BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İğneden ipliğe vergi

İğneden ipliğe vergi

Yeni hazırlanan Özel Tüketim Vergisi Yasa Taslağı’na göre, KDV’de %20 ve 40’lık oranlar ile ATV’den taşıt alım vergisine, çevreden Federasyon Fonu’na kadar birçok vergi ile fon kalkıyor, ÖTV geliyor.ANKARA- Türkiye, bu yılın ikinci yarısından itibaren özel tüketim vergisi (ÖTV) ile tanışacak. Otomobillerden motor silindir hacimlerine göre yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda ÖTV alınacak. Maliye Bakanlığı’nın yeni hazırladığı ÖTV Kanun Taslağı ile birlikte katma değer vergisinde yüzde 26 ve yüzde 40’lık tarife uygulamadan kalkacak. Bu gruba giren mallardan yeni dönemde yüzde 18 KDV ve değişik oranlarda ÖTV alınacak. Aynı şekilde akaryakıt ürünlerinde akaryakıt tüketim vergisi ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yerini ÖTV’ye bırakacak. Taşıtlarda, taşıt alım ve ek taşıt alım vergisi ile Çevre Fonu kesintisi de bundan sonra ÖTV olarak tahsil edilecek. Tütün mamüllerinde ise Tütün, Malul, Şehit, Dul ve Yetimleri ve Federasyon Fonu ile Ek vergi ve gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi ÖTV adı altında toplanacak. Klima cihazları, buzdolabı, su ısıtıcıları, bulaşık ve çamaşır makinaları ve televizyon gibi eşyalardan ise %7 oranında ÖTV alınacak. 1 Temmuzda yürürlükte Önümüzdeki hafta Başbakanlığa sevkedilebileceği belirtilen ve IMF’ye verilen taahhüt çerçevesinde Nisan ayı içinde yasalaşması gereken düzenleme, 1 Temmuz 2002’de yürürlüğe girecek. Hazırlanan taslağa göre, belirlenen malların üretiminde, malın tesliminden önce, fatura veya benzeri belge verilmesi durumunda bunların düzenlenmesi sırasında, komisyoncular vasıtasıyla ya da konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda ise malın alıcıya tesliminde vergi doğacak. Bu çerçevede, imalatçılar, malın Türkiye’de serbest dolaşıma girişini sağlayanlar ya da bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ÖTV mükellefi olacak. Beyannameler ise, akaryakıt gibi ürünlerde vergilendirme dönemini izleyen 10. gün, diğerleri için 15. gün akşamına kadar mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek. Kapsam dışındakiler Kapsam dışındakiler ¥ Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT`in ihtiyacı için bu kuruluşlara yapılan akaryakıt ürün teslimleri. ¥ Türkiye`ye geçici ve belirli bir süre çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerce beraberinde getirilerek Türkiye`de serbest dolaşıma girişi sağlanan taşıtlar. ¥ Malul ve sakat tarafından aracı hareket ettirici özel tertibatı bulunan araçlar (5 yıl içerisinde 1 defaya mahsus) ¥ Uçak ve helikopterlerin Türk Kuşu ve Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı, yelkenli teknelerin ise Türkiye Yelken Federasyonuna kayıt edilmek ve yelken numarası alınmak kaydıyla ilk iktisabı. ¥ 4 sayılı listede yeralan malların bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi. Enflasyona göre artış Düzenleme uyarınca ÖTV’ye tabi mal, yeraldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilecek. Akaryakıttaki maktu vergi tutarları ile içki ve sigaradan oluşan mallar için maktu vergiye geçilmesi durumunda, bu tutarlar her ay, bir önceki ayda uygulanan vergi tutarları esas alınmak suretiyle DİE’nin aylık olarak ilan ettiği toptan eşya fiyatlarında meydana gelen değişim oranında artış görecek. Bu artış, ilanı izleyen günden geçerli olacak. Bakanlar Kurulu, isterse bu artışı uygulamaya koymayabilecek. Taslağa göre, Bakanlar Kurulu, akaryakıt ürünleri için belirlenen tutarları 2 katına kadar arttırmaya ya da sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak. Bu malların tamamı veya bir kısmı için oransal vergi uygulanabilecek. Bakanlar Kurulu, tütün mamüllerinin vergisini yarısına, diğer mamülleri ise 4 katına kadar arttırmaya ya da bu rakamları yarıya kadar indirmeye yetkili olacak. Belirlenen sınırlar içinde maktu vergi tutarları da belirlenebilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT