkonen, Hazine Müsteşarlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, IMF’ye sunulacak niyet mektubu üzerinde genel olarak mutabık kalındığını, enflasyonda düşüş yönünde sinyaller alındığını, bu yıl için yüzde 3’lük büyüme hedefinin tutturulabilir olduğunu anlattı. İlk gözden geçirme için konulan tüm performans kriterlerinin yerine getirildiğine işaret eden Kahkonen, yapısal refromlarda ilerleme görüldüğü ve cesaretli adımlar atıldığını teşhis ettiklerini de belirtti. Büyüme karışık Türkiye’nin ekonomik büyüme konusundaki göstergelerin karışık olduğunu, şu anda kesin bir şey söylememekle birlikte Türkiye’nin gayrı safi milli hasıla temelinde yüzde 3’lük bir büyüme oranının gerçekleştirebileceğine inandıklarını söyleyen Kahkonen, Türkiye’ye iki amaçla geldiklerini, bunlardan ilkinin 3 yıllık Stand-By anlaşmasının ilk gözden geçirilmesi, ikincisinin ise 4. madde konsültasyon çalışmaları olduğunu ifade etti. İlk gözden geçirmenin başarıyla sonuçlandığını kaydeden Kahkonen, “Programın ilk gözden geçirmeye dönük tüm performans kriterleri yerine getirilmiş durumdadır” dedi. Programın güvenilir olduğunu düşündüklerini ifade eden Kahkonen, programın amaçlarından bir tanesi olan enflasyonun düşürülmesi için, sıkı bir maliye politikası uygulanması ve program elverdiğinde de “enflasyon hedeflemesine” geçilmesinin önemli olduğunu kaydetti. IMF yönetimine sunulacak niyet mektubu üzerinde genel olarak mutabık kaldıklarını vurgulayan Kahkonen, bununla birlikte bazı adımların atılması gereğine işaret etti. Kahkonen, bu adımlardan bir tanesinin “KİT’lerdeki fazla istihdamın tespit edilerek düzene sokulması”, diğerinin de “kamu borç yönetimi kanununun kabul edilerek, bunlarla ilgili genelgelerin yayınlanması” olduğunu bildirdi. Kahkonen, bütün bu tedbirlerin alınması durumunda, IMF İcra Direktörlerinin muhtemelen Nisan ayı başında toplanarak Türkiye`ye 1.1 milyar dolarlık kredi dilimini serbest bırakmasının beklendiğini belirtti. Kahkonen, programın olumlu sonuçları çerçevesinde, enflasyonun keskin şekilde düştüğünü, ödemeler dengesinin güçlendiğini, faiz oranlarının öngörülenden daha hızlı şekilde gerilediğini belirtirken, Türk yetkililerin programın uygulanmasındaki kararlılıklarını sürdürmesi gerektiğini de ifade etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT