BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türkiye, ölümünün 9. yılında Özal’ı arıyor

Türkiye, ölümünün 9. yılında Özal’ı arıyor

Hâlâ hayal bile edemiyoruz Hükümet, şimdi, Özal’ın ısrarla istediği “Genel müdürlüklerin kapatılmasını” tartışıyor. Yine Özal, “KİT’leri devredin”, “Petrolü çıkartın”, “Bürokrasiyi azaltın”, “Vergileri sadeleştirin” demişti. Hatta, “Benim yapacaklarımı muhalefet hayal bile edemez” demişti. Dedikleri çıktı.Sağlığında icraatlarıyla hep eleştiri konusu oldu. “Özal, İhtilalin sunî kahramanı. Türkiye’nin olağan gelişmesini siyasi çıkarları için kullanıyor “ suçlamalarına muhatap oldu. O, yaşadığı dönemde rüştünü ispat etmesine rağmen ne yazık ki, tarih onun hakkını yeni yeni teslim ediyor. Merhum Özal’ın 15 yıl önce yaptığı uyarıları kimse anlayamadı. O gün “Mutlaka yapmalıyız. Yoksa Türkiye zor günler geçirir” dediği konular, bugün Türkiye’nin öncelikli meseleleri oldu. Ekonomik krizlerden nefes alamayan halk, yana yana Özal’ı arıyor. Özal konuşma fırsatı bulduğu her ortamda, “KİT’leri devredin”, “Genel Müdürlükleri kapatın”, “Türkiye’de petrol var”, “Vergiyi sadeleştirin”, “Bürokrasiyi azaltın”, “Enflasyonu düşürün”, “Kıbrıs’ta iki federal devlet olmalı”, “ABD süper güç olacak” dedi. Fakat kimse dinlemedi. İşte Özal’ın penceresinden Türkiye profili ve çok kısa sürede yapılması gerekenler Bürokrasi azaltılmalı Türkiye gereksiz formaliteler içinde boğulmuştur. Ülkemiz idare sistemini seçerken yanlış bir tercih yapmış ve bürokrasisi en ağır olan Fransız sistemini kopya etmiştir. Her yerde müfettiş var. En iyi insanlarını başkalarına iş yaptırmamak için kullanır. Bugün bakarsak Türk idare sisteminde de en iyi öğrencileri, en iyi mezunları tutar müfettiş yaparız. Müfettişin görevi, diğer çalışanların iş yapmasını bir bakıma önlemektir. Halbuki Amerikan ve İngiliz sisteminde devlet memuruna, memur da vatandaşa güvenir. Örneğin orada nüfus hüviyet cüzdanı sureti veya ikâmetgâh senedinin istendiği görülmemiştir. Bir kişiden bu bilgiler istendiği zaman, kişi nüfus suretini, ikâmetgâh adresini beyan eder. Belge getirmek zorunda değildir. Çünkü memur vatandaşa güvenir. Her vatandaşı namussuz veya suçlu gibi görüp, doğru söylediğini ispat etmesi için belgeler istenmesi, bürokrasiyi yoğunlaştırmaktadır. Bakanlık sayısı düşmeli Vatandaşın devlet dairelerinde gereksiz yere sıkıntı ve eziyet çekmesi önlenmeli. Biz devlet içinde bulunan genel müdürlükler yüzde 40 oranında azalttık. Yetki ve sorumluluğun kamu hizmetinin gereklerine uygun olması şarttır. Yetki dağınıklığı önlenecek ve aynı işi yapan kuruluşlar biraraya toplanarak, teşkilatlanmada sadeleştirmeye gidilecektir. Nüfusu Türkiye’den 4-5 misli fazla olan batılı ülkelerde bile Türkiye’deki kadar bakanlık, genel müdürlük yoktur. Hizmetlerin aksamasına sebep olan aşırı merkeziyetçi birimlerin ise, bazı yetki ve sorumluklarını yeniden mahalli teşkilatlara vermeleri gerekir. Bürokratik formalitelerin sebep olduğu gecikmeler ve kaynak israfını önlemek için memurlarımızın daha seçkin ve daha tatminkâr ücret almalarının gereğine inanmaktayız. Vergiler sadeleşmeli Vergi kanunlarının sadeleşmesine ve vergi oranlarının düşürülmesine taraftarız. Vergiler hem basit, hem az olmalıdır. Vergi oranlarının çok yüksek olması demek, çok vergi toplamak demek değildir. Vergi oranları ne kadar yüksek olursa o kadar fazla vergi kaçırılır. Bilhassa “bordro mahkumları” dediğimiz işçi, memur kesiminin vergi yükü dolaylı ve dolaysız yoldan azaltılmalı Buna ilave olarak vergi vermesi gereken vatandaşın ayağına devletin gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Vatandaş vergisini vermek için vergi dairelerinde saatlerce ve günlerce