BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Köşk’e yetki sınırlaması!

Köşk’e yetki sınırlaması!

Cumhurbaşkanı da artık, 5 yıllığına seçilecek ve kararlarından dolayı Yüce Divan’a gidebilecek Anlaştılar UzlaŞma Komisyonu, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini daraltan Anayasa’nın 7 maddesinde değişikliğe gidilmesi üzerinde anlaştı. Buna göre, Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararları yargı sorgulayabilecek. Cumhurbaşkanı Yüce Divan’a gönderilebilecek ve bu aşamada görevi bitmiş olacak. 5 yıllığına 5 yıllığına sadece iki kere seçilebilecek olan Cumhurbaşkanı, artık, Danıştay üyelerini, Askeri Yargıtay üyelerini ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini de atayamayacak. Komisyonun anlaştığı bir diğer maddeye göre ise, yerel ve genel seçimler birbirinden ayrılacakANKARA- TBMM Partilerarası Uzlaşma Komisyonu, cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlayan 7 maddelik Anayasa değişikliği paketi üzerinde anlaştı. Anayasa’nın 105. Maddesi’nde yapılması düşünülen değişiklikle cumhurbaşkanına da Yüce Divan yolu açılırken, cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar, emirler ve tek başına aldığı kararlarla ilgili de yargı denetimi getiriliyor. Cumhurbaşkanına Yüce Divan yolu TBMM Partilerarası Uzlaşma Komisyonu dünkü toplantısında cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlandıran Anayasa değişikliği üzerinde anlaşmaya vardı. Toplantı sonrası açıklamayı Komisyon Başkanı Yüksel Yalova yaptı. Yalova’nın verdiği bilgilere göre yapılacak değişiklikle Anayasa’nın 105. Maddesi’nin, ikinci fıkrasındaki, “Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz” hükmü kaldırılıyor. 105. Madde’ye eklenecek, “Yüce Divan’a sevk edilen Cumhurbaşkanının görevi kendiliğinden sona erer” hükmü ile de cumhurbaşkanına Yüce Divan yolu açılıyor. Mevcut Anayasa’nın 105. Maddesi’nde, “Cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı, TBMM üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır” hükmü getiriliyordu. Bu hükme yapılacak ekle cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevk edilmesinin de yolu açılmış olacak. Anayasa’nın 105. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle ilişkili olarak 125. Madde’deki, “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile” ibaresi de metinden çıkartılıyor. Anayasa’nın 154. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle de cumhurbaşkanının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilini seçme yetkisi elinden alınıyor. 155. Madde’de yapılacak bir başka değişiklikle yine cumhurbaşkanının yetkisinde olan Danıştay üyelerinin seçimi görevini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na devrediyor. Anayasa’nın 156. Maddesi’ndeki Askeri Yargıtay üyelerinin cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi hükmü de kaldırılıyor. Anayasa’nın 157. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin seçimi yetkisi cumhurbaşkanından alınıyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93682
  % 0.42
 • 5.3997
  % -1.35
 • 6.1028
  % -1.44
 • 6.8968
  % -2.95
 • 210.513
  % -1.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT