BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Filistin konusunda çetrefil ilişkiler

Filistin konusunda çetrefil ilişkiler

Bugünkü dünyada uluslarası ilişkiler çok çetrefil, çok boyutlu ve çok güç! Özellikle Türkiye için bu ilişkileri, tilkilerin kuyruklarını biribirine değdirmeden, yürütmek çok güç. Filistin’deki durum karşısında Hükümetin yaptığı zikzaklar, Başbakanın maksadı aşan sözleri, bu güçlükleri ortaya koydu.Bugünkü dünyada uluslarası ilişkiler çok çetrefil, çok boyutlu ve çok güç! Özellikle Türkiye için bu ilişkileri, tilkilerin kuyruklarını biribirine değdirmeden, yürütmek çok güç. Filistin’deki durum karşısında Hükümetin yaptığı zikzaklar, Başbakanın maksadı aşan sözleri, bu güçlükleri ortaya koydu. Her şeyden önce, bir ilkeyi kabul etmek gerek; “uluslarası ilişkilerde ebedi dostluklar olamıyor, duygusallığa pek yer yok; ancak devletlerin, milletlerin kalıcı ve realist çıkarları ağır basar.” Bu böyle olunca da ilkelere ve duygulara göre hareket etmek, haliyle, güç oluyor... Canlı örnek Filistin konusu bunun en canlı ve güncel örneği. Son olaylarda ve İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un hareketleri, İsrail kuvvetlerinin yaptıkları, bizim gazeteci arkadaşlarımız dahil yabancı gazetecilere uyguladıkları sert muameleler, gerçekten çok aşırıdır. Bush’un talebine rağmen, askerlerini durdurmaması yanlıştır ve bütün dünyada tepki çekmektedir. Sırf duygusallığa kapılırsak bu konuda, Filistin konusunda, iki taraflı söylenecek çok şey var, ölçüyü kaçırmak da mümkün. Ölçüyü biz kaçırırsak neyse, ama, sorumlu devlet adamları ve başbakanlar kaçırırsa, şu çok boyutlu uluslararası ilişkilerde ve karşılıklı çıkarlar düzeyinde, asıl çıkarlarmız zarar görebiliyor. Somut örnek de Sayın Ecevit’in, duygularına kapılarak, İsrail’in terör karşısındaki tepkilerini “soykırımı” (jenosid) olarak tanımlaması oldu ve tepkilere ve bazı hoş olmayan çağrışımlara yol açtı. Acı mektup Yıllardan beri Türkiye’nin -Ermenı meselesi dahil- bütün davalarında destek veren Musevi lobisi, “Türkiye’nin Musevi Dostları Amerikan Derneği” Amerika’daki Türk derneklerine gönderdiği uzun bir mektupta derin üzüntüsünü bildirmiş, bu arada Ermenilerin Türkiye’ye karşı “soykırım suçlamaları” karşısında, hep Türkiye’ye yakın olan Musevilere bu sözün çok ağır geldiğini belirttikten sonra, Başbakan’ın: Filistin Kutuluş Örgütü’nün PKK ve Türkiye’deki diğer terör örgütleri arasındaki yakın ilişkisini, FK֒nün PKK ve diğer örgüt elemanlarını Bekaa Vadisi’nde eğitmiş olduğunu unutmuş olmasını kınamış, Türkiye’nin PKK ve diğer terör örgütlerine karşı amansız mücadelesini hatırlatmıştır. Bu hatırlatmalar yerindedir. Dernek başkanı, mektubunda, Başbakanın bu sözlerinden dolayı üyeleri nezdinde çok müşkül durumda kaldığını hatta derneğin bu yüzden kendi kendisini kapatmayı düşündüğünü yazmaktadır ki, Ecevit’in, maksadını aştığını kabul edip hatasını tamir etmeye özel bir gayret göstermesi karşısında, bu da, “maksadını aşan, aşırı duygusal” bir tepki olacaktır. Büyük destek Amerika’daki Musevilerin Türk davalarında ve Ermenilere karşı -Kongre ve medya nezdinde- çok aktif şekilde verdikleri destek gerçekten büyüktür. Museviler bu desteği herhangi bir menfaat karşılığı ve korkudan dolayı değil, tarihte ve şimdi Musevilere karşı gösterdiğimiz hoşgörüden ve Türklerle olan tarihi bağlarından dolayı, vicdan borcu olarak verdiklerini hep söylemişlerdir. Bu desteğe muhakkak ki büyük ihtiyacımız var ve olacak. Türkiye’nin davaları için daima mücadele veren Amerika’daki Türk dernekleri şimdi ve hele Ermenilerin azacağı Nisan ayında yeni hamleleri karşısında bu desteği kaybetmenin büyük bir kayıp olacağının bilinci ve endişesi içerisindedirler... Türkiye’nin ve milli birliğimizin can düşmanları PKK ve bölücü organları bu olayın üzerine, mal bulmuş mağribiler gibi atıldılar. Web sitelerinde uzun yazılarla, kendi davaları ile Musevilerin durumu, hatta tarihte bizim Musevilere karşı yaptığımız sözde “kötü hareketler” arasında benzetmeler kurarak, Ermeni iddialarını da katarak, Musevileri “Bakın sizin destek verdiğiniz Türkler, işte böyledirler” diye aleyhimizde tahrik etmeye çalışıyorlar. Duygusal olmak kolay, sokaklarda İsrail ve Museviler aleyhinde gösteriler yapmak da serbest ve kolay, ama bilhassa devlet-hükümet düzeyinde tilkilerin kuyruklarını biribirine değdirmeden, asıl çıkarlarımızı kollamamız gerek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT