BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gayri müslim hakkı

Gayri müslim hakkı

Müslümana zulüm haram olduğu gibi zimmîye, yani gayri müslime de zulüm etmek haramdır. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” zimmîlerle sözleşmesi bozulmuş olur. Vâsile bin Eska’nın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte “Zimmîye kazf eden, iftira eden kimseye Kıyâmet günü ateşten sopa ile had vurulur” buyurulmuştur.Müslümana zulüm haram olduğu gibi zimmîye, yani gayri müslime de zulüm etmek haramdır. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” zimmîlerle sözleşmesi bozulmuş olur. Vâsile bin Eska’nın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte “Zimmîye kazf eden, iftira eden kimseye Kıyâmet günü ateşten sopa ile had vurulur” buyurulmuştur. Yine Resûlullah bir hadîs-i şerîflerinde “Her kim bir zimmîye zulmeder veyâ hakkından azını verir veya gücünden fazla yük altına sokar veyâ rızâsı olmadan bir şeyi ondan alırsa, kıyâmet günü o kimsenin hasmı ben olurum” buyurmuşlardır. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” “Cennetlikler Cennete, cehennemlikler yani kâfirler Cehenneme girince, bir münâdî nida eder ki: Ey mezâlim ehli, haklarınızı bağışlayınız. Sevâbınız Hak teâlâ üzerinedir” buyurduğunu bildirmiştir. İmâm Muhammed Gazâlî hazretleri buyuruyor ki: Bu hadîs-i şerîfler, mezâlimden tövbe eden bir daha yapmamağa söz veren kimseler içindir. Bunlara “Evvâbi” denir. Hak teâlâ bunlar hakkında İsrâ sûresi, yirmibeşinci âyet-i kerîmesinde “Elbette Allahü teâlâ evvâbları mağfiret edecektir” buyurmuştur. Şûrâ sûresi, kırkıncı âyet-i kerîmeden kırküçüncü ayet-i kerîmeye kadar da “Bir kötülüğün karşılığı yine onun gibi bir kötülüktür. Kim af eder ve ıslâh ederse, onun mükâfâtı Allahü teâlâya âittir. Elbette Allahü teâlâ zâlimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, böyle hareket edenlerin aleyhine bir yol (mes’uliyyet) yoktur. Mesuliyet ancak insanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız ve taşkınlık edenlere vardır. Bunlar için acı bir azap vardır. Kim sabreder ve af ederse, şüphesiz bu hareketi, yapılmağa değer işlerdendir.” buyurulmuştur. Ebû Hüreyre’nin “radıyallahü anh” rivâyetinde Resûlullah “sallallahü aleyhi ve selleml” “İki kimse birbirlerine kötü söz söyleseler ikinci kimse, söylediğine ilâve etmedikçe her ikisinin günahı ilk söyleyene olur.” buyurmuştur. Yine Resûlullah Efendimiz “Birbirlerine kötü söz söyliyen iki kimsenin her ikisi de şeytandır. Birbirlerine bâtıl, her sözü söylerler ve yalan söylerler” buyurmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT