BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mercedes aklandı

Mercedes aklandı

KONYA’da 49 kişinin yanarak öldüğü kazayla ilgili davayı sonuçlandıran Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 1995, 1996, 1997 ve 1998 model O403 marka Mercedes otobüslerin yakıt depolarında herhangi bir hatalı üretime rastlanmadığını açıkladı.ANKARA- Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Karapınar Asliye Ceza Mahkemesi’nin, yakıt tankı tasarımları hatalı olduğu gerekçesiyle 1995, 1996, 1997 ve 1998 model O 403 marka Mercedes otobüslerin toplatılmasına ilişkin kararını bozdu. Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Karapınar Asliye Ceza Mahkemesi`nin, Mercedes Benz A.Ş`nin yabancı uyruklu yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan açılan davanın, 4616 sayılı Şartla Salıverilmeye, Ceza ve Davaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine ve yakıt tankı tasarımları hatalı olduğu gerekçesiyle 1995, 1996, 1997 ve 1998 model O 403 marka Mercedes otobüslerin toplatılmasına ilişkin kararlarına yapılan temyiz başvurularını sonuçlandırdı. Yönetmelik dikkate alındı Yargıtay 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin, Mercedes marka otobüslerin toplatılmasına ilişkin kararını oy birliği ile bozdu. Daire bozma gerekçesinde, Mercedes Benz Türk A.Ş`in 1995, 1996, 1997 ve 1998 model O 403 model otobüslerinin, 2 deposu arasındaki bağlantının esnek olduğu, yakıt deposu ile yolcu bölümü arasında ahşap blok bulunduğu, bu nedenle yakıt deposu etrafında ek güvenlik hücresi oluşturulması ve yakıt deposu ile yolcu bölümü arasında güvenli koruma oluşturulmasının gerektiği gerekçesiyle, sahiplerine bakılmaksızın Türkiye’deki bu araçların müsaderesine karar verildiği hatırlattı. Gerekçede, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 29. maddesinde, araçların yapım ve kullanma bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uymasının zorunlu olduğu belirtilerek, araçların bu konuda çıkarılacak yönetmeliklere göre yapılması gerektiği vurgulandı. Karayolu uygunluk belgesi Bu konudaki yönetmelikleri çıkarmaya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`nın yetkili olduğu belirtilen gerekçede, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik`le yakıt tanklarının ne şekilde olacağının, imal, ithal edilen veya tadilat yapılan araçların karayolu uygunluk belgesi alma usul ve esaslarının belirlendiği ifade edildi. Karayolları Trafik Yönetmeliği`nde tescil sırasında karayolu uygunluk belgesinin aranacağının belirtildiğine dikkat çekilen gerekçede, ayrıca karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun olmayan araçlar için yaptırım ve tedbir öngörüldüğü bildirildi. Dosyada, “Sanıklar hakkında bu yönden açılmış bir dava olmaması, sanıklara atılı tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunun taksirli olması nedeniyle, müsadere kararı verilmesinin mümkün bulunmaması, esasen suçta kullanılan aracın değil, imalat hatası olduğu ileri sürülen araçların müsaderesine karar verilmesi karşısında sanıklar hakkında usulen açılmış bir dava olmadığı nazara alınmadan ve hukuki dayanağının bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde müsadere kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir” denildi. Gerekçede, Mercedes Benz A.Ş`nin yabancı uyruklu yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında TCK`nın “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan açılan davanın 4616 sayılı yasa uyarınca kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine ilişkin kararın temyizinin mümkün olmadığı, ancak itiraz edilebileceği, bu itirazın da yerel mahkemelere yapılacağı belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT