BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bağ-Kur borçlarına taksitlendirme

Bağ-Kur borçlarına taksitlendirme

3.7.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4692 sayılı Kanuna istinaden Bağ-Kur alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre takip ve tahsili öngörülmüştür.3.7.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4692 sayılı Kanuna istinaden Bağ-Kur alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre takip ve tahsili öngörülmüştür. Bu yasaya dayanarak Bağ-Kur yönetim kurulu, sigorta prim borçlarına yıllık %3 tecil faizi ile 18 ay taksitlendirme imkanı getirmişti. Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı süresi içerisinde veya usulüne uygun tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmadığından talepleri kabul edilmeyen sigortalılar ile esnaf kuruluşlarından alınan yoğun taleplerden dolayı Bağ-Kur yeni bir taksitlendirme uygulaması başlattı. 30.4.2002 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları Bağ-Kur Müdürlüklerine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaat etmeleri ve ilk taksit tutarının 2002 Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi şartıyla 31.3.2002 tarihine kadar olan birikmiş prim ve gecikme zammı borçlarına yıllık %3 tecil faizi ile 18 ay taksitlendirme imkanı tanınmıştır. Buna göre; sigortalıların prim ve prime ilişkin borçlarının 18 ay süre ile tecil ve taksitlendirilmesinde aşağıdaki esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Daha önce tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan ve müracaatları kabul edilen borçlu sigortalılardan; a) Taksitlerini aksatarak ödemiş bulunan sigortalılardan bu taksitlerini 11.2.2002 tarih, 20042 sayılı Talimat gereğince tecil faizi üzerinden hesaplanan taksitlerini tecil faizi ile birlikte ödemişlerse veya 31.3.2002 tarihine kadar ödemeleri halinde mevcut taksitlendirme işlemlerinin eski ödeme planına göre devam edebilecekler. b) Taksitlerini düzenli ödemeyen ve 31.3.2002 tarihine kadar eski aylara ait prim ve gecikme zammı ile birlikte uygulanacak tecil faizini ödemeyen sigortalıların eski taksitlendirme ödeme planının iptal edilerek 31.3.2002 tarihi itibariyle yeniden ödeme planı çıkarılacaktır. c) Daha önce tecil ve taksitlendirme talebinde bulunup da hiçbir taksit ödemesinde bulunmayan sigortalıların yeniden talepleri halinde, daha önce çıkarılan ödeme planları iptal edilecek ve yeni bir ödeme planı çıkarılacaktır. d) 31.7.2001 tarihine kadar hesaplanan ve kendisine verilen ödeme planındaki taksit tutarlarını ödeyen, ancak aylık prim tutarlarını ödemeyen sigortalıların prim ve gecikme zammı borçlarının da talepleri halinde tecil ve taksitlendirilmesi yapılacaktır. Bugüne kadar tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmamış olanlar: ¥ 30.04.2002 tarihi mesai bitimine kadar sigortalıların bağlı bulundukları Bağ-Kur il müdürlüklerine 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca teminat gösterilmesi ve yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir. ¥ 1.04.2002 ile 30.04.2002 tarihleri arasında izdihamdan dolayı şahsen müracaat ederek talepte bulunamayan, ancak Bağ-Kur ile anlaşmalı banka şubelerine sonradan tesbit edilecek aylık taksit tutarından az olmamak koşuluyla ödemede bulunan sigortalıların, 10.05.2002 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları il müdürlüklerine şahsen müracaat ederek taahhütlerini yerine getirmeleri halinde taleplerinin geçerli sayılacaktır. Tecil ve taksitlendirme başvurusunun il müdürlüklerine iadeli taahhütlü veya adi posta yoluyla yapılması halinde, başvuruların müracaat süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal tarihinin esas alınacaktır. Tecil ve taksitlendirme başvurusunu, dosyasının bulunduğu ilden başka bir ile yapmış sigortalıların bu başvurularının kabul edilmiş olması halinde işlemi yapan il müdürlüğünce onaylanarak, tecil ve taksitlendirmeye ilişkin tüm belgelerin sigortalının dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne gönderilecektir. - Tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunup, başvurusu kabul edilerek kendilerine ödeme planı çıkarılan borçlu sigortalılar, taleplerine istinaden ve getirdikleri belgeler sonucu ya da il müdürlüklerince yapılan tetkikler sonucunda sigortalılık durumlarında değişiklik olduğu tespit edilirse, borç durumları da değişeceğinden, daha önce çıkarılmış ve sigortalılara verilmiş ödeme planları geçersiz olacaktır. Bu durumda olanlar için yeniden değerlendirme yapılacak ve son değişikliğe ait yeni ödeme planı çıkarılacaktır.Bu değişikliklerin Bağ-Kur tarafından posta yolu ile sigortalılara bildirilmesi gerekiyor. SSK’dan sanal sigorta hizmeti Sosyal Sigortalar Kurumu otomasyon çalışmalarına bir yenisini ekleyerek gerçekten çok önemli bir hizmeti devreye soktu. Bildiğiniz gibi, ne kadar sigorta hizmetinizin olduğunu öğrenmek için en yakın Sigorta Müdürlüğü’ne gitmeniz, birkaç saat kuyrukta beklemeniz, hatta hizmet döküm belgesi alabilmek için bazı sigorta müdürlüklerine bağış (haraç) vermeniz gerekiyordu. Bu işlemler büyük şehirlerde en az yarım gününüze mal oluyordu. SSK bu sıkışıklığı gidermek için önce telefon ile hizmet öğrenme kolaylığını devreye soktu. 312-435 13 13 nolu telefondan sigorta numaranızı girerek ne kadar çalışmanız olduğunu öğrenebiliryorsunuz. Bundan sonra internet üzerinden normal hizmetlerinizi ve isteğe bağlı prim ödemelerinizi SSK’nın web sayfasından sigorta sicil numaranızı yazarak öğrenebileceksiniz. SSK’dan yapılan açıklamaya göre www.ssk.gov.tr -sanal sigorta müdürlüğü-sigortalı-hizmet dökümü-isteğe bağlı ödemeler. Son yıllarda kamu kurumlarının hızlı bir şekilde teknolojiye ayak uydurması ile bunun gibi güzel hizmetler devreye girmeye başladı. SSK Yöneticileri, bu hizmetlerin daha başlangıç olduğunu, yakın bir zamanda daha kapsamlı yenilikler ile hizmet üretmeye devam edeceklerini haber veriyorlar. Bu hizmetlerde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT