BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KIT’lere çekidüzen

KIT’lere çekidüzen

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) fazla istihdamı zorunlu emeklilik ve işçileri memur yaparak eritmeyi plânlayan Hükümet, diğer yandan bu kuruluşları yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor.ANKARA- Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) fazla istihdamı zorunlu emeklilik ve işçileri memur yaparak eritmeyi plânlayan Hükümet, diğer yandan bu kuruluşları yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Zorunlu Emekliliğe ilişkin olarak hazırlanan kanun taslağı, KİT’lere ilişkin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de de köklü değişiklikler öngörüyor. Yeni taslak çerçevesinde Hazine’nin KİT’ler üstündeki kontrolü ve ağırlığı arttarken, KİT’lerin yönetim yapısı da tamamen değişiyor. Zararın hesabı sorulacak Yapılacak düzenlemeyle, sürekli zarar eden KİT’lere fatura çıkarma dönemi de başlıyor. KİT’lerin bağlantı yerlerinin halen “Başbakan’ın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayıyla değiştirilebilmesine” imkan sağlayan madde değişiyor. Taslakta, “bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en az 2 yıl üst üste zarar eden teşebbüsler, doğrudan Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan ile ilgilendirilir” deniliyor. İlgili Bakanın gözetim ve denetimine ilişkin madde de yeniden düzenlenerek, “Hukuki yaptırımların uygulanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak ve konuyu takip etmek üzere Hazine Müsteşarlığı yetkilidir” ibaresi ekleniyor. Bu şekilde Hazinenin bu alandaki ağırlığı da arttırılıyor. “Sürekli denetim” geliyor Taslakla, KİT’lere verimlilik denetimi de getiriliyor. Mevcut sistemde, Yüksek Denetleme Kurulu’nun KİT’ler, müesseseler ve bağlı ortaklıkları, mali, idari ve teknik yönden sürekli denetlemesi öngörülüyor. Yeni düzenlemede ise, YDK’nın KİT’leri bu 3 unsurun yanısıra “Verimlilik” açısından da denetlemesi hükme bağlanıyor. Mal ve hizmet fiyatı artık serbest Yeni düzenleme, KİT’lerin mal ve hizmet fiyatlarını serbestçe belirlemelerinin önündeki engelleri de tamamen kaldırıyor. KİT’lerin şimdi de mal ve hizmet fiyatlarını serbestçe belirlemeleri esas olmakla birlikte, 233 sayılı KHK’da yeralan “Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerektiğinde Bakanlar Kurulu’nca tespit edilebilir. Bakanlar Kurulu’nca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altında bulunduğu takdirde zarar ile mahrum kalınan kâr, ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın genel bütçesine konulacak ödenekle karşılanır” hükmü taslaktan çıkarılıyor. Bunun yerine “Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını tespitte serbesttirler” deniliyor. Özelleştirmeye hız verildi ANKARA- Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, Haziran ayı sonuna kadar gayrimenkullerin satılacağını söyledi. Karakoyunlu, Özelleştirme kapsamında olup da çalışmayan tüm fabrikalar da süratle kapatılacağını açıkladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na atanan Turgut Bozkurt’un göreve başlaması ile birlikte özelleştirme işine sürat kazandırılacağını kaydeden Karakoyunlu, hedeflerini şöyle açıkladı: ¥ Divriği Demir Çelik ve Çelik Boru İşletmeleri Ereğili Demir Çelik İşletmelerine devredilecek. ¥ Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü kapatılacak. ¥ Seka’nın çalışan fabrikalarında üretim devam ederken, çalışmayanlar derhal kapatılacak. ¥ Türkiye Zirai Donatım Kurumu ile Sümer Holding’in binaları Haziran ayı sonuna kadar satılacak. ¥ Türkiye Demir İşletmeleri’nin 286 lojmanı satılarak gayrimenkuller arasında olacak. Özel sektör modeli geliyor Yapılan düzenlemeyle, KİT’ler de özel sektör modeli yönetim yapısına kavuşturuluyor, yönetim kurulu başkanı ile genel müdürlerin ayrı kişiler olması öngörülüyor. Halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenen KİT Genel Müdürlerinin yönetim kurulunda üye olarak dahi bulunması yasaklanıyor. Genel Müdür Yardımcılarına da Yönetim Kurulu üyeliği yolu kapatılıyor. Aynı şekilde başkan hariç 5 üyeden oluşan KİT Yönetim Kurullarındaki üye sayısı da 4’e indiriliyor. Hazineden sorumlu Bakan, yönetim kurulu üyeliklerinde de söz sahibi kılınıyor. Üye ataması ortak kararla olacak Mevcut sistemde yönetim kurulu üyelerinin 2’si ilgili Bakanın, 1’i Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanın, 2’si teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanıyor. Yeni düzenlemede başkan dahil 2 üye, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ilgili Bakanın teklifi üzerine, 3’ü ise Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanıyor. “Yönetim Kurulu genel müdürün daveti üzerine toplanır” hükmü de, “Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır” şeklinde değiştiriliyor. KİT’lerdeki yönetim yapısı, bağlı ortaklıklar için de getiriliyor. Genel Kurulu bulunmayan bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyelerinden 3’nün Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan, 1’i yönetim kurulu başkanı olmak üzere, 2 üyenin ilgili bakan tarafından atanması hükme bağlanıyor. Bu arada genel müdürün genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarını atanmasını yönetim kuruluna teklif etme yetkisi de, sadece Daire Başkanları ile sınırlandırılıyor
Kapat
KAPAT