beklemektedir. İleri ülkelerde olduğu gibi, devlet vatandaşın ayağına giderek vergisini almalıdır. Mahalli idarelere yetki Devlet idaresinde merkeziyetçiliğin azaltılmasını; hizmetlerin daha etkin, daha müessir, süratli ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için mahalli idarelerin yetkiler ve imkanlar yönünden güçlendirilmesini zorunlu görüyoruz. Belediyelerin imar, altyapı konularında daha tesirli olabilmeleri, hem belediye imkanlarının güçlendirilmesi, hem de bürokrasinin sadeleşmesi gereklidir. Petrol var ama... Petrol politikamız çok muhafazakâr ve bağnaz davranışlarla sürdürülmüş. Petrol konusunda yabancı araştırıcı ve firmalara imkan verilmesini vatanı satmak kadar kötü telakki eden bir zihniyet, ülkede yıllarca petrol konusunda büyük keşifler, büyük buluşlar yapılmasını önlemiştir. Bu konuda en kati olan 1 milyar nüfuslu Çin bile, petrol sahalarını tamamen yabancı firmalara açmış ve petrol üretimini büyük ölçüde artırmıştır. Petrol sondajı bir kumardır. Açtığınız kuyulara sarf ettiğiniz milyarlarca lira boşa gidebilir. Bu bakımdan kumarı niye kendi paramızla oynayalım. Bizim de daha akılcı, tutarlı, mantıklı bir yol izlememiz gerekir. Türkiye’de petrol olduğuna inanıyoruz. Türkiye’deki petrol rezervlerinin Türkiye’nin petrol ihtiyacını karşılayacağına ve dolayısıyla Türkiye’nin petrol ithalatının azalarak tasarruf ettiğimiz parayla yatırımları ve kalkınmayı hızlandıracağımıza inanıyoruz. Akıllı bir petrol politikası güttüğümüz taktirde, hem kısa zamanda petrol bulabilir hem de kalkınmamızı hızlandırabiliriz. Esnaf ve sanatkâr Esnaf ve sanatkâr toplumumuzun orta sınıfını teşkil etmektedir. Orta sınıf da toplumun orta direğidir. Bunlar yıkıldığı takdirde Türkiye’nin ayakta kalmasını mümkün görmüyoruz. Bu bakımdan esnaf ve sanatkârımızın durumunun iyileştirilmesi, güçlendirilmesi en önemlidir. Esnaf ve sanatkârımızı güçlendirecek en önemli konulardan biri de hayat pahalılığının durdurulmasıdır. Enflasyon durdurulduğu zaman esnafımızın, sanatkârımızın geliri yükselecek ve tekrar Türkiye’nin orta sınıfını daha kuvvetli bir şekilde oluşturacaklardır. Ordu güçlü olmalı Türkiye dünyanın hemen hemen en kritik noktalarından birinde bulunan bir ülkedir. Çok güçlü bir ordu ve milli savunma teşkilatı bulundurmak mecburiyetindedir. Bu bakımdan ordumuzun en mükemmel şekilde eğitilmesi, en modern silah, araç ve gereçlerle donatılması gerekir. İnancımız şudur ki; ekonomisi güçlenmemiş bir Türkiye, milli savunma yönünden de arzu ettigi seviyede olamaz. İşsizlik nasıl çözülür? İşsizlik, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de en büyük meselelerinden biridir. İşsizliği çözmenin yolu kaynak israfını önlemekle, elimizdeki parayı çarçur etmemek, her kuruşu yeni yatırımlara, yeni fabrikalara harcamakla başlar. Bunu yapmazsanız işsizlik azalmaz, artar. Kaynaklarımızın israf edilmesini önledikten başka, tasarruflarımızı da azami ölçüde artırmamız gerekmektedir. İşsizliği kalıcı olarak çözmenin tek yolu kalkınma hızını yüzde 7’lerin üzerine çıkarmaktır. Bu da devamlı olarak üstüne bastığımız enflasyonun düşürülmesiyle doğrudan ilgilidir. Enflasyon düşürülmedikçe kalkınma hızı yüzde 7’lerin üzerine çıkarılamaz. KİT’ler devredilmeli Ekonomiyi bugün kontrol eden esas itibarıyla fertler, şirketler ve özel teşebbüstür. Bunda devletin hiçbir rolü yoktur. Devletin rolü, sadece bütçe konusundadır. Randımanlı çalışmayan her fabrika ekonomiye yüktür. Bunun zararını Türk milleti ödemektedir. Zararı devlet öderse, büyüme hızı düşer. İşsizlik artar. Bu bakımdan Türkiye’deki her kuruluşun verimli ve tam kapasiteyle çalışması şarttır. KİT’lerin en verimli şekilde çalışması için her türlü tedbirin alınması gereklidir. Almadığımız takdirde bunun cezasını işsizler çeker. Hayat pahalılığı hızla artmaya devam eder. Çünkü verimli çalışmayan bir işletme devamlı zam yapmak mecburiyetindedir. Özelleştirme yapılamadığı takdirde, KİT’ler Türkiye’nin bütçesinde çok büyük yük olmaya devam ederler. Onun altından da kimse kalkamaz. KİT’ler 1933’de kuruldukları zaman belirli bir süre sonra halka devredilmeleri düşünülüyordu. Bu hiçbir zaman yapılamadı. Artık KİT’lerin halka devri zamanı gelmiştir. İki hatıra “Söylerim ha!” > Safa GİRAY (Bayındırlık ve İskan eski Bakanı) Küçükçekmece ve Büyükçekmece üzerine şehir suyu için barajı benim bakanlığım döneminde yapıldı. Bedrettin Dalan’ın Belediye Başkanlığı döneminde temel atma töreni vardı. Merhum Özal ile yanyana oturuyorduk. Ben kulağına eğilip, yeni bir projem olduğunu söyleyecektim. Aramızda şöyle bir diyalog geçti: -Sayın Başbakanım sizin haberiniz yok ama, benim daha büyük bir projem var. -Hangisi? -İzmit Gebze Karayolu. -Yapma yav! -Emin olun... -Bak şimdi çıkar konuşmamda söylerim! -Söyleyin. -Ama söylersem halka söz vermiş oluruz. -Olalım. 1984 yılı sonunda İzmit-Gebze yolunu açtık. Açılışta İzmit- Gebze arasını Özal’ın bizzat kendisinin kullandığı otomobille geçtik. Gişelere yaklaşırken, “Başbakanım diye beleş geçmek yok. Para vereceksiniz” dedim. Yanlış hatırlamıyorsam geçiş ücreti 10 bin liraydı. Gişelere girince 10 bin lirayı ödedi. “Seçilip gelsin“ > Halil İbrahim Özsoy (Sağlık Eski Bakanı): Siyasete girmeden önce Afyon’da Sağlık İl Müdürü ve Başhekimdim. 1987 seçimlerinde yerel siyasetçiler ANAP’tan aday olmam için çok baskı yapıyorlardı. Ben de bu baskılar karşısında yerel siyasetçilere, “Önce gidip Özal’la görüşün. Adaylığım için ondan onay alın sonra benimle görüşün” dedim. Aday tesbiti sırasında Afyon il yöneticileri Ankara’ya giderek benim adaylığım için Özal ile görüşmüşler. Özal da, “Doktora selam söyleyin. Benim için ahde vefa önemlidir. Önceliği kuruculara ve partili arkadaşlara vereceğim. Doktor bağımsız aday olsun, seçilsin Meclis’e gelince de bizim partiye geçsin” cevabını vermiş. Ben de 1991’de siyasete Mesut Yılmaz’ın Genel Başkanlığı döneminde girdim. Mücadeleyle geçen bir ömür 1927’de Malatya’da doğdu. İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1950’de mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde çalışmaya başladı.İki sene sonra ihtisas için ABD’ye gitti. Döndükten sonra EİEİ ‘de Genel Müdür Teknik Müşavirliği görevini üstlendi. 1958’de yeni kurulan Planlama Komisyonu Sekreterliği’nin başına getirildi. 1960’ta bu görevi ile beraber ODTܒde ders vermeye de başladı. Daha sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nde Genel Müdür Yardımcısı oldu. 1966’da Başbakan Teknik Müşavirliği’ne, bir sene sonra da DPT Müsteşarlığı’na atandı. 1971’de DPT’den ayrılarak Dünya Bankası’nda, Sanayi ve Madencilik Projeleri Müsteşarı olarak çalıştı. 1973’te Türkiye’ye dönerek özel sektörde idarecilik yaptı. 1977’de Madeni Eşya Sanayii Sendikası (MESS) İdare Konseyi ve Sendika Başkanlığı’na seçildi. 1979’da Başbakan Müsteşarlığı’na getirildi. Aynı dönemde DPT Müsteşar Vekilliği görevini de yürüttü. 12 Eylül 1980’den sonra Bülent Ulusu Hükümetinde, İktisadi İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 20 Mayıs 1983’te kurduğu Anavatan Partisi’nin Genel Başkanı oldu. 6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirildi. 1989 yılına kadar Başbakanlık görevini sürdürdü. 31 Ekim 1989 tarihinde TBMM tarafindan 8. Cumhurbaşkanı seçildi. 17 Nisan 1993 tarihinde geçirdigi kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve üç çocuk babasıydı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT