BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zamma 2. iptal

Zamma 2. iptal

Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin ardından Bölge İdare Mahkemesi de köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zammı “hukuka aykırı” buldu Hakkaniyete sığmıyor KARAR gerekçesinde ilginç cümleler kullanıldı: “Kamusal faaliyetlerinden olan ulaşım sektörünün devletin gelir artırıcı bir kalemi gibi görülmesi, kanuna aykırıdır. Ekonomik seviyesi dünya sıralamasında alt sıralarda bulunan Türkiye’de yapılan bu zam hakkaniyete sığmamaktadır” denildi. Zammın 30 gün içerisinde geri alınması gerektiği bildirildi.ANKARA- Ankara Bölge İdare Mahkemesi, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zammın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karara yapılan itirazı reddetti. Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücretlerine yapılan yüzde 40 ve otoyol ücretlerine yapılan yüzde 200 oranındaki zammın ‘fahiş olduğu’ gerekçesiyle iptali istemiyle, Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme de söz konusu davada oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü itiraz etti. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara yapılan itirazı yerinde görmeyerek reddetti. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı, taraflara tebliğ edilmek üzere Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Devlete 30 gün süre İdare Yargılama Usül Yasası’na göre, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin bu kararını, kararın taraflara tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde uygulaması gerekiyor. Ankara 4. İdare Mahkemesi, söz konusu iptal istemini ise daha sonra esastan görüşerek karara bağlayacak. Mahkemenin verdiği karara ilişkin tarafların temyiz hakkı bulunuyor. Temyiz istemini ise Danıştay karara bağlayacak. Dava konusu zam kararı 23 Haziran 2001 tarihinde alınmıştı. Hukuka da aykırı Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin gerekçeli kararında, zammın, ekonomik sıkıntının aşılması açısından iç kaynak teminine yönelik olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, önemli kamusal faaliyetlerden olan ulaşım sektörünün öncelikli olarak devletin gelir artırıcı bir kalemi olarak görülmesinin, hukuka aykırı olduğu kaydedildi. Kararda şöyle denildi; “Ayrıca, henüz ekonomisi gelişmekte olan ve gelişmişlik seviyesi olarak dünya sıralamasında alt sıralarda bulunan Türkiye’de, kişi başına düşen milli gelir yönünden de bakıldığında, gelişmiş ülkelerdeki geçiş ücretlerinin emsal alınarak saptanması, hakkaniyete ve külfetlerin adil dağıtılması ilkelerine aykırı bulunmaktadır...” Geçenden 1 akçe geçmeyenden 2 (!) Dede Korkut Destanı içinde bahsedilen Deli Dumrul’un hikâyesi, aslında ülkemizdeki köprü ve otoyol gişelerinden ücret alınmasıyla birebir alakalı bir efsane. Tarihe Deli Dumrul diye nam salan ve şimdilerde statükoyla adı anılan efsanevi kahraman Deli Dumrul’un hikayesi ise şöyle: “Deli Dumrul kuru bir çay üzerine el emeği ile bir köprü kurar. Köylüler kuru çaydan yürüyerek geçebilecekleri halde, Deli Dumrul ahâliyi köprüden geçmeye zorlar. Baskı ve şiddetten yılan halk, mecburen 1 akçe vererek köprüden geçermiş. Dumrul bu hiç uslanır mı? Kafayı köprüden geçmeyenlere takmış ve onlar için daha hazin bir uygulama başlatmış. Köprüden geçmeyenler, Deli Dumrul’un kızılcık sopasından nasip alır, üstelik 2 akçe de geçiş ücreti öderlermiş.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT