BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Katolik kilisesinin başı dertte!

Katolik kilisesinin başı dertte!

Amerika’nın çeşitli yerlerinde Katolik papazların, kendilerine, kiliseye emanet edilmiş küçük erkek çocuklara sataştıkları ortaya çıktı. Olaylar sadece yeni de değil; meğer ötedenberi böyle çok olay olmuş, bazıları yargıya bile intikal etmiş, ama çok güçlü olan Katolik kilisesi mağdurlara tazminat ödeyerek bunları örtbas etmiş.Amerika’nın çeşitli yerlerinde Katolik papazların, kendilerine, kiliseye emanet edilmiş küçük erkek çocuklara sataştıkları ortaya çıktı. Olaylar sadece yeni de değil; meğer ötedenberi böyle çok olay olmuş, bazıları yargıya bile intikal etmiş, ama çok güçlü olan Katolik kilisesi mağdurlara tazminat ödeyerek bunları örtbas etmiş. İşin acı tarafı, sorumlu Kardinaller suçları sabit olan papazları papazlıktan atmamışlar, başka yerlere nakletmişler ve çoğu zaman da bu papazlar rezaletlerine yeni görev yerlerinde devam etmişler. Vatikan-Papalık da bu olaylardan haberdar olduğu halde hiç ses çıkarmamış. Bu sübyancılık olaylarını yıllardanberi örtbas eden Boston Kardinali üzerinde medyadan ve kendi cemaatinden “istifa et baskıları” artıyor ama hazret direniyor... Son haber Papa’nın Amerika’daki Kardinalleri durum değerlendirmesi ve zarar telafisi için Vatikan’da toplantıya çağırması. Olay eski İşin aslına bakarsanız Katolik kilisesindeki -bu kelimeyi kullanmaya mecburum- “sübyancılık” olayları Amerika’yla ve günümüzle sınırlı değil. Papaz olurken hayatlarının sonuna kadar bekar kalacaklarına ve zevklerden kendilerini mahrum tutacaklarına, yemin etmiş olan Papazların, karşı cinsle ilişkilerinden başka -hatta daha fazla- özellikle erkek çocuklara aşırı düşkünlüklerı hep alltan altan rivayet olunur, fıkralara da konu edilirdi. Hatta Emil Zola’nın bu konuda, Fransa’daki bir olayla ilgili HAKİKAT adında bir romanını okumuştum. Şimdi anlaşılıyor ki yıllardan beri bütün dünyada Katolik kiliselerinde yüzlerce çocuk tecavüze uğramış ve olaylar bazen tazminatlar ödenerek hep örtbas edilmiş. Güçlü kilise Ne var ki Vatikan ve Katolik Kilisesi o kadar güçlü, Katolikler de o kadar hassastırlar ki, kimse bu konulara değinmeye, kiliseyi Papalığı tenkid etmeye cesaret edememiştir. İngiltere eski Başbakanlarından Harold MacMillan’ın dediği gibi: “Katolik kilisesıni Kraliyet Muhafız Birliğini ve Madenciler Sendikasını tenkid etmek her babayiğidin harcı değildir!” Ama bu son olaylarla bu efsun bozulmuş ve Katolik Kilisesi, Kardinaller ve Papa açıkça -hatta Katolikler tarafından- eleştirilmeye ve Katolikliğin temellerinden biri olan “papazların cinsel perhiz ahdi” de sorgulanmaya başlanmıştır. Bu konuda şimdiye kadar ağzını açmayan Papa Jean Paul nihayet dolaylı bir şekilde “mistik günaha yenik düşen kardeşlerimiz” diyerek günah çıkarmalarını istemiştir. Ama bir yazarın dediği gibi bu olaylarda,”mistik”, esrarengiz ve efsanevi bir taraf yoktur: Sübyancılık düpedüz büyük bir suçtur ve “Asla yanılmaz” addedilen Mukaddes Peder de, hatadan ari değildir. Katoliklerin isyanı Çoğu Katolikler de şimdi isyan halindeler. Katoliklikten ayrılmayı düşünenler, bundan böyle Kiliseye artık asla teberruda bulunmayacaklarını söyleyenler var. Öyle ya, yaptıkları para yardımı sübyancılık mağdurlarına tazminat olarak sarfedilecekse neden versinler ki... Gerçi Katolik kilisesi çok zengindir ama yardım musluklarının kısılması papazları ve Kardinalleri güç durumda bırakacaktır. Bir bakıma bu olayların temelinde papazların cinsel perhiz yeminleri var. Aslında tabiata aykırı bir şey ve neticede gene bir yazarın dediği gibi, perhiz sonunda cinsel merakları tahrik ediyor ve iştihaları açıyor... Bir bakıma bu olayların sebebi -Vatikan mercilerinin iddialarına göre- zamanımızda, Amerıka’da ve dünyada hüküm süren cinsel müsaadekarlığın, ahlaksızlığın Kiliseye ve papazlara sirayet etmesi.. Ama yıllardanberi ve bütün dünyada, Katolik kilisesinde böyle olayların çok görülmüş olmasına ne demeli? İşin temelinde bir çarpıklık, sapıklık var! Bir Vatikan sözcüsü “Dünyada bu kadar mühim olaylar cereyan ederken Mukaddes Peder bu süfli konu ile neden meşgul olsun ki?” demiş. Ancak bu “süfli konu” Papa’nın da, papalığın da, Katolik kilisesinin de o muazzam gücünü, efsununu, efsanesini bozacak gibi. Olaylar dua okumak ve Kiliseye gidip günah çıkarmakla geçiştirilecek gibi değil... Hem kim kime gidip günah çıkaracak ki?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT