BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebû Bekr Ebherî “rahmetullahi aleyh”

Ebû Bekr Ebherî “rahmetullahi aleyh”

İslâm âlimlerinden olan bu mübarek zat, Her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat: Derdi ki: (Kardeşlerim, îmânı olan kişi, Nasıl işleyebilir “Günah” olan bir işi? Yaptığı her ameli, kaydediyor melekler, Mahşerde, bunlar ona sorulur birer birer.İslâm âlimlerinden olan bu mübarek zat, Her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat: Derdi ki: (Kardeşlerim, îmânı olan kişi, Nasıl işleyebilir “Günah” olan bir işi? Yaptığı her ameli, kaydediyor melekler, Mahşerde, bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptı ise, muhakkak, Hepsinin hesabını soracak cenabı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun, Bakar ki, “O amelde maksadı neydi onun?” Bir bakkal ölüp gider “âhiret âlemi”ne, Tam “Ellibin sahife” getirirler önüne. Bakıp o yazılara, sorar ki: (Bunlar nedir?) Derler: (Senin dünyada yaptığın amellerdir. Alış veriş yapmışsın sen “Elli bin kişi”yle, Herbirine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, Bütün inceliğiyle yazıldı birer birer.) Bir gün de buyurdu ki. (Şimdi vardır cehennem, Şiddeti, bu ateşten kat kat ziyadedir hem. İşte size bir misâl vereyim ey insanlar, Güneşte, “Elli milyon derece” hararet var. Halbuki bildiğiniz var ya “Demir” mâdeni, “Üçbin derecede”yken erir, akar su gibi. Hararet “Üçbin” iken böyle olursa demir, Güneş, tam “Ellimilyon derece”, düşünün bir. Mahşerde, cehenneme atacaklar “Güneş”i, Bir anda kararacak o muazzam ateşi. Kenarda bir “Top” gibi kalacak o ateşte, Güneşin, cehenneme nisbeti böyle işte. Dense ki: (Cehennemde beden yanar ve biter, Öyle ise acıyı, insan nasıl hisseder?) Cevabı şöyledir ki: (Bedenler âhirette, Bu dünyadaki gibi olmıyacak elbette. Dünyadaki bedenler, çürümeğe mahkûmdur, Ve lâkin âhirette bedenler başka olur. Yâni onlar yanınca, ölüp de bitmiyecek, Allahın kudretiyle tekrar diriltilecek. Bu dünya, “Âhiret”e giden bir “Yol” gibidir, Gece gündüz, bu yolda birer “Konak” yeridir. Çıkmışız herbirimiz bu “Sonsuz yolculuğa”, Elbette ihtiyaç var azık ile yolluğa. “Âhiret yolculuğu” bitecek bugün, yarın, “Ecel” âni geliyor, gaflete dalma sakın. Kabirdeki mevtâlar yapar ki şu hesabı, “Âh kıyamet kopsa da, bitse kabir azabı.” İşte ey kardeşlerim, pişman olmamak için, Bu ömür fırsatını iyi değerlendirin.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT