BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seçim tahlilleri

Seçim tahlilleri

18 Nisan seçimleri ile ilgili söylenenlerin ne ölçüde geçerli olduğu 19 Nisan sabahı görülmüş oldu...18 Nisan seçimleri ile ilgili söylenenlerin ne ölçüde geçerli olduğu 19 Nisan sabahı görülmüş oldu... Doğrusunu söylemek gerekirse; milli irade dışındaki bütün şahıslar, kurum ve kuruluşlar çuvallamış oldu. Önce bu seçime ne gerek var diyenler yanıldıklarını anladılar. “Seçim Türkiye’deki siyasi tabloyu etkilemeyecektir” görüşü tam bir yanılgı oldu. Azınlık hükûmeti kurarak Türkiye’yi seçime götüren dördüncü parti yani DSP, seçim sonrasında birinci parti olmayı başarabilmiştir. İkinci ve en önemli sonuç da, 1995 seçimlerinde baraja takılan bir parti yani MHP, oylarını ikiye katlayarak kilit parti durumuna gelebilmiştir. Diğer bir ifade ile % 70-75’lik sağ oyların liderliği FP, ANAP ve DYP’ye rağmen MHP’ye geçmiştir. Sağın liderliği konusu hiç de azımsanmayacak, belki de seçim sonuçlarından da daha ağırlıklı bir itabarî değer taşımaktadır. MHP, Meclis’teki sandalye sayısı itibariyle ikinci gibi görülse de, toplam sağ oyların liderliği sebebiyle Meclis’teki birinci parti durumundadır. Seçim öncesinde belli mihrakların “seçime katılım” oranları ile ilgili tesbitleri külliyen yanlış çıkmıştır. 1995 seçimlerine katılım oranı % 85.2 olurken, bütün menfi etkilere rağmen 18 Nisan seçimlerine katılım % 87.07 oranına varmıştır. Yine belli kalemlerin ve kanalların iddialarının aksine çok huzurlu bir seçim yaşanarak hiçbir polemiğe meydan verilmemiştir. Bu da gösteriyor ki demokratik yapı ve anlayış konusunda vatandaşın hiçbir sıkıntısı yok. Demokrasiyi kabulde ve yaşamakta sıkıntısı olan yarı aydın mütegallibe takımıdır. Aylar öncesinden başlatılan “İrtica gümrük kapılarında oy depoluyor!” iddiaları da seçim sandıkları açıldığında fos çıkmıştır. Yapılan sayımlarda Gümrük kapılarında oy kullanan vatandaşlarımızın da tercihlerini % 29.65 oranıyla DSP lehine kullandığı görülmüştür. Hatta dahası; gümrük kapılarında ÖDP’nin aldığı oy oranı % 1.17 ile Türkiye genelini çok aşan bir seviyededir. Bütün bunları yazmamızın sebebi; belli mihrakların seçimleri etkileme ve “milli irade”yi baskı altına alma gayretlerini açıkça ortaya koyabilmektedir. Yine söylüyoruz milletimizin demokratik ve laik parlamenter düzenle bir alıp veremediği yoktur. Parlamenter demokratik yapıya inanmayanlar gün gibi ortada görülmektedir. 18 Nisan 1999 seçimleri toplum mühendisleri ve irtica paranoyası içindeki kimseleri tedip edecek sonuçlar vermiştir. Buna göre; DSP, % 22.19’luk bir oranla 136 milletvekili MHP, % 17.98’lik bir oranla 129 milletvekili FP, % 15.41’lik bir oranla 111 milletvekili ANAP, % 13.22’lik bir oranla 86 milletvekili DYP, % 12.01’lik bir oranla 85 milletvekili çıkartarak, önümüzdeki beş yıl için millete hizmet sıralarını öğrenmiştir. Bağımsızlar fenomeni de milletin parti liderlerine verdiği açık, net ve anlaşılır bir cevap olarak akıllardan çıkmayacaktır. Çok yüzeysel de olsa bu değerlendirmeler ışığında “milli irade”, MHP’yi sağın lideri yaparak önümüzdeki beş yıl için birinci parti ilân etmiştir. Bugüne kadar ANAYOL ve REFAHYOL için söylenen; “milletin % 80’i karşı” tanımlaması DSP için de geçerlidir. DSP’yi milletin % 22’si tercih etmiştir. Ancak sağ oyların lideri durumundaki MHP, % 70’lerin temsilcisidir. O halde milletin “baş” yaptığı MHP’yi hiç kimse “payanda” haline getirmemelidir!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT