BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Altında çapanoğlu var!

Altında çapanoğlu var!

ABD, Afganistan’a askeri müdahale için, başta NATO olmak üzere, bütün dünyanın desteğini aldı. NATO, 5. maddeyi yürürlüğe koymasına rağmen, ABD, NATO ülkelerinden askeri yardım almadan tek başına müdahale etti. Savaş, sanıldığından çok kısa sürdü! Taliban Rejimi devrildi; destekçisi El-Kaide teşkilatı ile beraber bilinmeyen yerlere kaçtılar!ABD, Afganistan’a askeri müdahale için, başta NATO olmak üzere, bütün dünyanın desteğini aldı. NATO, 5. maddeyi yürürlüğe koymasına rağmen, ABD, NATO ülkelerinden askeri yardım almadan tek başına müdahale etti. Savaş, sanıldığından çok kısa sürdü! Taliban Rejimi devrildi; destekçisi El-Kaide teşkilatı ile beraber bilinmeyen yerlere kaçtılar! Bilinmeyen yerler, ülkenin dışı Pakistan olacağı gibi; Pakistan ile Afganistan arasındaki dağlık bölgeler de olabilir. Bilindiği üzere, ABD, ülkenin çeşitli şehirlerini havadan bombalamak suretiyle, Taliban rejimini çökertti. Kendisi bir kara harekatına girişmedi; sadece kuzeydeki ittifak güçlerine lojistik destek sağlamakla yetindi. Afganistan bir aşiretler mozayiğidir. Bu ülkeyi İngilizler ve Ruslar işgale yeltendi; muvaffak olamadılar. Bu ülke 23 senedir savaşıyor; bunun on senesi Ruslarla, geri kalanı kendi içinde iç savaş şeklinde cereyan etti. Dolayısıyla, çeşitli aşiretlerden meydana gelen Afgan halkının savaşçılıktan başka hiçbir vasfı yok. Nasıl savaştıklarını da, bütün dünya, Ruslarla olan mücadelelerinde gördü. ABD tarafından kurdurulan Karzai hükümeti geçici olup, iktidar hırsıyla kıvranan çeşitli aşiretler pusuda beklemektedir! Taliban rejiminin savaşçıları ile El- Kaide militanları ülkenin güney ve güney doğusunda saklanmaktadır. Ne, sun’i olarak kurdurulan Karzai hükümetinin, ne onun yerine kurulabilecek yeni bir hükümetin ve ne de, ülkede işgalci konumda bulunan dış güçlerin, Afganistan’da birliği ve bütünlüğü temin etmelerine imkan ve ihtimal vardır! Bu hali çok iyi bilen ABD ve İngiltere; oradaki çok uluslu gücün başına Türkiye’yi geçirmek istiyorlar! Tabii bu komuta etme işi, askersiz olmayacaktır. Yani, işin beraberinde yeter sayıda Türk askeri de istiyorlar. Gerekçeleri; kendilerinin Hıristiyan olması, bu halleriyle, Müslüman olan Afganlıların onları kabullenemeyecekleri! Şimdi hep beraber düşünelim; orada merkezî hükümetin bir etkinliği yok! Özellikle aşiretler ve yerel yönetimler üzerinde hakimiyeti söz konusu değil. Zaten, şu halde bile aşiretler ve yerel yönetimler birbirleriyle savaş halinde! Türkiye, Müslüman olduğu için ona böyle bir rol biçiliyor! Yani, ABD veya İngiliz askerine ateş edebilecek Afganlı, sırf Müslüman olduğu için Türk askerine ateş etmez düşüncesi hakim. Halbuki bu adamlar, hepsi Müslüman olmasına rağmen, 15 senedir birbirini boğazlıyor! Aynı durum, Bosna’da söz konusu idi; neden Türkler için böyle bir görev düşünülmedi?! Bosnalılar da Müslümandı! Kosova’da; Müslüman Türk ve Arnavut unsur olmasına rağmen hiç düşünülmedi! Asıl savaşın, yeni başlayacağı Afganistan’da; bu işin altında bir çapanoğlu yok mu? Yarın, oradan Mehmetçik tabutları gelmeye başlarsa, bunun hesabını bu millete kim verebilecektir?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT