BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Vergi reformuna start

Vergi reformuna start

Gerek IMF’ye sunulan taahhütler çerçevesinde, gerekse mevzuatın iyice eskimesinden dolayı başlatılan vergi sisteminin yenilenmesi çalışmalarına hız verildiANKARA- Türk vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi çalışmaları ve bu konuda Uluslararası Para Fonu (IMF)’ye verilen taahhütler çerçevesinde hem mevcut vergi sistemi, hem de vergi idaresi yeniden ele alınıyor. Maliye Bakanlığı, gelir ve kurumlar vergisinde beyana tabi mükelleflerin taksit sayısını azaltmaya hazırlanıyor. Vergide denetim sistemi de sil baştan değiştiriliyor. Bu çalışmalarda ÖTV’nin ardından Ekim ayında Meclis’e gelir vergisi oranlarından, işçi ve memurların vergi iadesini kaldırmaya, faiz gelirleri için beyanname verme işleminden vergideki istisna ve muafiyetleri daraltmaya kadar birçok alanda yeni düzenleme öngörülüyor. Söz konusu değişiklikler kapsamında serbest bölgelerde uygulanan istisnaların gelir ve kurumlar vergisi istisnası dahil kaldırılması planlanırken, serbest bölge kazançlarının bölgede şirket kurulması ve yurt içi pazara satış oranının yüzde 15’ini geçmemesi şartıyla düşük oranda vergiye tabi tutulması düşünülüyor. Serbest bölgelerde çalışanların ücretlerinin de tam olarak vergilendirilmesi amaçlanıyor. Ancak bu yönde bir sınırlamaya iş dünyası karşı çıkıyor. Yeni düzenleme kapsamında basit usule tabi mükelleflerin KDV’den muaf tutulması da hedefleniyor. Aynı şekilde önümüzdeki yıl yapılacak düzenlemeler ile 2003 ya da 2004’ten itibaren beyana dayalı gelir ve kurumlar vergisinde taksit sayısının azaltılması da planlanıyor. Mevcut yapı eskidi Bu arada vergide yeniden yapılanma çalışmalarında vergi idaresi ile denetim sisteminin de büyük ölçüde değişmesi planlanıyor. Yeni düzenlemelere yönelik hazırlanan raporda, vergi idaresinin mevcut yapısı şu şekilde anlatılıyor: “Özlük haklarının yetersizliği sebebiyle özellikle yönetici, denetim elemanı, uzman, bilgi işlem elemanı ve diğer teknik personelin idareden ayrılma oranı yüksek boyutlara ulaşmıştır. Vergi politikası fonksiyonu yeteri ölçüde geliştirilememiştir. Vergi idaresi, etkin bir denetim stratejisinin oluşturulabilmesi ve modern denetim tekniklerinden yararlanılabilmesi için gerekli bilgi işlem alt yapısı, elektronik bilgi akışı, mükellef veri tabanı, elektronik beyanname, elektronik muhasebe, üçüncü taraf bilgileri de içeren veri ambarı açılarından yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu nedenle sistematik, koordineli bir denetim planı hazırlama güçlüğü ortaya çıkmıştır.” Denetime çekidüzen Yeni düzenleme çalışmaları kapsamında, etkin ve kurumsallaşmış bir denetim için gerekli altyapı da oluşturulacak. Bu nedenle Bakanlık düzeyinde bir Denetim Koordinasyon Birimi oluşturulacak ve bu birim merkezi ve yerel denetimin etkin ve verimli yapılması için koordinasyonu sağlayacak. Koordinasyon biriminde Müsteşar, Teftiş ve Hesap Uzmanları Kurulu Başkanları ile Gelirler Genel Müdürü yeralacak. Ayrıca, yıllık denetim planları hazırlanacak. Mükellef gruplarına göre veri tabanı geliştirilecek ve bu gruplara dönük ayrı denetim stratejileri oluşturulacak. Elektronik beyanname ve elektronik muhasebe sisteminin geliştirilmesi ile toplanacak veriler veri tabanında değerlendirilecek. Denetlenen mükellefler ve denetim sonuçları izlenerek denetim istatistik tabanı oluşturulacak ve denetim için ileriye dönük risk alanları belirlenecek. Vergi İstihbarat Merkezinde toplanan bilgilerin denetim için kullanılmasına dönük olarak, bilgileri sınıflandıran, riskli mükellef ve alanları denetim için seçen ve önbilgisayar denetiminden geçiren programlar oluşturulacak. Neler yapılacak? Düzenlemeler çerçevesinde yeni dönemde vergi idaresinin fonksiyonel yapıya uygun şekilde yeniden örgütlenmesi, merkez ve taşrada uzmanlaşmaya gidilmesi ve kurumda yeterli tip ve sayıda uzmanlık kadroları oluşturulması planlanıyor. İdareye yönelik yeniden yapılanma çalışmalarında diğer tedbirler de şöyle sıralanıyor: ¥ Geçici sürelerle sözleşmeli eleman istihdam edilecek ve bu elemanlara yeterli ücret ödenecek. ¥ Vergi kimlik numarası uygulaması yaygınlaştırılarak denetim birimlerinin bu bilgileri etkin şekilde kullanması için gerekli teknik altyapı oluşturulacak. ¥ VEDOP-2 ile vergi dairelerinin çoğu otomasyona geçirilecek. Veri ambarı kurulacak ve Vergi İstihbarat Merkezi güçlendirilecek. ¥ Elektronik muhasebe sistemine geçilecek. ¥ Vergi beyannamelerinin kademeli olarak internet-intranet yoluyla toplanması sağlanacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT