BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan için geri sayım

Erdoğan için geri sayım

Yüksek Mahkeme AK Parti’ye Tayyip Erdoğan için 6 aylık süre verdi Anayasa Mahkemesi, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucu üyelikten çıkarılması için partiye 6 ay süre verdi. Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan konuya ilişkin kararında Erdoğan’ın milletvekili seçilme yeterliliği bulunmaması nedeniyle Siyasi Partiler Yasası’na göre de kurucu üye olamayacağı bildirildi.ANKARA- Anayasa Mahkemesi, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için Siyasi Partiler Yasası’na göre siyasi parti kurucu üyesi olamayacağına işaret etti. Yüksek Mahkeme, yasaya aykırı bu durumun giderilmesi için AK Parti’ye ihtar verdi. AK Parti, kararın gereğini 6 ay içinde yerine getirmek zorunda. Yani Erdoğan, 6 ay içinde kurucu üyelikten çıkarılmak zorunda. Çıkarılmaması durumunda ise parti hakkında kapatma davası açılacak. 3 üye katılmadı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucu üye olamayacağı için partiye ihtar verilmesine Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Başkanvekili Haşim Kılıç ve 3 üye katılmadı. Bu üyeler karşı oy yazısında, ihtarın dayanağı olan Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) 104. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu bildirdiler. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fıkrasına göre 10 ay hapis cezasına mahkum olması nedeniyle milletvekili seçilme yeterliliği bulunmadığından, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’na (SPY) göre parti kurucu üyesi olamayacağından kurucu üyelikten çıkarılması için ihtar verilmesinin istendiği hatırlatıldı. SPY’nin, siyasi partilerin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulacağını düzenlediği belirtilen kararda, Anayasa’nın “milletvekili seçilme yeterliliği” başlığını taşıyan 76. maddesinin ikinci fıkrasının, “...ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler” hükmünü içerdiği hatırlatıldı. Erdoğan’ın TCK’nın 312. maddesinin ikinci fıkrasından 10 ay hapis cezasına mahkum edildiği, bu cezanın infazına 26 Mart 1999’da başlandığı, bihakkın tahliye tarihinin 20 Ocak 2000 olduğu halde İnfaz Yasası’ndan yararlanarak 24 Temmuz 1999’da tahliye olduğu hatırlatılan kararda, şöyle denildi: “Erdoğan’ın suçu 4454 sayılı Yasa’nın kapsamında olmadığı gibi cezası infaz edildikten sonra 22 Aralık 2000’de yürürlüğü giren 4616 sayılı Yasa hükümlerinden yararlanması da mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle, AK Parti kurucu üyesi Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fıkrasına göre 10 ay hapis cezasına mahkum olması ve 2836 sayılı Yasa’nın 11. maddesi uyarınca milletvekili seçilme yeterliliği bulunmaması nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 8. maddesine göre siyasi parti kurucu üyesi olamayacağı anlaşıldığından adı geçenin kurucu üyelikten çıkarılması suretiyle aykırılığın giderilmesi için aynı Yasa’nın 104. maddesi uyarınca Ak Parti hakkında ihtarda bulunulması gerekmektedir.” Partiler kamu kuruluşu değil Ak Parti kurucu üyeleri Ayşe Böhürler, Ayşe Nur Kurtoğlu, Habibe Güner, Sema Ramazanoğlu, Fatma Ünsal Bostan ve Serap Yahşi Yaşar’ın “türbanı simge ve dayatma unsuru olarak” kullandıkları ve bu halleriyle milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadıklarından kurucu üyelikten çıkarılmaları için partiye ihtar verilmesinin istendiği hatırlatılan kararda, siyasi partilerin toplum ve devlet düzenini görüşleri doğrultusunda yönlendirmeleri, denetlemeleri ve etkilemeleri biçimindeki faaliyetlerinin genel olarak kamu hizmeti niteliği taşısa da bunların, kamu kuruluşları olmadığı vurgulandı. Yetkilere gözaltı Başsavcı Kanadoğlu’nun başvurusunda Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın “genel başkanlık görev ve yetkilerinin kullanılmasının “tedbiren önlenmesine” ilişkin istemi de incelendi. Bu konuda gerekçeli kararda, SPY’nin 104. maddesine göre bir siyasi partiye ihtar kararı verilmesi halinde o partinin genel başkanlığına yazılı olarak bildirileceğini öngördüğü hatırlatıldı. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Anayasa Mahkemesi’ne bu siyasi partinin kapatılması istemiyle resen dava açacağı belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT