BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Florida’nın Atlantik Üniversitesi’nde Evren Kürsüsü

Florida’nın Atlantik Üniversitesi’nde Evren Kürsüsü

Türkiye’nin, dünyanın ve özellikle ABD’nin bazı üniversitelerinin Türk tarih ve kültürünün araştırılmasını ve öğretilmesini teşvik amacıyla öncülük ettiği kürsülere bir yenisinin ABD’nin Florida Atlantik Üniversitesi’nde eklenmesi ve bu kürsüye Türkiye’nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in adının verileceği haberinin bir gazetede yayınlanması çeşitli tepkilere ve yorumlara yol açmıştır.Türkiye’nin, dünyanın ve özellikle ABD’nin bazı üniversitelerinin Türk tarih ve kültürünün araştırılmasını ve öğretilmesini teşvik amacıyla öncülük ettiği kürsülere bir yenisinin ABD’nin Florida Atlantik Üniversitesi’nde eklenmesi ve bu kürsüye Türkiye’nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in adının verileceği haberinin bir gazetede yayınlanması çeşitli tepkilere ve yorumlara yol açmıştır. Bu olaya karşı çıkanlar, Evren’in adının 12 Eylül 1980 Müdahalesiyle özdeşleştiğinden hareket ederek, ucuz demagoji yolunu tercih ederken, toplantıya katılan Kültür Bakanı ABD’deki yeni Türk Kürsüsü için Kenan Evren adının Atlantik Üniversitesi tarafından önerildiğini ve Kürsü için 600 bin doları Atlantik Üniversitesi sağlarken, Başbakanlık Tanıtma Fonunun da 480 bin dolar verdiğini beyan etmiştir. Kanaatimce Türkiye’nin bu çeşit araştırma merkezlerinin kurulması konusundaki girişimlerini ucuz ve demagojik beyanlarla kösteklemek değil de desteklemek lazımdır. Zira Avrupa’nın ve ABD’nin çeşitli üniversitelerinde kurulan bu tür Orta Doğu merkezlerinin genellikle Arap, Musevi, İranlı ve Ermeni uzmanlar ve öğretim üyeleri tarafından paylaşıldığını ve bu yüzden Türk Tarih ve Kültürünün öğretilmesinin önlendiğini veya Türkiye ile ilgili tarihî ve siyasi gerçeklerin saptırılarak ‘Türk Düşmanlığı’na dönüştürüldüğünü biliyoruz. Bunu önlemenin en kestirme yolu ise, özel kürsülerin kurulmasına öncülük ederek destek vermek ve bu kürsülere tarafsız bilim adamlarının ve konu ile ilgili Türk öğretim üyelerinin atanmasını sağlamaktır. Nitekim, ABD’nin New York’daki ünlü Columbia Üniversitesi’nin Orta Doğu Enstitüsü’nde bulunan böyle bir kürsüye 1968-69 Akademik Yılında ‘Visiting Professor’ olarak davet edildiğimi ve Doktora talebelerine ders yılı boyunca sunduğum konuların ‘The Fifty Years Of Turkish Political Development (1919-1969) Türk Siyasi Gelişmesi’nin Elli Yılı (1919-1969)’ adı altında mensubu bulunduğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları arasında 1969 yılında yayınlandığını hatırlıyorum. Florida’nın Atlantic Üniversitesi’nde kurulan Evren Kürsüsü il ilgili olarak söylemek istediklerim ise kısaca şudur: Florida ABD’nin elli eyaleti arasında nüfus bakımından 4’üncü, yüzölçümü bakımından ise 23’üncü yeri işgal etmekte, bu eyaletlerin en büyük Üniversitesi olan ‘Atlantic Üniversity’ 20 bini aşan öğrencisiyle ABD ölçülerine göre büyük ve ünlü yüksek öğretim kurumunu oluşturmaktadır. 12 Eylül 1980 Müdahalesinin Türkiye’de anarşi ve terörü önlemek, can ve mal güvenliğini tesis ederek, kaybolan devlet otoritesini egemen kılmak için yapıldığı ve gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasından sonra sivil idareye geçildiğini ve bu geçişi sağlayan 7 Kasım 1982 Referandumunda 1982 Anayasasının onaylanmasıyla birlikte Kenan Evren’in, gizli oy ve açık tasnifle oyların %91.37’sini alarak Türkiye Cumhuriyetinin 7. Cumhurbaşkanlığına seçildiği ve hem iç hem de dış kamuoyunda ve özellikle ABD’de olumlu çaba ve katkılarından dolayı, saygı gördüğü hatırlanırsa, Atlantik Üniversitesinde kurulan Türk Kürsüsü’ne Kenan Evren adının verilmesine tepki olarak yapılan yakışıksız beyanları anlamak ve paylaşmak mümkün değildir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT