BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uyum tamam

Uyum tamam

TBMM Genel Kurulu`nda, AB`ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve 8 yasada değişiklik yapan 9 maddelik “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” kabul edildi. İl İdaresi Yasası`nda değişiklik öngören birinci maddeye göre, kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilecek.ANKARA - TBMM Genel Kurulu`nda, AB`ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve 8 yasada değişiklik yapan 9 maddelik “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” kabul edildi. İl İdaresi Yasası`nda değişiklik öngören birinci maddeye göre, kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilecek. Tasarının Basın Yasası`nda değişiklik yapan ikinci madde ile “... basılmış eserlerin dağıtımının engellenmesi ve toplatılması” ile ilgili fıkraya ``Atatürk ve İnkılap Yasaları aleyhine işlenen suçlar`` da eklendi. İşkenceyi önlemek amacıyla Devlet Memurları Yasası`nda da değişiklik yapılıyor. Yasanın üçüncü maddesine göre, işkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle AİHM tarafından verilen kararlar sonucunda ödenen tazminatlar, sorumlu personele rücu edilebilecek. Yasa ile Siyasi Partiler Yasası`nda, Anayasa`da parti kapatmayı zorlaştırıcı yönde yapılan değişikliklere paralel yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, siyasi partilere temelli kapatmanın yanı sıra dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımının kesilmesi cezası da verilebilecek. Bu kesinti, devlet yardımı miktarının yarısından az olmamak kaydıyla yardımdan kısmen veya tamamen yoksun bırakma şeklinde uygulanacak. Yardımın tamamını daha önce alan siyasi partiden, cezada yeralan tutarın Hazine`ye iadesi istenebilecek. Odak olma Yasa ile Anayasa`da yapılan değişikliklerle kapatma için getirilen ``Odak`` olma kavramı, Siyasi Partiler Yasası`na da yansıtıldı. Yeni düzenlemeye göre, bir siyasi parti, suç oluşturan fiillerin parti organları ile üyelerince yoğun ve kararlı bir şekilde işlendiğinin, bu durumun o partinin büyük kongre, genel başkan, merkez karar veya yönetim organları ile TBMM`deki grubu ve grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiğinin tisbiti durumunda odak haline gelmiş sayılacak. Siyasi partilerin denetimi ve faaliyetlerinin izlenmesi işlemlerini Cumhuriyet Başsavcılığı yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapacak. Yasa ile, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı cürüm işleyenler ile rüşvet, sahtecilik ve inancı kötüye kullanma suçlarından mahkum olanlar dernek kuramayacak. TCK:’nın 312. maddesinden hüküm giyenler 5 yıl dernek kurucusu olamayacak. Kanunla yasaklanmış herhangi bir dilde yayın yapanlara verilecek cezaların para cezasına çevrilmeyeceğine ilişkin hüküm Basın Yasası’ndan çıkarılıyor. Yasaya göre, toplantıların düzenleme yaşı 21`den 18`e indiriliyor. En az 7 kişiden oluşan bir düzenleme kurulu gösteri yürüyüşü veya toplantı düzenleyebilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT